Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeid og kreativitet Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik 10-11.okt. 2006 Åse Berit Skeie Ulltang Avdelingsleiar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeid og kreativitet Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik 10-11.okt. 2006 Åse Berit Skeie Ulltang Avdelingsleiar"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeid og kreativitet Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik 10-11.okt. 2006 Åse Berit Skeie Ulltang Avdelingsleiar aase.berit.ulltang@fretex.no

2 2 Ide 2003: Med basis i Opptrappingsplanen for psykisk helse søkte Aetat Arbeidsrådgivning om midlar til utreiining av et arbeidstilbod for kunstnarar/kreative personar som har ei psykisk liding Forsøket er inspirert av Gallo-stiftelsen i Århus i Danmark, men ingen direkte kopi. Ein har tatt utgangspunkt i lokale forhold og ressursar (www.gallo.dk) ”Arbeid og kreativitet” var tittelen forsøkprosjektet fyrst fekk, og tidsramma vart satt til 3 år. Prosjektet skulle vare fram t.o.m. 30.09.07.

3 3 Innhald Tiltakets innhald skulle være variert og bestå i å bygge opp og drive et atelier/verkstad og eit galleri med sal og utleige av kunstgjenstander Deltakarane skulle få tilbod om arbeidsoppgåver i eit kreativt miljø med utfordringar og moglegheiter der det vart tatt omsyn til funksjons og mestringsnivå Prosjektet er meint å gi 12 plassar fordelt på 20 deltakarar.

4 4 Prosjektorganisasjon Brukarorganisasjonar og fagpersonar med samla brei tverrfagleg kompetanse har vore med i planlegginga av tiltaket frå starten av : Aetat Arbeidsrådgiving, Mental helse Bergen, Bergen Psykiatriske Universitetssykehus, Bryggen Kunstskole, Amalie Skrams Hus, Bergen kommune, avd. for helse og omsorg og avd. for finans kultur og næring, Bjørvin DPS, Aurora Bergen, Fylkestrygdekontoret i Hordaland, Hieronimus Bergen, Fretex Vest - Norge AS Prosjektorganisasjonen bestod i startfasen av ei styringsgruppe, arbeidsgruppe og eit rådgivande utval Prosjektorganisasjonen består i dag av : Referansegruppe som møtes 2g/år RU (rådgivande utval) der 2 representantar frå NAV og 2 frå Fretex møtes 1g/ mnd. og behandler bl.a søknader om plass i prosjektet.

5 5 Tiltaksarrangør: FRETEX 2004: I september 2004 vart Fretex Vest-Norge AS valgt som tiltaksarrangør for prosjektet. Oktober 2004 vart det tilsett Avdelingsleiar i 80% stl. i prosjektet. Lokaler sentralt i Bergen sentrum, i Vågsbunnen, vart valgt, og prosjektet fekk nytt navn: Galleri VOX/ Vågsbunnen fellesatelier 2005: Vågsbunnen fellesatelier var innflyttingsklar 11. mars og de 2 fyrste deltakarane begynte 18. april 2005 I mai 2005 vart Arbeidsleiar i 100% stl. tilsett, og ein til Arbeidsleiar i 60% vart tilsett frå oktober 2006. Alle 3 tilsette har kunstfagleg bakgrunn. I tillegg har ein pedagogisk utdanning, ein musikk utdanning, og ein helsefagleg utdanning.

6 6 Frå venstre: Ingjerd Sørheim, (NAV) Trond Ivar Vestre(Fretex), Thor Fjellvang(Fretex) Åse Berit S. Ulltang(Fretex), Asgeir Helle( NAV) under åpninga av fellesatelieret 11. mars 2005 Offisiell åpning av VÅGSBUNNEN FELLESATELIER 11.mars 2005 Kreativt samarbeid

7 7 Storbysatsinga Prosjektet er no ein del av Storbysatsinga i Bergen under "Vilje viser vei” der satsinga er på arbeid og psykisk helse i NAV". Vilje viser vei starta som eit eige prosjekt i Aetat i 2004, og vert no vidareført som ei styrka satsing på feltet Tiltaket er også delefinansiert av Bergen Kommune

8 8 Målgruppe Arbeidsplassen er tenkt for kreative personar som har ei psykisk liding, og som av den grunn finn det vanskeleg å være i ordinært arbeid. Deltakarane må ha eller rekne med å få vedtak om heil eller gradert uførepensjon eller tidsavgrensa uførestønad. Personar med kunstutdanning/kreative evner som har eit ynskje om å jobbe med biletkunst eller kunsthandverk dagleg.

