Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SR-Bank 14. mai 2014. Disposisjon Historien bak etableringen av to stiftelser Cultiva de første 10 årene Ny strategi og nedskalering av Cultivas virksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SR-Bank 14. mai 2014. Disposisjon Historien bak etableringen av to stiftelser Cultiva de første 10 årene Ny strategi og nedskalering av Cultivas virksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 SR-Bank 14. mai 2014

2 Disposisjon Historien bak etableringen av to stiftelser Cultiva de første 10 årene Ny strategi og nedskalering av Cultivas virksomhet Kapitalforvaltning

3 Om borgermester Knutzon I komitéinnstillingen fra 1898 står det: ”Det vil særlig for en by som Kristiansand være av stor betydning å få tilveiebrakt elektrisk kraft…– hvis ikke industrien opphjelpes – vil den bli overfløyet av andre byer. ”

4 Vendepunktet 1991-95 Byjubileet Quartfestivalen Miljøbyen Felles mål på Agder

5 5

6 6 The turning point: Kristiansand 350 year anniversary 1991.

7 7 Felles mål på Sørlandet Surt liv på det blide Sørland Felles mål på Agder (vedtatt av 2 fylker og 30 kommuner i 1994) –Levekår og –For å sikre fremtidens arbeidsplasser 3 drivere : 1.Kommunikasjon 2.Kompetanse Sørlandets Kompetansefond 3.Kunst og kultur Cultiva

8 Inspirasjon Bilbao Glasgow Bergen – Verftet ”Danmarks kreative potentiale” I Norge, stortingsmelding om kultur og næring, ”Tango for to” England: Creative industries I faglitteraturen: Kultur og kunst som lokaliseringsfortrinn Dyre- og fritidsparken i Kristiansand Quartfestivalen i Kristiansand KK Stiftelsen i Stockholm FUNK modellen

9 Muligheter og utfordringer: Ny energilov 1991 Realisere ”Felles mål på Agder” Sterkt energiverkstyre ville beholde pengene – Etablerte et næringsfond Zernichow Loss legat Handlingsregelen Pensjonsfond utland 4% Beskytte verdiene mot statlige tiltak Ikke en kort fest – Drammen og Bergen

10 To stiftelser ble etablert Sørlandets Kompetansefond 15% av Vest-Agder Energiverk. Stiftere: Kommunene i Vest-Agder Kristiansand Kommunes Energi- verkstiftelse Brukernavn: Cultiva Stifter: Kristiansand kommune

11 §3 Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand. Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles midler fra stiftelsen. Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

12 LEVEKÅR OG ARBEIDSPLASSER

13 Strategi bruk av realavkastningen 2003- 2011

14 FUNK Modell for vekst i næringer innen opplevelsesindustri Forskning – Undervisning – Næring – Kultur Utarbeidet av KK-Stiftelsen – Stiftelsen for kunnskaps- og kompetanseutvikling – for styrking av Sveriges konkurransekraft Beskriver hvordan ressurser og virksomheter bør samordnes for å maksimere effekter FUNK og Møteplass-satsingen i Sverige

15 Forutsetninger for vekst i opplevelsesindustrien i henhold til FUNK: Bredt kulturliv Kultur-næring Økende grad av profesjonalitet Offentlig finansieringPrivat kapital Økende grad av samarbeid Forskning Undervisning Næringsliv

16

17

18

19 DIN STORE LIDENSKAP er design, film, animasjon, musikk, PC-spill eller data. Målet er å kombinere lidenskapen med din utdanning og ditt yrkesvalg. Du søker et kreativt og skapende miljø hvor du kan realisere dine ideer sammen med likesinnede. Du er på rett plass, les mer om utdanning ved Noroff Instituttet!

20

21 Kunnskaps utvikling Innovasjon Implementering Bedrifts- etablering knoppskyting Ung bedrift Børsnotert selskap Utviklingsforløp for en bedrift Kompetent kapital Kapital kilde Etablert bedrift Presåkorn Offentlige budsjetter Såkorn Venture kapital Oslo Børs Modell for kommersialisering og kapitaltilførsel Det offentlige Sørlandets Kompetansefond Cultiva Plussbank Agder Energi Private investorer Livselskaper Pensjonskasser Og stiftelser Inkubator/Kunnskapspark EVA-Senter ”Industri-hall”

22 Roller i den journalistiske historien

23 Oppsummering Cultiva – de 10 første årene Cultiva har gitt støtte på 180 MNOK og etablert en “datterstiftelse” på 350 MNOK for realisering av bl.a. Kilden IKS

24 Oppsummering fortsetter Tre store utfordringer: Ikke lov å gi penger til stifter Kilden, Wiersholm, Stiftelsestilsynet og en datterstiftelse Kunstnere ønsker å være målet, ikke et middel. 100 kunstnere boikotter Cultiva Cultiva hadde ikke en bufferkapital ved oppstart.

25 Cultiva – de neste ti årene ? Familie eller karriere ? Ja takk, begge deler !

26 Visjon Kristiansand skal bli Nordens fremste barnekulturby. Byen skal med dette bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke.

