Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tekster LUT 19.05.2009. LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tekster LUT 19.05.2009. LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tekster LUT 19.05.2009

2 LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk.(…)

3 LK 06 - Sammensatte tekster (…) Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. (..)

4 LK 06 - Sammensatte tekster (…) Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten.

5 Kompetansemål etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

6 Vi ser på en sammensatt tekst http://www.youtube.com/watch?v =LGd773j6NjE&feature=PlayList& p=108ECB0C04635459&index=4http://www.youtube.com/watch?v =LGd773j6NjE&feature=PlayList& p=108ECB0C04635459&index=4

7 Hva er en sammensatt tekst? En sammensatt tekst er en tekst som skaper mening gjennom å kombinere ulike modaliteter. Hva er en modalitet?

8 Hva kan skille modalitetene fra hverandre? Materiell form Kulturskapt organiseringsmåte (Kress 2003)

9 Modal affordans Meningspotensial og grensene for hva en kan uttrykke gjennom en modalitet  Stillbilde (rom)  Tale, skrift, levende film (tid)

10

11 Det multimodale samspillet Funksjonell spesialisering  Funksjonell tyngde Multimodal kohesjon

12 Fra ”Snill” av Gro Dahle og Geir Nyhus

13 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon  Rytme  Komposisjon  Informasjonskopling  Dialog

14

15

16 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon  Rytme  Komposisjon  Informasjonskopling  Dialog

17 Margin Ideal Ny Margin Ideal Kjent Margin Real KjentMargin Real Ny Sentrum

18

19 Margin Ideal KjentMargin Ideal Ny Margin Real KjentMargin Real Ny Sentrum STJERNE: DEL 5 OVERSKRIFT: VERDENSSAMFUNNET VERBALTEKSTBILDE

20

21 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon  Rytme  Komposisjon  Informasjonslenking  Dialog

22 Informasjonslenking Utdyping Spesifisering Tolking Omskriving Kontrastering Utfylling Utviding

23 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon  Rytme  Komposisjon  Informasjonslenking  Dialog

24

25 Å lese sammensatte tekster Hva handler teksten om? Hvilke handlinger kommer fram i de ulike modalitetene? Hva slags aktører er uttrykt gjennom ulike modaliteter?  Er aktørene fremstilt som individ, strukturer, eller noe midt i mellom? Er handlingene plassert i tid og rom? Er det noen relevante handlinger og aktører vi ikke finner i teksten? Finner vi funksjonell spesialisering av innholdselementene? Har det multimodale samspillet noe å si for hvordan vi oppfatter innholdet i teksten?

26 Å lese sammensatte tekster  Hvordan skjer samhandlingen i teksten? Tilbud eller krav om informasjon? mental utfylling Tilbud eller krav om varer og tjenester (aktivitet)?

27 Lav modalisasjon Høy modalisasjon Lav modalisasjon Fargenes metning Fargenes differensiering Fargenes modulering Kontekstualisering Detaljer Dybde Lys Abstraksjon overdrivelse Modalitet i bilder som tilbyr informasjon

28

29

30

31 Modalitet i bilder som fremsetter et krav Representert deltaker Høy modalitet Middels modalitet Høy modalitet ønske tillatelse anbefaling forventning råd påbud krav plikt tvang A1A1 A2A2 A3A3 B1B1 B3B3 B2B2

32 Horisontal vinkel Etablerer grad av involvering med de representerte deltakerne Så lenge forsvinningspunktet faller innenfor bildets vertikale rammer, har vi å gjøre med en frontal vinkel.  Frontal vinkel – maksimal involvering  Diagonal vinkel – avstand

33

34 Forsvinningspunktet Det punktet der bildets perspektivlinjer samles, eks:

35 Horisontal vinkel (forts.)

36 Å lese sammensatte tekster Hvilken stil bygger tekstskaperen gjennom teksten?  Uttrykker de ulike modalitetene hvordan senderen vil at vi skal oppfatte han?

37 Produksjon av multimodale tekster Ta utgangspunkt i ett eller flere av kompetansemålene innenfor hovedområdet sammensatte tekster og lag en skisse til et undervisningsopplegg. Du/dere velger selv hovedtrinn. Undervisningsopplegget må synliggjøre:  Kompetansemål  Konkretisering av kompetansemål  Kjennetegn på lav, middels og høy grad av måloppnåelse  Arbeidsmåter  Underveisvurdering  Tilpasset opplæring

38 Kilder Dahle G. Og Nyhus S. 2002: Snill. Oslo: Cappelen Kress, Gunther og van Leeuwen, Theo 1996: Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge Kunnskapsløftet 2006 Løvland, Anne 2007:På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU Løvland, Anne 2006: Sammensatte fagtekster – en multimodal utfordring?. I Tønnessen og Maagerø (red.): Å lese i alle fag. Osle: Universitetsforlaget Tønnesson, Johan 2006: Alle tekster er sammensatte. I Norsklæreren 04/06 Van Leeuwen, Theo 2005: Introducing Social Semiotics. New York: Routledge.


Laste ned ppt "Sammensatte tekster LUT 19.05.2009. LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google