Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIK S e n t e r f o r i n t e r k u l t u r e l l k o m m u n i k a s j o n - w w w. s i k. n o Sigurd Haus, 4. januar 2016 Interkulturell kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIK S e n t e r f o r i n t e r k u l t u r e l l k o m m u n i k a s j o n - w w w. s i k. n o Sigurd Haus, 4. januar 2016 Interkulturell kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIK S e n t e r f o r i n t e r k u l t u r e l l k o m m u n i k a s j o n - w w w. s i k. n o Sigurd Haus, 4. januar 2016 Interkulturell kompetanse

2 Hva er interkulturell kompetanse? Er dette en spesiell type kompetanse? Målet er relasjonskompetanse, å kunne forholde seg til alle i barnehagen på en måte som gjør at barna trives og utvikler seg Det gjelder: –Barna –Foreldre/foresatte –Medarbeidere

3 Men er interkulturell kompetanse en spesiell type kompetanse? Både ja og nei Spørsmålet kan omformuleres til: Trenger jeg en spesiell kompetanse for å forholde meg til personer som på en eller annen måte er forskjellig fra meg? –Alder –Kvinne-Mann –Oppvokst i byen eller på landsbygda –Kommer fra ulike land

4 Det kan være svært nyttig (slik vi så i tegneserien i starten) Men kommunikasjon, kontakt og relasjoner handler alltid om noe vi har felles. Det å lære om forskjeller må derfor ikke gå på bekostning av å se etter, lete etter det vi har felles. Men kunnskap om forskjeller, for eksempel såkalte kulturforskjeller kan gjøre oss tryggere, slik at vi lettere kan lete etter det vi har felles

5 Disposisjon –Hva er «Kultur»? –Kommunikasjon og interkulturell kommunikasjon –Stereotypier – oppfatninger om hverandre –En konkret samhandlingssituasjon –Hvordan arbeide sammen? –Kultursjokk/tilpasning

6 KULTUR De ferdigheter, oppfatninger og væremåter personer har tilegnet seg som medlemmer i en gruppe eller et samfunn.

7 Interkulturell kommunikasjon Tenkt Mottatt (intendert) (avkodet) meningmening Senderens “filter” Mottakerens “filter” Sendt (innkodet) melding

8 Hva er kommunikasjon? Med intensjon: - en prosess hvor en person med vilje prøver å overbringe mening til en annen - en prosess hvor en person sender stimuli for å endre atferd hos en annen Med intensjon: - en prosess hvor en person med vilje prøver å overbringe mening til en annen - en prosess hvor en person sender stimuli for å endre atferd hos en annen Uten intensjon: - en prosess hvor folk influerer på hverandre - en prosess som har å gjøre med alle situasjoner hvor mening er involvert Uten intensjon: - en prosess hvor folk influerer på hverandre - en prosess som har å gjøre med alle situasjoner hvor mening er involvert

9 We cannot not behave, therfore we cannot not communicate. Hva er kommunikasjon? Definisjon: Det som hender når atferd (eller resultatet av atferd) tillegges mening. Definisjon: Det som hender når atferd (eller resultatet av atferd) tillegges mening. Implikasjoner: 1. Budskap kan være verbalt og/eller ikkeverbalt. 2. Atferd er bevisst eller ubevisst. 3. Atferd er intendert eller ikke intendert Implikasjoner: 1. Budskap kan være verbalt og/eller ikkeverbalt. 2. Atferd er bevisst eller ubevisst. 3. Atferd er intendert eller ikke intendert

10 Hva er persepsjon? Persepsjon er en prosess, enten passiv eller aktiv, der organismen sanser og organiserer det den har sanset.

11 Ser vi det vi ser? Persepsjon er: Utvelgende Utfyllende Organiserende PARIS IN THE THE SPRING

12 Et persepsjonsfenomen Figur/grunn

13 Hva er det som velges ut? Avgjørende faktorer er: Posisjon Gruppepress Behov Følelsestilstand Personlige karakteristika Tidligere erfaring

14 Hvordan er nordmenn? “Nesten som i Norge” Tror det beste Naturelskende Religion er privat Nisselue og busserull Likhetsideal Redelige Reserverte, kalde “They work to work and live to live”

15 Språklig uttrykksmåte SAK Vestlig: “Spade for en spade” Arabisk:” Verdsetter retorikk, svulmende talemåter, sterke uttrykk Orientalsk:”Som katten rundt grøten” Opprettholde godt forhold, mellommenn