9 9 Innsøking Eige søknadskjema Innkalling til samtale: Legeerklæring/trygdeyting/foto kunst Behandlarkontakt RU behandlar søknaden – møte 1g/mnd 3 månaders kontrakt ved inntak – deretter ny 3 mnd. kontrakt Etter dette: kontrakt ut prosjekt tida

10 10 Fokus på kunst Det er kunsten som vert skapt som er interessant, ikkje helseproblematikken til personen bak arbeidet Kunst=språk, ein annan måte å kommunisere på enn med ord Krevande jobb! ”Spørsmålet om sinnsyk eller ikke sinnsyk avgjøres ved undersøkelser av personen, ikke av kunstfrembringelser, og spørsmålet kunst eller ikke kunst kan besvares ved betraktningen av kunstverket, ikke av personen.” ”Det er mange eksempler på at kunst laga av personer med psykisk sykdom er likeså forskjellig og minst like talentfull som kunst av psykisk friske. Dette gjelder så vel forfattere som bildende kunstnere, musikkutøvere og komponister Følgende forfattere, komponister og malere var manisk depressive: Ernest Hemingway,John Berryman,Robert Lowel, Sylvia Plath,Theodor Roethe, Herman Hesse,,Ezra Pound, Virginia Wolf, Gustav Mahler,Tennessee Williams,Edgar Allan Poe, Paul Gauguin, Mark Twain, Robert Schumann, Vincent van Gogh Nordiske kunstnere med psykisk sykdom: Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson, Edvard Munch, August Strindberg, P.S. Krøyer, Holger Drachmann, Karl Isakson, Ludvig Karsten, Oluf Hartmann, J.A.Jerichau” “Et anerledes kunstmuseum”, GALLO, Danmark

11 11 Tilbod Beheld trygdeytelse/kan tene 1G utover uførtrygda Gratis atelier Tilgang til utstyr (staffeli/verkty/keramikkovn etc) Rimelege materialer/gratis frå Fretex Tilgang til kunstlitteratur Rettleiing/råd og støtte til å gjennomføre oppgåver Utstillingsplass Fellesskap med andre – utvida nettverk Trygt miljø - ”alle slit med noko” Personleg utvikling Auka sjølvtillit

12 12 Fellesskap Sosialt nettverk med kunst som felles interesse: Tema/gjennomgang av kunstfaglege problemstillingar Galleribesøk Personalmøte Utflukter Firmasamlingar, eks. Julebord

13 13 Utfordringar Arbeidstid: Kontrakt/Avtale med kvar enkelt – endringar Fråvær: Gi beskjed/Langvarig sjukdom/Beheld plassen Fysiske rammer: Plassering/Utstyr/Fellesskap med andre Lite og tett miljø Offentleggjere at ein har psykisk liding

14 14 Behov Fast struktur på dagen Faste avtaler – at ein blir stilt krav til Bli tatt på alvor Bli høyrt Styre prosessen sjølv – stress/press

15 15 Ressurs Vi har fokus på ressursen hjå den enkelte, ikkje på helsesvikten! Den enkeltes kunnskapar og erfaringar er til nytte for andre Me jobbar ikkje med kunstterapi, men med visuelle problemstillingar Hjelp til sjølvhjelp: Får råd og rettleiing men må jobbe sjølvstendig Gir/får tilbakemeldingar på arbeidet frå alle, ikkje berre frå personalet

16 16 Vågsbunnen fellesatelier Gate:Østre Skostredet 5, 3 etg. Adr:Postboks 368, Sentrum,5804 Bergen Tlf fellesatelieret:55367501 Tlf personalet: 55367502 Fellesatelieret er delt inn i 3 ulike arbeidsrom:

17 17 Fellesatelier, keramikkrom

18 18 Galleri VOX Stad:Østre Skostredet 2, på gateplan Adr: Postboks 368, Sentrum,5018 Bergen Tlf: 55367500 E-post: gallerivox@gallerivox.nogallerivox@gallerivox.no WEB: www.gallerivox.nowww.gallerivox.no ÅPENT: Man-fre:12-16 Lørdag: 11-15 Søndag: 12-15

19 19 Utstillingar og kunstbutikk Galleri VOX opna 14. juni 2005. Til no har det vore 8 utstillingar, og galleriet har vore godt besøkt. Vi har skiftande utstillingar i tillegg til kunstbutikk der vi sel både tekstil, keramikk, smykker og bilder. Alle som ynskjer kan søke om utstillingsplass – dette gjeld kunstnarar utanfor prosjektet også!

20 20 ÅPNING av Galleri VOX Offisiell åpning av byråd Trude Drevland 14.Juni 2005


Laste ned ppt "1 Arbeid og kreativitet Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik 10-11.okt. 2006 Åse Berit Skeie Ulltang Avdelingsleiar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google