27 Ny strategi for bruk av realavkastningen Hovedmål: Barn og unge Andre mål: –Talent –Kompetanse –“Wild card” Ny arbeidsmetode: samarbeid og partnerskap, framfor søknader.

28 Neste steg -Handlingsplan 1.Hvilke tiltak skal vi prioritere for at Kristiansand skal bli den mest attraktive by for barn, foreldre og besøkende ? 2.Hvordan skal vi markedsføre dette?

29 Kapitalforvaltningsstrategi

30 Cultivas vedtekter §4……. Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at stiftelsen opprettholder sin realverdi. ……..Grunnkapital og tilleggskapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.

31 Cultivas vedtekter §5………………. Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget. ……..

32 Bystyrevedtak 20.nov 2002 «Kjøpesummen fordeles med 1440 mill.kr til Energiverkstiftelsen, 634 mill.kr til det kommunale fondet og 300 mill. kr til skoleinvesteringer. Senere utbetalinger fordeles etter tilsvarende fordelingsnøkkel»

33 Oppfølging av siste punktum i bystyrevedtaket? Bystyret beholdt sluttoppgjøret i bykassen Cultiva gikk dermed glipp av 66 MNOK (2011kr) Cultiva startet uten bufferkapital Ingen risikoevne!!!

34 Kapitalforvaltningsstrategi 2003-2011 Brukte Kredittilsynets regler for pensjonskasser som retningsgivende Aktivitet i perioden: –Oppbygging av bufferkapital for å kunne ta økt risiko og dermed få økt avkastning –Tildelinger på årlig 20- 30 MNOK Bufferkapitalen kom opp i 66 MNOK i 2006, men falt til 20 MNOK i 2011. Aksjeandel 8 % i 2011.

35 Investeringsrådet «Det er å beklage at en slik stor formue ikke får arbeide» Steen Koekebakker UIA, Thore Johnsen NHH og Inger Lise Larsen DNB-Nor stiftelsen

36

37

38 Kapitalforvaltningsstrategi 2012- Hva var utfordringen?: Vedtektene Liten risikoevne Lav avkastning Liten forutsigbarhet Begrenset evne til å realisere formålet

39 Kapitalforvaltningsstrategi 2012- Mulige løsninger: Fortsette som før Stifter tilfører bufferkapital Dispensasjon fra Stiftelsestilsynet ved at stiftelseskapitalen midlertidig settes ned Møllpose

40 Kapitalforvaltningstrategi 2012- Konklusjon: Finanstilsynets regler for pensjonskasser opprettholdes som retningsgivende Følger logikken til Pensjonsfond utland Stiftelsen stopper utdelinger på ubestemt tid Nedbemanner administrasjonen Vil øke bufferkapitalen fra 20 til 200MNOK

41 Følgende handlingsregel ble iverksatt: 1.Utgangspunktet er at bufferkapitalen er stor nok til å tåle stresstesten ved dagens allokering 2.Når punkt en ovenfor er tilfredsstilt, så går en inn og øker aksjeandelen med 5 %. 3.Før en øker aksjeandelen med ytterligere 5 prosent, må bufferkapitalen alltid være stor nok til å tåle stresstesten

42 Handlingsregel i Cultiva 4. I opptrappingsperioden for økt andel av aksjer i porteføljen, er Cultiva innstilt på ikke å selge seg ned i aksjer selv med et betydelig fall i markedsverdien på aksjer.

43 Handlingsregel i Cultiva 5. Før Cultiva starter nye tildelinger bør aksjeverdien være på 40% med en stresstest som ikke overstiger 160 MNOK. Bufferkapitalen bør være på minimum 200 MNOK slik at Cultiva kan rebalansere sin portefølje ved fall i aksjekursene.

44 Rebalansering Når aksjeandelen faller mer enn 4 % fra strategisk mål, gjennomføres en rebalansering til strategisk mål. Rebalanseringen skal gjennomføres innen utgangen av påfølgende måned.

45 Status per februar 2014 Aktivaklasse28.02.14 Ramme 2014 Lang- siktig mål Bank/Pengemarked18 % 15 %5 % Obligasjoner Norge28 % 18 %10 % Sum renteplasseringer46 % 33 %15 % Aksjer Norge7 % 8 % Aksjer Norden, Europa og øvrig34 % 37 %52 % Private Equity/Venture/Såkorn1 % 0 % Sum aksjeplasseringer42 % 45 %60 % Eiendom Norge og utland2 % 0 % Inflasjonssikrede obligasjoner - anlegg10 % 20 %25 % Sum andre aktivaklasser12 % 22 %25 % Sum100 % Stresstest MNOK: 144,8195,0

46 Status per 31. desember 2013 MNOK Porteføljeverdi 1566,7 Stiftelseskapitalen KPI justert-1383,0 Ikke utbetalte prosjektmidler -8.6 Tellende bufferkapital 175,1 Beregnet stresstesttap 139,6 Aksjeandel: 42 %

47 Takk for meg!!!


Laste ned ppt "SR-Bank 14. mai 2014. Disposisjon Historien bak etableringen av to stiftelser Cultiva de første 10 årene Ny strategi og nedskalering av Cultivas virksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google