Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid fylkeskommune og kommune Kunst, kultur og helse – Bergen 16.juni 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid fylkeskommune og kommune Kunst, kultur og helse – Bergen 16.juni 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid fylkeskommune og kommune Kunst, kultur og helse – Bergen 16.juni 2005

2 FOLK2 2004-2009 Regionalt partnerskap Kunsten og kulturens egenverdi og arbeid på kulturens egne premisser står sentralt Kulturelle virkemidler i folkehelsearbeidet Bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse Videreutvikling av lokalt, regionalt (FOLK 1) og nasjonalt arbeid

3 FOLK2 Kostnadsramme på 15. mill Både kultursatsing og folkehelsesatsing fra fylkeskommunens side -en kraftig satsing p å kultur – ogs å i folkehelsearbeidet - FOLK 2 og FYSAK Deltakelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god folkehelse

4 Aktører Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HUNT forskningssenter, det med. Fakultet, NTNU Helse Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger kommune Partnerskapet utvides – Vikna, Meråker, Inderøy, Steinkjer, Frosta, Grong, Høylandet, Stjørdal

5 Styret FOLK 2 Leder: Rektor Ole Meier Kjerkol (HiNT) Nestleder: Førsteamanuensis Kristian Midthjell (HUNT NTNU) Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø (NTFK) Spesialrådgiver Tor Lånkan (NTFK) Ass. fylkesmann Oddbjørn Nordset (Fylkesmannen) Spesialrådgiver Kristian Eldnes (HNT) Ass. rådmann Ingvar Rolstad (Levanger kommune )

6 Mål Spre kultur- og helsearbeidet til flere kommuner og nye aktører og arenaer Skaffe fram forskningsbasert kunnskap gjennom å initiere og drive forskning innen feltet Videreutvikle eksisterende utdanningstilbud innen kultur- og helsefeltet og utvikle nye Utvikle effektiv og målrettet formidling innen feltet Utvikle et aktivt og forpliktende partnerskapsarbeid mellom de ulike aktørene.

7 Målgrupper barn og unge med særlig vekt på utsatte grupper og grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a. ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng.

8 Innsatsområder Praktisk kultur- og helsearbeid Utdanning Forskning og forskningsformidling samarbeid, fornying og forankring

9 FOLK2 og kommunene Lokalsamfunnene er en sentral arena – jfr. folkehelsemelding og kulturmelding FOLK 2 skal spre kultur- og helsearbeidet til flere kommuner og nye aktører og arenaer Samarbeidet med kommunene – viktigste del i arbeidet under innsatsområdet praktisk kultur- og helsearbeid

10 Partnerskap - samarbeid FOLK2 Bygger på kommunenes ideer og tiltak Støtte til videreutvikling og systematisering Erfarings- og kompetanseutveksling Kompetanseutvikling – kurs, seminar, studietilbud Nettverk Inspirasjon Evaluering Økonomisk støtte

11 Kommunene Oversikt over de tiltak og den kompetanse som finnes i lokalsamfunnen Tilrettelegger tiltakene Organiserer samarbeidet med ulike organisasjoner Eier delprosjektene Bidrar med arbeidsinnsats Forankring

12 Partnerskapsavtale FOLK 2 bidrar med oppsøkende virksomhet, informasjon, kompetanse og nettverk FOLK 2 driver nettverket av FOLK- kommuner FOLK 2 bidrar med inntil kr. 50 000 pr. år i tre år Kultur- og helseprosjektene integreres i kommunens folkehelsearbeid og kulturarbeid i løpet av samarbeidsperioden gjennom politisk, administrativ og økonomisk forankring. Kommunen setter i verk og driver minimum tre kultur- og helseprosjekt årlig. Prosjektene foregår på ulike arenaer og har minimum to ulike målgrupper, jfr. prosjektbeskrivelse.

13 Kommunen har ansvaret for daglig drift av kultur- og helsearbeidet i kommunen. Kommunen stiller med ressurser til koordinering og faglig utvikling tilsvarende 20% stilling. Kommunen har ansvar for å utarbeide årsplan, prosjektplan og prosjektrapporter for kultur- og helseprosjektene i kommunen. Kommunen og FOLK 2 har et felles ansvar for å gjennomføre årlige evalueringer av resultater og samarbeid.

14 Eksempler Musikk og sang for eldre på institusjon Dans og bevegelse for eldre på institusjon Turgrupper for personer med psykisk sjukdom Gladbad for ansatte Dans for 12-13-åringer Kunst- og kulturprosjekt i skoleklasser Kunst- og kulturprosjekt på dagsenter

15 Avslutning Kunst og kultur skapes i lokalsamfunnene helse skapes i lokalsamfunnnene Kommunene ser muligheter i FOLK2 Kommunene viktig for FOLK2 Nye arenaer og utviklingsmuligheter for aktører innen kunst og kultur Samfunnsperspektiv – helhetlig tenkning og sosial utjamning

16 FOLK 2 Prosjektleder dr. art. Margunn Skjei Knudtsen margunn-skjei.knudtsen@ntfk.no tlf. 74111336 (Fylkets hus), mobil 48077968 www.folk2.no www.folkehelseogkultur.no (nettside FOLK 1).www.folkehelseogkultur.no


Laste ned ppt "Samarbeid fylkeskommune og kommune Kunst, kultur og helse – Bergen 16.juni 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google