Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold Bruk av datamaskinen som tavle IKT i simuleringer og datalogging IKT som informasjonskanal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold Bruk av datamaskinen som tavle IKT i simuleringer og datalogging IKT som informasjonskanal."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Innhold Bruk av datamaskinen som tavle IKT i simuleringer og datalogging IKT som informasjonskanal

3 ...fra læreplanene... Miljø og naturfag 8-10 klasse –... Elevane skal kunne bruke informasjonsteknologi som eit hjelpemiddel... –...Elevane skal vere fortrulege med og kunne bruke informasjonsteknologi for å søkje, omarbeide og formidle informasjon... Naturfag og 2 og 3 BI –... Der det er naturlig bør informasjonsteknologi nyttes som hjelpemiddel...

4 Noen “myter” om bruk av IKT IKT bedrer både innlæringsmåtene og elevenes prestasjoner IKT-kunnskap bør læres så tidlig som mulig, så elevene ikke sakker akterut Morgendagens arbeidskraft blir kon- konkurransedyktig kun ved bruk av IKT IKT, spesielt Internett, knytter elevene nærmere lærere, andre skoler og elever. Skoledagen “krydres”, man får følese av “virkelig liv”, og får utvidet horisont

5 Del 1 Bruk av datamaskinen som “tavle”

6 1: Krav til utstyr PC-prosjektør, lerret (LCD-plate og overhead-prosjektør), event.TV m adapter “Enkle” tegne/tekst programmer –MS Word –ClarisWorks Presentasjonsprogrammer –Eks. PowerPoint

7 2: Anvendelse Erstatte/supplere tradisjonell tavle Skrive, tegne og flytte på objekter “Tanke-sortering” Eksempler: –Forklare proteinsyntesen –“Strukturere” diskusjoner –Lage gode presentasjoner –Lage enkle multimediapresentasjoner

8 Forklaring av proteinsyntesen Program: ClarisWorks Men!!!!: –De fleste Windows/Mac- baserte tekstbehandlere eller tegneprogram kan brukes Problem: –Hvordan vise “dynamikken” i proteinsyntesen –__________

9 Bruk av presentasjons- program (PowerPoint) “Foredrag” –Strukturert formidling med stram “regi” Enkle multimediapresentasjoner Planlegging av undervisning Produksjon av “hand-outs”/skriftlig materiale Produksjon av lysbilder/transparenter

10 Eksempel på fine lysbilder Mulighet til å blande tekst og grafikk

11

12 Vise enkle animasjoner Kilde: Natur og miljøfag for 8. klasse, Cappelen

13 Vise filmer Kilde: NRK/Natur og miljøfag for 8. klasse, Cappelen

14 Del 2 Bruk av dataloggere Bruk av ”pedagogisk” programvare

15 Dataloggere Hensikt og muligheter Registrere/samle inn data –Lyd, lys, pH, trykk, puls,fuktighet, temperatur, spenning, strømstyrke, motstand osv Behandle data –Lage integraler, derivasjoner, lineære tilnærminger, gjøre statistiske beregninger Presentere resultater –Vise grafer, lage tabeller osv

16 Hensikt Gjøre målinger av forløp over kort eller lang tid Behandle, visualisere, analysere data Bruksområder –På lab. –Som værstasjon/klimastasjon –Forsøk i hjemmet eller nærmiljøet

17

18

19 Økologg Følgende følere er inkludert Temperatur Lysstyrke Barometertrykk Luftfuktighet Lyd

20 “Pedagogisk” programvare og elektroniske “bøker” Rene spill –Eks. Sim City, Sim Farm Databaser –Oppslagsverk, “multimediabøker” Simuleringsprogrammer Kombinasjonsprogrammer

21 Generelt om simuleringer Fordeler og ulemper ved bruk av simuleringsprogrammer Bruk av simuleringer og holdninger til faget og naturen –Noen resultater fra et feltforsøk Simuleringer på godt og vondt

22 Simuleringsprogrammer Tre nivåer Essensielt verktøy for å vise en del prosesser –F. eks. Komplekse, farlige eller langsomme/raske prosesser Supplement til laboratorieøvinger Erstatning av laboratorieøvinger og feltundervisning

23 Komplekse prosesser Fotosyntesen

24 Supplement til lab. Eks.: Optikk

25 Erstatning av lab. øvinger Eks.: syre-base titrering

26 Simuleringer Nettbaserte simuleringer –Enkle javascript (Eks: Syre-base titrering)Enkle javascript (Eks: Syre-base titrering) –Biology On-LineBiology On-Line http://biologylab.awlonline.com/ –LogalLogal http://www.riverdeep.net Programmer som installeres lokalt