16 Den ikke-verbale dimensjonen I ansikt til ansikt situasjoner blir bare 35 % av det sosiale innholdet overført med ord. I ansikt til ansikt situasjoner blir bare 35 % av det sosiale innholdet overført med ord. Vi baserer viktige beslutninger på ikke-verbale budskap: - om forholdet mellom folk - om følelsesmessig tilstand - om hvordan forstå verbale utsagn Vi baserer viktige beslutninger på ikke-verbale budskap: - om forholdet mellom folk - om følelsesmessig tilstand - om hvordan forstå verbale utsagn

17 Hvilke funksjoner har ikke-verbal kommunikasjon Gir førsteinntrykk. Farger videre samhandling. Budskap om relasjon. Ikke-verbale signal brukes fks. for å vise om vi liker andre. Kommuniserer følelser. Vi bruker ikke-verbale signal for å presentere oss. Vi manipulerer ikke-verbale tegn for å påvirke andre. Gir førsteinntrykk. Farger videre samhandling. Budskap om relasjon. Ikke-verbale signal brukes fks. for å vise om vi liker andre. Kommuniserer følelser. Vi bruker ikke-verbale signal for å presentere oss. Vi manipulerer ikke-verbale tegn for å påvirke andre.

18 u “Kroppsspråk” u Generell fremtreden og klær u Ansiktsuttrykk u Øyekontakt u Kroppsbevegelser u Lukt u Kroppskontakt u “Bruk av tid, rom og stillhet u Rom og avstand u Tid u Stillhet Ikke-verbal kommunikasjon

19 Tidsbegrepet Tid er penger. Tid kan brukes, kastes bort, deles opp, planlegges. Hvorfor skal man planlegge, det vil alltid komme mer tid. Dette livet er bare ett av flere. Hvorfor skal man planlegge, det vil alltid komme mer tid. Dette livet er bare ett av flere. Hvis Allah vil. Framtiden ligger i Allahs hånd. Manana, i morgen. Mye kan skje underveis. Kanskje varene kan leveres som avtalt. Manana, i morgen. Mye kan skje underveis. Kanskje varene kan leveres som avtalt.

20 u Land/område u Kina u Thailand u Latin - Amerika u USA u Frankrike u Arabia u Japan u Land/område u Kina u Thailand u Latin - Amerika u USA u Frankrike u Arabia u Japan u Verdi u Hedre dine foreldre u Elske fedrelandet u Stolthet u Være framgangsrik u Være rik u Intelligent u Gjestfrihet u Harmoni/føyelighet u Verdi u Hedre dine foreldre u Elske fedrelandet u Stolthet u Være framgangsrik u Være rik u Intelligent u Gjestfrihet u Harmoni/føyelighet Noen viktige verdier i andre kulturer

21 Stereotypier

22 I am natural, you are cultural I am natural, you are cultural

23 Heaven is where - the police are British - the Chefs are French - the lovers Italian - the mechanics German and it is all organized by the Swiss ! Heaven is where - the police are British - the Chefs are French - the lovers Italian - the mechanics German and it is all organized by the Swiss ! Hell is where - the police are German - the chefs are British - the lovers are Swiss - the mechanics are French and it is all organized by the Italians Hell is where - the police are German - the chefs are British - the lovers are Swiss - the mechanics are French and it is all organized by the Italians

24 Stereotypier - “pictures in our heads” - vår oppfatning om andre bygger ikke på direkte erfaring - vår oppfatning endres ikke av direkte erfaring - heller enkle enn komplekse - heller feilaktige enn riktige Walter Lippmann, “Public Opinion” (1922)

25 Stereotypier - årsaker,bruk - skaper orden i komplisert verden med enkle kriterier settes folk i “båser” - kan rettferdiggjøre privilegier - definerer vi - de, oftest er “vi best” - selvoppfyllende profeti

26 Fordommer Etnisk fordom er en antipati basert på en feilaktig eller rigid generalisering. Test: Fordommer endres ikke av nye fakta. Stereotypier omhandler oppfatninger - fordommer dreier seg også om holdninger

