Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiespesialisering Vg1 og Vg2 Fag – og timefordeling Krav til fagsammensetning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiespesialisering Vg1 og Vg2 Fag – og timefordeling Krav til fagsammensetning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Studiespesialisering Vg1 og Vg2 Fag – og timefordeling Krav til fagsammensetning

3 Fellesfag Vg 1: Norsk, 4 timer Kroppsøving, 2 timer Fremmedspråk nivå 1 el 2, – 4 timer Engelsk, 5 timer Matte - T/P, 5 timer Naturfag, 5 timer Geografi, 2 timer Samfunnsfag 3 timer Sum: 30 timer

4 Fag- og timefordeling Vg2: FELLESFAG: Norsk, 4 timer Kroppsøving, 2 timer Fremmedspråk nivå 1 eller 2, 4 timer Historie, 2 timer Matematikk T/P, 3 timer* Totalt 30 timer PROGRAMFAG: 2 Programfag fra eget programområde (realfag, språkfag eller samfunnsfag- og økonomi), 10 timer. 1 Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, 5 timer.

5 Fag- og timefordeling Vg 3: FELLESFAG: Norsk, 6 timer Kroppsøving, 2 timer Religion, 3 timer Historie, 4 timer Totalt 30 timer PROGRAMFAG: 2 Programfag fra eget programområde (realfag, språkfag eller samfunnsfag- og økonomi), 10 timer. 1 Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, 5 timer.

6 Programområder: 1) Realfag kan være: Biologi 1 og 2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, matematikk R1 og R2, teknologi og forskningslære x. 2) Språkfag kan være: Engelsk; internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur, eller Kommunikasjon og kultur 2 og Reiseliv og språk 1. 3) Samfunnsfag og økonomi kan være: Næringslivsøkonomi 1 og 2, Politikk, Individ og samfunn; sosialkunnskap og/eller sosiologi sosialantropologi og/eller politikk og menneskerettigheter, Rettslære 1 og 2. FAGTILBUDET AVHENGER AV DEN ENKELTE SKOLES TILBUD!

7 Generelle krav til fagsammensetning: Fellesfag skal utgjøre 60 uketimer over 3 år. Programfag skal utgjøre minst 30 uketimer over 3 år. Minst 20 uketimer programfag skal være fra eget programområde, fordelt på 2 ulike programfag à 280 timer, over Vg2 og Vg3.

8 Generelle krav til fagsammensetning forts.: De siste 10 uketimene programfag kan benyttes til programfag fra eget programområde, eller fra noen av de andre programområdene innen studieforberedende utdanningsprogram Herav minst 2 programfagenheter à 5 uketimer, fordelt på Vg2 og Vg3.

9 Generelle krav til fagsammensetning forts.: TILPASNINGER: Elever som begynner høsten 2009 eller senere, og som ikke har hatt fremmedspråk ut over engelsk i ungdomstrinnet, må ta fremmedspråk nivå I og nivå II over 3 år. Dette medfører at de må benytte den valgfrie programfagenheten i Vg3 (på 5 uketimer), til fremmedspråk. Elever som velger matematikk R1 på Vg2 må velge enten en 3 timers programenhet innen realfag (= teknologi og forskningslære), eller et 5 timers realfag ekstra. (Ved valg av 5 timers enhet, får du til sammen 2 timer mer enn minstekravet = 92 timer over 3 år.)

10 Poengberegning ved opptak til høyere utdanning gjeldende fra og med studieåret 09/10: Alle fag med standpunkt og eksamenskarakterer, på Vg1, Vg2 og Vg3 skal regnes med i utregningen av karakterpoeng Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. Utenom kvote for førstegangsvitnemål, skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter i samme fag.

11 Poengberegning forts.: TILLEGGSPOENG FOR REALFAG: Det gis inntil 4 poeng for programfag innen realfag med et omfang på minst 5 uketimer. Det gis 0,5 poeng per fag, unntatt Matematikk R2 og Fysikk 2 (Vg3-nivå), som gir 1 poeng.

12 Poengberegning forts.: Det kan i spesielle tilfelle også gis 1-2 tilleggspoeng for underrepresentert kjønn. Det kan gis særlige tilleggspoeng i spesielle kvoter.

13 Poengberegning utenom førstegangsvitnemålkvoten: Max 2 tilleggspoeng til sammen: 2 poeng for 60 studiepoeng, 1 år på folkehøgskole eller fullført sivil/militær førstegangstjeneste 1 poeng for 30 studiepoeng/1/2- års studium.

14 Poengberegning forts.: Max 8 tilleggspoeng for alder: Utenom førstegangsvitnemål gis 2 tilleggspoeng pr år fra og med det året søkeren fyller 20 år. (For 23/5- søkere fra og med det året søkeren fyller 24 år.)

15 Kvote for Førstegangsvitnemål: OMFATTER SØKERE SOM: Har fullført og bestått utdanninga innen normert opplæringstid på 3 år. (Unntak: Inntil ett år internasjonal utveksling, Inntil ett år ved omvalg av grunnkurs, Inntil 2 års sykdomsavbrudd.) Ikke har forbedrede karakterer på vitnemålet, etter normert opplæringstid. Ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret. 50% av plassene forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

16 Ordinær kvote: Omfatter øvrige søkere med godkjent kompetanse. Poengsnittet er oftere noe høyere i denne kvoten sammenlignet med kvote for førstegangsvitnemål.

17 Eksempler på Spesielle krav ved opptak til høyere utdanning: Se eget skriv for detaljer Spesielle fagkrav, er i hovedsak realfag evt språkfag for studier i tolking, tegnspråk ved høgskolen for døve og studier for døvetolking, samisk ved samisk høgskole. Spesielle karakterkrav, eks. minst snittkarakter 3 i norsk og matematikk for allmennlærerutdanning (5-årig), og minimum 35 skolepoeng. Krav om politiattest, ved flere utdanninger, - ulike graderinger Krav om opptaksprøve, fag/svennebrev eller bestått 3-årig yrkesutdanning, dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i fagområdet.

18 Alternative veier etter Vg1: IKT- servicefag (fra SS) Laboratoriefag (fra TIP) Dette er fag med 2 år læretid etter Vg2

19 Hensyn ved valg av studieretningsfag? Hvilke typer fag du liker å arbeide med? Spesielle fag som kreves for det studiet du ønsker, eller tror kan bli aktuelt? Reglene om realfagspoeng. Hvilke fag finnes på skolen jeg går på? Hvor langt må jeg eventuelt reise for å fag jeg ønsker?

20 Hensyn ved valg av studieretningsfag forts.: Hvordan er fylkets regler ved skolebytte? Er det fag som kan gi meg innblikk i studier som jeg har lyst til å begynne på?

21 Noen spørsmål?

22 VI ØNSKER HVERANDRE: LYKKE TIL MED PROSESSEN VIDERE!


Laste ned ppt "Studiespesialisering Vg1 og Vg2 Fag – og timefordeling Krav til fagsammensetning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google