Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet – Institutt for musikk Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, UiB KHiB, 20. august 2015 Griegakademiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet – Institutt for musikk Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, UiB KHiB, 20. august 2015 Griegakademiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet – Institutt for musikk Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, UiB KHiB, 20. august 2015 Griegakademiet – Institutt for musikk Legg inn «Avdeling / enhet» på hver side: 1 Gå til menyen «Sett inn» 2 Velg: Dato og klokkeslett 3 Skriv navn på avdeling eller enhet i feltet «Bunntekst» 4 Velg «Bruk på alle"

2 uib.no Kort historikk: musikkutdanning i Bergen Latinskolen – musikk i artes liberales (1200-tallet –) Orgelskole, orkesterskole (profesjonsutd. 1800-tallet) Musikakademiet opprettet i 1905 Norges første spesialbygg 1913–45 Bergen musikkonservatorium 1932 Statsovertakelse 1980 Griegakademiet opprettes av UiB og HiB i 1995 Griegakademiet – Institutt for musikk

3 uib.no Formålet med Griegakademiet Styringsgruppen 1992, Griegakademiet skal: -komplettere den humanistiske fagkretsen ved UiB og gi mulighet for utøvende/skapende musikkvitenskapelig og tverrkulturelle/tverrestetiske studier … -[…] forene ulike erkjennelsestradisjoner ved å bygge bro mellom utøvende og skapende kunst og teoretisk viten om kunstens uttrykksformer -bidra til å samle alle musikkfaglige ressurser i bergensregionen -[…] i stadig samspill med kulturinstitusjoner som MSH, Festspillene, DNS og de estetiske høgskolene i Bergen. Griegakademiet – Institutt for musikk

4 uib.no Hubro 4/1995 om opprettelsen: ”Kombinasjon av vitenskapelig refleksjon og kreativitet åpner for spennende samspill”. ”Morten Eide Pedersen betoner den unike sjansen til å utvikle tverrfaglighet. Han håper også at konservatoriets læringsmodell, som er et slags mester-svenn-forhold, kan bli supplert med refleksjon og forskning omkring musikk” Griegakademiet – Institutt for musikk

5 uib.no Nå 220 studenter, planer for 260 studenter Studietilbud på BA, MA og ph.d.-nivå): Utøvende musikk (klassisk, jazz, trad.) og komposisjon Musikkterapi (60 studenter) Musikkvitenskap (planlagt for 60 studenter) Utøvende PPU (12 studenter) + Griegakademiets Unge Talenter - GUT (13–19 år) Griegakademiet – Institutt for musikk Studier

6 uib.no GA forskningsgrupper GAMUT (vitenskapelig). Sammen med Uni Research GAFONOM (Norsk musikk - KU) HIP-GA (Historically informed performance - KU) GA-IMPRO (Improvisert musikk - KU) KOMPONISTENE (KU) Kommer: MUSVIT (vitenskap) Griegakademiet – Institutt for musikk

7 uib.no Arkiv/forskerskole/Senter Arne Bjørndals samling (folkemusikk) Grieg Research School (regional forskerskole) Senter for Griegforskning (frittstående) Griegakademiet – Institutt for musikk

8 uib.no UiB organisasjon Griegakademiet – Institutt for musikk

9 uib.no HF organisasjonskart Griegakademiet – Institutt for musikk

10 uib.no GA organisering: Ledelse, råd og utvalg Instituttleder Forskningskoordinator Undervisningskoordinator Administrasjonssjef Programkoordinatorer Instituttråd Utvalg for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Utvalg for undervisning og internasjonalisering Programutvalg Griegakademiet – Institutt for musikk

11 uib.no Omdiskutert tilordning… 1995: stor grad av autonomi var forutsatt. Ikke fulgt opp Ekstern evaluering bestilt av UiB 2011: ”Det er komiteens vurdering at GA må sies å ha tapt på å være integrert i HFs budsjett på den måten man har vært siden slutten av 90-tallet.” Griegakademiet – Institutt for musikk

12 uib.no Komiteens anbefalinger (side 29) ” Respekten for den kunstneriske aktiviteten blir lettere og mer synlig med et eget kunstnerisk fakultet eller institutt som ikke er underlagt et humanistisk fakultet.” […] ”Komiteen mener at Griegakademiet innenfor rammene av dagens UiB bør få direkte finansiering fra Universitetsstyret slik de opprinnelige vedtakene gikk ut på.” Disse anbefalingene er inntil videre ikke fulgt opp. Griegakademiet – Institutt for musikk

13 uib.no Forbindelseslinjer mellom GA og KHiB Prosjektet Re:Place (place, time, memory) PKU Trond Lossius – en felles PKU-kandidat EVU (kulturentrepenørskap) Kommer: Ny stilling i komposisjon med vekt på tverrkunstnerisk samarbeid Griegakademiet – Institutt for musikk

14 uib.no Wheels within wheels (www) PKU-prosjektet WWW skal utforske potensialet for nye uttrykksformer gjennom interaksjon mellom komponister og utøvere innen tidligmusikk-feltet. Refleksjon omkring mål og metoder innen HIP-feltet, tidligmusikks kapasitet til å stimulere til nye uttrykksformer og organisering av musikk i tid og rom, og omkring den dikotomien «historisk muskk» og «ny musikk». Sentrale i prosjektet: -Jostein Gundersen -Ruben Sverre Gjertsen -Alwynne Pitchard Griegakademiet – Institutt for musikk

15 uib.no Noen muligheter Tverrkunstnerisk MA Tverrkunstnerisk PPU Kunstnerisk Ph.d.-program Styrke eksternfinansiering av KU Prosjekter, gjerne i samarbeid med FiB, Borealis m.fl. Tverrkunstnerisk forum med fokus på KU Griegakademiet – Institutt for musikk

16 uib.no Utfordringer ved eventuell fusjon HF: - […] ”krymping av HF både i størrelse og fagportefølje. Dette betyr at det vil bli færre inntektsgivende aktiviteter til å bære felleskostnadene ved HF” (HF-styresak) - Konkurrerende forskningsmiljøer? GA: -Splittelse av fagmiljøene? Jf. formålet med GA -”rent” kunstfakultet: lite musikkmiljø -Kunstfakultet med GA som nå: blir vitenskapelige miljøer marginalisert? Griegakademiet – Institutt for musikk

17


Laste ned ppt "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet – Institutt for musikk Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, UiB KHiB, 20. august 2015 Griegakademiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google