Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning i Norge Hva er status og hva er de viktige utfordringene framover?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning i Norge Hva er status og hva er de viktige utfordringene framover?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning i Norge Hva er status og hva er de viktige utfordringene framover?

2 Forskningsmiljøer Instituttsektoren –SIRUS –Enkeltpersoner v/andre institutter Universitets- og høyskolesektoren –Enkeltpersoner v/med.fak. og samf.vit.fak. v/universitetene

3 Tema Substansområder –Alkohol –Narkotika –(tobakk) –Pengespill –Avhengighetsskapende legemidler Kunnskapshierarkiet –Tiltaksinformasjon –Årsaksinformasjon –Probleminformasjon

4 Kompetanse og rekruttering Disiplinbredde –Epidemiologi, statistikk, samfunnsøkonomi, sosialpsykologi, sosiologi, antropologi, historie, kriminologi, etnografi, samfunnsmedisin Stor bredde og til dels godt nivå metodologisk En del internasjonal orientering Liten og tilfeldig rekruttering

5 Langsiktighet Nødvendig for –Mange sentrale prosjekter Oppfølgingsstudier Trendstudier og monitorering –Stabilitet –Kompetanseutvikling –Rekruttering Ivaretas av –Større stabile miljøer SIRUS

6 I forhold til andre land? Kvalitet – på høyde med andre land Tematisk – større andel av ressursene på alkoholforskning – relativt større vekt på rusmiddelpolitikk Organisering og finansiering – del av en større samf.vit. instituttsektor – lite på universitetene – høyere grunnfinansiering enn mange, svarende til ’center grants’

7 Utfordringer I Møte kunnskaps- og kompetansebehov i helse- (og sosial-) tjenestene –Bygge opp tilstrekkelig kompetanse til å sikre forskningsbasert undervisning i grunnutdanningen og videre- og etterutdanningen innenfor helse- og omsorgsprofesjonene –Oppsummere og analysere internasjonal forskningslitteratur i relasjon til norsk kontekst

8 Utfordringer II Kunnskap for norsk kontekst –Begrenset eller ingen overførbarhet av kunnskap fra andre kulturer/samfunn –Behov for norske studier/komparative studier Beskrivelse av rusmiddelbruk, -kulturer og – markeder Analyser av forklaringer/risikofaktorer og konsekvenser av rusmiddelbruk Analyser av tiltak for å forebygge, begrense eller behandle bruk eller skader

9 Utfordringer III Potensial for viktige bidrag til internasjonal forskning Registerdata –Kvalitetssikring –Tilgjengelighet Evaluering av nasjonale strategier/politikkendringer –Større stabile forskningsmiljøer

10 Utfordringer IV Stabilitet og kontinuitet –Rekruttering Nærhet til universitetene og master-/Phd studenter Stipendordninger? –Finansiering Langsiktige satsinger Forskningsmiljø av en viss størrelse


Laste ned ppt "Samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning i Norge Hva er status og hva er de viktige utfordringene framover?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google