Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet

2 Kveldens tema: 1.) Skolesøknad 2.) Valg av fag 3.) Vitnemål og studiekompetanse ved studieleder Hilde S. Skotsvær

3 1. SKOLESØKNAD

4 Skolesøknad Alle må søke Fortrinnsrett til egen skole Prioriterte skoleønsker Forhåndssvar – registreres samtidig med at du søker Skolesøknad på www.vigo.no Søknadsfrist 1. mars 2016

5

6

7 Skolesøknad Inntaket er klart ca. 10. juli 2016 Søkeren må takke JA til tilbudet om skoleplass på www.vigo.no Forhåndssvar anbefales!

8 2. VALG AV FAG * Matematikk * Fremmedspråk * Programfag

9 Struktur - Studiespesialisering

10 MATEMATIKK

11 Matematikk Matematikk er obligatorisk i 2 år: –5 uketimer på Vg1 –3 eller 5 uketimer på Vg2 På Vg3 kan elevene velge fordypning i matematikk innenfor timene til programfag

12 1T R2 R1 Matematikk Vg3 Vg2 Vg1 S2 S1 2P 1P

13 3 timer fellesfag, matematikk 2P 5 timer programfag, matematikk S1 5 timer programfag, matematikk R1 Valg av matematikkvariant på Vg2 Matematikk

14 FREMMEDSPRÅK

15 Fremmedspråk - språk 1+2, språk 1 og språk 2 4 timer på Vg1 4 timer på Vg2 5 timer på Vg3 1Språk1+2 2Språk1+2 3Språk1+2 1Språk2 2Språk2 3Språk3 ------- 1Språk1 2Språk1

16 Fremmedspråk Språk 1+2 obligatorisk i 3 år - eleven har ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen Språk 1 og språk 2 Obligatorisk i 2 år - eleven har hatt et fremmedspråk på ungdomsskolen Elever med språk 2 kan velge å fordype seg i fremmedspråk på Vg3 innenfor timene med programfag.

17 Struktur - Studiespesialisering

18 PROGRAMFAG

19 Programfag VALGPROSESSEN Karriere- og studieveiledning før jul Fag- og vitnemålsorientering 25/1 Fagpresentasjon ved avdelingene 26/1 og 27/1 Info.torg for spørsmål 27/1 Orientering på foreldremøte 4/2 Informasjon på It’s learning i faget YoU Søknadsfrist 11. februar 2015

20 Programfag Velger programfag for Vg2 nå Velger programfag for Vg3 i februar 2017 NB! Det er nødvendig å tenke helhetlig, da valgene for Vg2 legger føringer for hva som kan velges på Vg3.

21 Samfunnsfag, språk, økonomi Programfagene Vg2 Historie og filosofi Internasjonal engelsk Kommunikasjon og kultur Entreprenørskap og bedriftsutvikling Rettslære Sosiologi og sosialantropologi Økonomistyring Skolens fagtilbud er med forbehold om at det er nok elever som søker fagene til at de kan settes i gang.

22 Realfag Programfagene Vg2 Biologi Fysikk Geofag Kjemi Matematikk R Matematikk S Skolens fagtilbud er med forbehold om at det er nok elever som søker fagene til at de kan settes i gang.

23 Programfag Velg programområde:  språk, samfunnsfag, økonomi  realfag Dette er hovedområdet til eleven og timene i programfag på Vg2 og Vg3 vil i hovedsak brukes til faglig fordypning innenfor dette fagfeltet.

24 Programfag Velg tre programfag (på Vg2 og Vg3): Velg to programfag fra eget programområde Velg ett programfag fra eget programområde eller et annet programområde To programfag fra eget programområde på Vg2 må videreføres på Vg3

25 Eksempel 1 Programområde språk, samfunnsfag, økonomi Vg2Vg3 Matematikk S1Matematikk S2 Sosiologi og sosialantropologiPolitikk og menneskerettigheter (obl fordypning) Internasjonal engelskSamfunnsfaglig engelsk (obl fordypning) Kommunikasjon og kultur 1

26 Programfag Som elev på programområde realfag kan det ene fordypningsfaget på Vg3 være matematikk (S2 el R2) Som elev på programområde språk, samfunnsfag, økonomi kan det ene fordypningsfaget på Vg3 være fremmedspråk (fransk, spansk el tysk)

