Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirkelige strukturer Fagforbundet Møre og Romsdal Sindre S Kulø Nestleder Fagforbundet TeoLOgene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirkelige strukturer Fagforbundet Møre og Romsdal Sindre S Kulø Nestleder Fagforbundet TeoLOgene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirkelige strukturer Fagforbundet Møre og Romsdal Sindre S Kulø Nestleder Fagforbundet TeoLOgene

2 Kort om kirkehistorien Norge kristnet Katolsk land Exit katolisismen – protestantisk land ca 1550 Kongemakt og kirkemakt samlet Humanisme og nasjonalisme; 1814 og grunnlovens §2

3 Grunnlovens § 2 Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

4 Dagens grunnlov § 2 Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retstat og Menneskerettighederne.

5 Grunnlovens §16 Kirkeforliket 2008 ”Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som sådan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje”.

6 Den norske kirke – Statskirke? ”Kongen holder prest, bygda holder kirke” Manifesterer seg i lovverket den dag i dag Embete (prestene) og råd

7 Statlig struktur 11 bispedømmer, følger normalt fylkesgrensene Arbeidsgiver for biskoper, proster, og prester i tillegg til administrasjon (statstjenestemenn) Kulturdepartementet

8 Statlig struktur (forts.) Bispedømmerådene Består av: Biskopen (fast medlem, velges ikke) 1 representant valgt av prestene 1 represantant valgt av de leke kirkelig ansatte 7 leke

9 Kommunal struktur Et kirkelig fellesråd i hver kommune Ansvar for andre kirkelig ansatte, kirkebygg, gravplasser, etc. Fellesrådet består av: Medlem(mer) fra hvert sokneråd Kommunal representant Daglig leder (kirkeverge)

10 Kirkelig inndeling Grunnenhet: Soknet. Hvert sokn skal ha: –1 kirke –1 sokneprest Demokratisk råd:Sokneråd/menighetsråd Består av valgte medlemmer + sokneprest(fast medlem). Velges 14.september

11 Kirkelig inndeling (forts) Kirkelig fellesråd: Velges av medlemmene i soknerådene i en kommune Kommunal representant ¾ av økonomien til Den Norske Kirke kommer fra kommunene; kommunekirke?

12 Prosti Mellomnivået Ledes av en prost Daglig utførelse for arbeidsgiveransvaret for prestene. Ingen rådsstruktur ennå 7 prosti i Møre: Søre, Austre, og Nordre Sunnmøre Indre Romsdal og Domprostiet Ytre og Indre Nordmøre

13 Bispedømme Det regionale nivået 11 bispedømmer Ledes av en biskop Regionalt nivå med administrasjon Arbeidsgiveransvaret for prestene med tilsetning i bispedømmerådet Velges 14.september

14 Kirkemøtet Samles hvert år Består av samtlige bispedømmeråd + delegater fra andre råd Kirkemøtet er den sentrale maktfaktoren NB! Det vil si at valget på bispedømmeråd er veldig viktig; som om man stemmer på fylkesting og storting samtidig!

15 Kirkemøtet (forts) All makt overflyttes fra departement til Kirkemøtet Overføring av arbeidsgiveransvar 2017 Rammetilskudd


Laste ned ppt "Kirkelige strukturer Fagforbundet Møre og Romsdal Sindre S Kulø Nestleder Fagforbundet TeoLOgene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google