Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK KULTURSKOLERÅD TILBYR: Kompetansehevende tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK KULTURSKOLERÅD TILBYR: Kompetansehevende tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK KULTURSKOLERÅD TILBYR: Kompetansehevende tiltak

2 I regi av Norsk kulturskoleråd er ny rammeplan for kulturskolen - «Mangfold og fordypning» - under utarbeidelse Rammeplan for kulturskolen MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Merk: Det fins en veileder for lokalt rammeplanarbeid - kan lastes ned på kulturskoleradet.nokan lastes ned på kulturskoleradet.no De to første kapitlene fins på kulturskoleradet.no De to siste kapitlene ferdigstilles nå – og komplett rammeplan er å få i september 2017

3 Konferansen gir deltakerne påfyll av fagkunnskap samt en arena for aktuell debatt Målgruppa er kulturskoleledere, kulturskoleeiere, oppvekstsjefer, ledere av kulturorganisasjoner m.fl. Kulturskolenes lederkonferanse Arrangeres av Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole Neste konferanse arrangeres i Oslo uka etter påske 2017 MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

4 Pedagogdagene 2016 inneholder kurstilbud innen både musikk, dans, teater, skapende skriving, visuell kunst og sirkus samt flere plenumsøkter Pedagogdagene Nasjonalt tiltak som i 2016 arrangeres i Oslo 18. og 19. august MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Møtested for utvikling, inspirasjon og faglig oppdatering for kulturskoleansatte Pedagogdagene 2016 arrangeres av Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd

5 I 2016-2017 vil Kulturskoledagene handle mye om implementering av den nye rammeplanen for kulturskolen Kulturskoledagene Nasjonalt tiltak som i 2016-2017 arrangeres på fem steder: Førde: 8. - 9. september 2016 Tromsø: 6. - 7. oktober 2016 Molde: 10. - 11. november 2016 Stjørdal: 24. - 25. november 2016 Larvik: 31. januar - 1. februar 2017 MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Møtested for utvikling, inspirasjon og faglig oppdatering for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger

6 Neste konferanse arrangeres i 2017 Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning Norsk kulturskoleråd og Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning samarbeider for å fremme kulturskolerelatert forskning og formidling av forskning samt fremme kontakt mellom ulike typer høyere utdanning, forskningsfellesskap og kulturskolefeltet MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Sammen arrangerer disse forskningskonferanser. Den siste ble arrangert i Trondheim i 2015 «Cutting edge kulturskole!» satte kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys Dronning Mauds Minnes Høyskole for barnehage- lærerutdanning var både medarrangør og arena Nettverket har egen side på kulturskoleradet.no -> Om oss -> Samarbeidspartnere -> Norsk nettverk …

7 UMM er en årlig konkurranse i klassisk musikk for alle under 26 år Regionale mesterskap arrangeres i november, nasjonalt mesterskap arrangeres i januar Arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkorps Forbund - med Norges musikkhøgskole som samarbeidspartner Ungdommens musikkmesterskap MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Mer på umm.no

8 MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Kykeliky I samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken arrangerer Norsk kulturskoleråd nye Kykeliky-konferanser i 2017 Konferansen er for deg som jobber med kunst og kultur for og med barn i alderen fra null til åtte år I tråd med den nye rammeplanens grunnprogram arbeides det med å utvikle konseptet Kykeliky til å omfatte mer enn bare konferanser

9 Kor Arti’ Tilrettelagt undervisnings- materiell for sang og samspill i kulturskole, barnehage og grunnskole MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Bestill Kor Arti’- kursmateriell på kulturskoleradet.no

10 Norsk kulturskoleråd tilbyr 16 Kor Arti’- kurs i 14 byer fra Alta i nord til Kristiansand i sør Kor Arti’- turné høsten 2016 26.10: Alta og Bodø 27.10: Sandnessjøen og Tromsø 3.11: Skien / 4.11: Kristiansand / 8.11: Bergen 9.11: Førde / 10.11: Stavanger / 15.11: Molde 16.11: Hamar / 17.11: Trondheim / 22.11, 23.11, 24.11: Oslo MATERIELL, KURS OG KONFERANSER 29.-30.11: Stor jubileumsmarkering på Røros!

11 digitaliserte sanger på internett Besøk nettstedet korarti.noBesøk nettstedet korarti.no Kor Arti’ digital MATERIELL, KURS OG KONFERANSER 207 Nyoppusset til skolestart 2016-2017!