27 Eksempel 2 Programområde Realfag Vg2Vg3 Matematikk R1Matematikk R2 (obl fordypning) Fysikk 1 Kjemi 1Kjemi 2 (obl fordypning) Breddeidrett Biologi 1

28 Eksempel 3 Programområde Språk, samfunnsfag, økon omi Vg2Vg3 Matematikk 2P ØkonomistyringØkonomi og ledelse (obl fordypning) RettslæreSpansk III (obl fordypning) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Internasjonal engelsk

29 Programfag NB! Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen skal ha obligatorisk tysk på Vg3 og velger ikke valgfritt programfag dette året

30 Eksempel 4 Programfag Realfag Vg2Vg3 Matematikk S1Matematikk S2 (obl fordypning) Geofag 1Geofag 2 (obl fordypning) Biologi 1 Internasjonal engelsk Tysk 1+2

31 Oppsummering – valg av programfag Elevene velger et hovedområde (programområde) På Vg2 velger elevene 3 programfag + matematikk Matematikk er obligatorisk på Vg2 På Vg3 velger elevene 3 programfag Elevene må fordype seg i minst 2 fag fra eget programområde – det vil si ha faget både på Vg2 og Vg3

32 Brukernavn og passord er delt ut til alle Valg av programfag

33

34 Elevene skal NÅ velge: 3 programfag – ett fra hver linje matematikk-variant Det kommer opp en feil-melding dersom valget er ugyldig/ikke blir godkjent. Søknadsfrist 11. februar 2016 Programfag

35 3. VITNEMÅL

36 Førstegangsvitnemål Vitnemålet du får etter å ha fullført og bestått videregående skole på normert tid (3 år) Ved førstegangsvitnemål er det kun karakterpoeng og tilleggspoeng for fag i videregående skole (realfag og fordypning i obligatorisk fremmedspråk) som danner grunnlag for inntak til høyere utdanning 50% av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål Er gyldig til og med det året du fyller 21 år.

37 Du kan forbedre fagene på førstegangsvitnemålet mens du er elev på vgs, men ikke etter endt vgs. Dersom du tar flere fag/timer enn minimumskravet kan du selv bestemme om de skal stå på førstegangsvitnemålet, dersom du ikke er trukket ut til eksamen i aktuelle fag. Førstegangsvitnemålet kan inneholde både elevfag og privatistfag fra vgs. Du kan ha både et førstegangsvitnemål og et ordinært vitnemål. Førstegangsvitnemål forts.

38 www.utdanning.no Viktig nettsted Offentlig og kvalitetssikret Oversikt over utdanningssystemet Inspirasjon Verktøy Det lykkelige valg

39 Samordna opptak Oversikt over alle offentlige universitet og høyskoler og med studietilbud Informasjon om alle regler som gjelder ved opptak til høyere utdanning Informasjon om poengberegning Informasjon om søkeprosessen Søkeportal til høyere utdanning

40 Studiekompetanse Generell studiekompetanse –Fullført og bestått alle fag i videregående skole –Ingen krav til spesielle fagkombinasjoner –Ingen krav til spesifikke fagkarakterer –Kravkode: GENS Spesiell studiekompetanse –Fullført og bestått alle fag i videregående skole –Krav knyttet til spesielle fagkombinasjoner (vanligvis realfag) –Krav til spesifikke fagkarakterer –Kravkode: Alle koder bortsett fra GENS Målet med skolegangen Inngangsbilletten til høyere utdanning

41 SØKNADSFRISTENE Valg av programfag: blokkvalg.no - 11. februar 2016 Søknad om skoleplass: www.vigo.no - 1. mars 2016

42 Møte med kontaktlærerne 1STARom Norsk 1 Eli Waack Solum og Thorbjørn Tungesvik Danielsen 1STBRomNorsk 3 Turi Baxevanis og Geir Andresen 1STCRomEDB 1 Andrè Wallin E. Sagvolden og Marianne Pernille Løken 1STDRomEDB 2 Ingunn Fredheim Briseid og Jon Holtan-Hartwig 1STERomEDB 3 Andreas Boer Johannessen


Laste ned ppt "Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google