27 Fordelene ved å bruke simuleringer Raske beregninger –Statistiske analyser Behandling av store mengder data Grafiske presentasjoner –Kurver, bilder, filmer, tegninger Lyd “Edutainment”

28 I naturfagtimene kan elevene utføre “eksperimenter” som er: Billige Enkle/praktiske å gjennomføre Ufarlige Raske å gjennomføre Med stor kompleksitet –Viser utvikling over lang tid –Kan behandle mange variable

29 Del 3 IKT som informasjonskanal Innhenting og utveksling av informasjon

30 Bruk av Internett Generelt om Internett Bruk av Internett i prosjekt arbeid Informasjonssøking Bruk av nettavis

31 Din maskin med programvare En tjener som formidler vev- sider Din vev-side “Informasjonsvei” på Internett Brukere med adgang til vev- sider

32 Noen “termer” html=hypertext markup language (“vev- språket”) URL=Uniform Resource Locator (adresse) http=hypertext transfer protocol Domain/Domene=navn på tjener (“server”) Directorypath/“mappesti”=organiser-ing av fil på PC Sidenavn=filnavn på en vevside http://www.vg.no/ sport/fotball/99_00/cp.htm Protokoll Domene Sti Sidenavn

33

34 ”Tradisjonell” og ”Styrt” bruk av Internett ”Tradisjonell” prosjektundervisning med bruk av Internett til informa- sjonsinnhenting ”Styrt” bruk med Internett i inform-asjons og kunnskaps-utveksling –WISE prosjektet –Bruk av nettavis til formidling av informasjon

35 Noen mål for et prosjektarbeid Elevene bør kunne: Vurdere vitenskapelige utsagn, og uttrykke sine egne teorier og forklaringer –Formulere, fortelle, forklare, argumentere, motivere Gjøre sine tanker synlige –Vise, anskueliggjøre, illustrere Utvikle forståelse av naturvitenskap i samarbeid med medelever –Samtale, diskutere, samarbeide Få grunnlag for livslang læring –Reflektere, tilpasse, eksperimentere, skape

36 Informasjonssøking med IKT “Forarbeid”-Innledningsfase “Feltarbeid”-Arbeidsfase Læring/Prosesseringsfase

37 Modell for kunnskapskonstruksjon Valg av problemområde og problem Valg av info-kilde og søkemetode Informasjonssøking Valg av informasjon Bearbeiding av informasjon Konstruksjon av kunnskap Presentasjon av informasjon

38 Valg av problemområde og problem –Samarbeid mellom lærer/elev –Hva er interessant i forhold til elevene/ pensum ol. –Undersøke, beskrive sammenhenger, gjøre antakelser –Målet må være å få svar på spørsmål Forarbeid

39 Valg av informasjonskilde og søkemetode –Hva finnes av kilder (CD-ROM, Internett)? –Hva kan man forvente å finne –Hvordan bruke kildene (søke-metoder ol.) –Hvor, når og hvor lenge skal man søke –Gruppestørrelse Forarbeid

40 “Feltrarbeid”-Arbeidsfase Søke informasjon Samle informasjon –Utskrifter, bearbeide bilder, bearbeide tekster Utvalg av informasjon –Tekst, bilder, filmer, lyd

41 Læring/Prosesseringsfase Hva er det man forstår/ikke forstår (tolkingsprosess) Hvilke spørsmål blir besvart (koplingsprosess) Konklusjoner/sluttsatser/opp-summering (analyseprosess)

42 Hvordan kan materialet anvendes for en presentasjon? –Skriftlig rapport, foredrag, WWW, “multimedia” Hvilke hjelpemidler trengs? –Skriver, lysbildeproduksjon/framviser, PC, programmer Hva trengs av hjelp? Læring/Prosesseringsfase Presentasjon

43 Oppsummering Eleven skal kunne: Formulere, fortelle, forklare, argumentere, motivere (verbal funksjon) Vise, anskueliggjøre, illustrere (visuell/auditiv funksjon) Samtale, diskutere, samarbeide (sosial funksjon) Tilpasse, eksperimentere, skape (praktisk/konstruktiv funksjon)

44 Presentasjoner (av prosjektarbeid) på WWW Lage vevsider på nettet Bruke en nettavis

45 Nettavis Muligheter for elever å presentere –nyheter –informasjon –resultater fra prosjekter, felt og lab Læreren er redaktør Elevene er journalister Avisen er tilgjengelig for alle på WWW


Laste ned ppt "Innhold Bruk av datamaskinen som tavle IKT i simuleringer og datalogging IKT som informasjonskanal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google