12 Dans i ulike former til bruk i grunnskole og kulturskole Ut på golvet MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Undervisnings-materiell fins å få kjøpt: Åtte hefter, cd-er og dvd-er Bestill på kulturskoleradet.no

13 Norsk kulturskoleråd har initiert og utgitt fire faglige idébøker Idébøker Animasjonsbok - Veiledning i å animere med barn Idébok for visuell kunst i kulturskolen Veiledningsbok - Teater i kulturskolen Idébok for skapende skriving Kommer: Idébok om performance og tverrfaglig arbeid Alle bøkene kan bestilles på kulturskoleradet.no MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

14 Norsk kulturskoleråd utgir årlig en kalender fylt med vakre illustrasjoner skapt av kulturskoleelever Kulturskolekalenderen MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Kulturskolekalenderen 2016 Kan bestilles på kulturskoleradet.no kulturskoleradet.no

15 Norsk kulturskoleråd ønsker - i samarbeid med Nordea - å styrke kulturskolenes arbeid med formidling og fremføring Nasjonalt produsentnettverk Hvert skoleår inviteres det til Nasjonalt produsentnettverk for kulturskoleansatte MATERIELL, KURS OG KONFERANSER Neste konferanse: 10. og 11. januar 2017 i Oslo

16 Veiledningsheftet er en guide i kunsten å arrangere kulturarrangement. Inkluderer praktiske sjekk- og huskelister. Kan bestilles på kulturskoleradet.no Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre kulturarrangement Gi elevopplæring og stimulere til elevmedvirkning KultArr MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

17 Samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping Drømmestipendet Drømmestipendet synliggjør alle nominerte samt kommunenes arbeid for barn og unge Drømmestipendet består av 100 stipend à 10 000 kr. Totalt utdeles én million kroner årlig PROGRAM OG PROSJEKT Les mer på drommestipendet.no

18 Dette er kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling I samarbeid med utvalgte kulturskoler foredles og videreutvikles kompetanse på området Nordea-prosjektet KUL-TUR PROGRAM OG PROSJEKT

19 Verktøykasse for kulturproduksjon - et resultat av Nordeaprosjektet KUL-TUR Temaer og fokusområder fra prosjektet fins i nettbanken kulturskolebanken.nokulturskolebanken.no Kulturskolebanken Verktøykassen er åpen for alle - gratis å bruke Kurs og temaer kan bestilles fra banken PROGRAM OG PROSJEKT

20 Felles løft innen musikkopplæring gjennom kulturskoler i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) Et samarbeidsprosjekt med mange involverte Mer om IRIS på iris.skul.noMer om IRIS på iris.skul.no IRIS PROGRAM OG PROSJEKT IRIS forsk: treårig følgeforskning knytta til IRIS

21 Norsk kulturskoleråd vil i samarbeid med Stiftelsen Fargespill initiere tiltak som særlig inkluderer og involverer barn som kommer til Norge som innvandrere eller flyktninger Fargespill- samarbeid Konferansen Fargespill – Flere farger 2016 29. – 30. september 2016 i Trondheim Mer på fargespill.no PROGRAM OG PROSJEKT

22 VÅRE NETTSTEDER Norsk kulturskoleråds hjemmeside er navet i vår eksterne kommunikasjon kulturskoleradet.no

23 I tillegg til kulturskoleradet.no har Norsk kulturskoleråd ansvar for fem andre nyttige nettstederkulturskoleradet.no drommestipendet.no iris.skul.no korarti.no kulturskolebanken.no umm.no Fem andre nyttige nettsteder I tillegg er vi på FacebookFacebook VÅRE NETTSTEDER

24 Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Region Agder (Aust-Agder, Vest-Agder) PÅ PLASS I FYLKER OG REGIONER Finnmark Troms / Svalbard Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Oppland Hedmark Region BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) Region øst (Akershus, Oslo, Østfold) Alltid beredt landet rundt Team nord Team vest Team øst Team midt

25 MEDLEMSFORDELER Har konstruktiv dialog med kulturorganisasjoner, og har samarbeidsavtaler med disse til gjensidig nytte Norsk kulturskoleråd Interesse-, samarbeids- og utviklingsorganisasjon for 419 kommuner som eier og driver kulturskoler Aktivt til stede på arenaer der det fattes beslutninger som får konsekvenser for kulturskolen Utstrakt samarbeid om utdanning og forskning knyttet til skoleslaget

26 Framforhandler avtaler som gir kulturskolene reduserte utgifter Tilbyr utviklingsprogram, -prosjekt, kurs, konferanser og andre arrangement samt læremidler Bistår med kompetent rådgiving. Yter kommunene veilederhjelp når ny rammeplan for kulturskolen skal implementeres Har avtaler med næringslivs- aktører som tilfører organisasjonen kompetanse og økonomiske midler Informerer gjennom nettsteder, sosiale medier og nyhetsbrev Disponerer og fordeler statlige utviklingsmidler til kulturskolene MEDLEMSFORDELER Norsk kulturskoleråd


Laste ned ppt "NORSK KULTURSKOLERÅD TILBYR: Kompetansehevende tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google