27 Stereotypier - nyttige når: Bevisst Deskriptiv Presis “First guess” Modifiserbar

28 Stereotypier - skadelige Ubevisste Vurderende Feilaktige Brukt individuelt Rigid, uforanderlig

29 Case

30

31 Besteforeldrene til Sevgi bor på bondegård Sevgi er muslim Sevgi er glad i, og flink til, å danse Sevgi kan snakke tyrkisk Sevgi kan ikke så mye norsk Sevgi har bodd i Norge i bare to måneder Sevgi er glad i å høre på musikk, hennes yndlingssang for tiden er Chris Medinas «What are words if you really don’t mean them. Sevgis yndlingsfarge er gul Sevgi kjenner noen få andre tyrkere som bor i Norge Dette er Sevgi Sevgi har flyttet Sevgi har flyttet fra Tyrkia Sevgi har flyttet fra en kultur som er annerledes enn vår Sevgi kommer fra Tyrkia/tyrkisk kultur Sevgi kommer fra Istanbul Sevgi kommer fra den europeiske delen av Istanbul Sevgi har en lillebror Sevgi har en far som er ingeniør og jobber i Statoil Moren til Sevgi er lærer

32 Prieurs Ulykkespunkter 1.Sevgi ER ikke tyrkisk. Sevgi er Sevgi. 2.Sevgi skal ikke ta vare på tyrkisk kultur 3.Sevgi gjør ikke ting på sin måte fordi hun er tyrkisk 4.Er Sevgi annerledes? Prieur, A. (2007). ”Ulykkespunkter i kulturtrafikken”. I: Ø. Fuglerud og T. H. Eriksen (Red.), Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning.Oslo: Pax.

33 Kompetanse Språk Byråkratisk kompetanse Preferanser Sosio-økonomisk bakgrunn

34 Arbeide sammen

35 35 Alternative Perceptions of the Impact of Cultural Diversity on Organisations Positive impact Negative impact No impact Cultural diversity has no impact on organizations Cultural diversity only causes problems for organizations Cultural diversity can either cause problems or lead to advantages Cultural diversity can simultaneousley cause problems and lead to advantages

36 36 Generally speaking, people in the United States live to work. When I grew up, work was it. If there was any time left over, you used it for something else. Work was the objective of life. I think the Norwegians are on the other side of the fence. They work to live. ”Don`t interfere with my time off or the time off I`m supposed to get.” In Norway we had trouble getting people to volunteer to work overtime. - US business executive

37 37 Laurent

38 38 Hofstede: Individualism –Tar vare på seg selv on sin nærmeste familie Collectivism –Sterke bånd til egen gruppe Power distance –Hvor villig er du til å gjøre det lederen din sier selv om du er uenig?

39 39 Hofstede

40 40 Det er viktig at ledere å gi presise svar på spørsmål medarbeiderne spør om arbeidet. Multi- Company Sample Single MNC Sample Laurent 1981

41 41 Multikulturelle team EffektiveIneffektive Oppgave InnovativRutine Stadium Divergence (tidlig)Convergence (sein) Conditions Forskjeller erkjentForskjeller ignorert Medlem pga av kompetanseMedlem pga etnisitet Gjensidig respektEtnosentrisme Lik innflytelseKulturell dominans Klare overordna målIndividuelle mål Ekstern feedbackIngen feedback

42 42 Culture shock

43 Min ankomst den 28.september 1988 Luften var annerledes, den var ren, bitende kald (for meg). Jeg ble umiddelbart plukket ut av politiet Redsel, angst, uforståelig språk Jeg sitter i bilen, noen personer fra Røde Kors kjører meg til Tanum (første mottak). Jeg tenker; hvordan kan jeg lære dette språket? Jeg ligger på mitt rom på Tanum, kroppen er dødssliten etter en lang reise, endelig trygg, i hvert fall i kveld, men kroppen min klarer ikke å slappe av, jeg er i beredskap, jeg ser hele tiden på døren, som om noen skulle bryte seg inn. Shahram Shaygani, Psykiater/Psykoanalytiker (Flere av følgende slides)

44 www.sik.no Sigurd Haus44 What is culture shock? Well-being ”Honeymoon phase” Readjustment phase Crisis Culture shock Time

45 www.sik.no Sigurd Haus45 Hva er kultursjokk? Sammenbrudd i selektiv persepsjon og effektiv tolkning. Hva skal jeg være oppmerksom på? Hva betyr det? Nye synsinntrykk, lyder, lukter og smaker Andres atferd er uforståelig, egen ”virker ikke” Viktige faktorer –Separasjon –Nye verdier –Fattigdom –Språk

46 46 Culture shock outcomes Tilpasning, stadig ny læring Tilpasning, tidlig tillukking, får tidlig en oppfatning om landet og folket Frustrert, skylder på andre Frustrert, klandrer seg selv

47 Immigranten må gå gjennom flere tap-opplevelser (mat, kultur, klima, sosialt nettverk, språk). For mange tilbyr det nye landet mye nytt: mat, språk, kultur, historie, mytologi, religion, verdigrunnlag, levesett/væremåte, klima og landskap. Overgangen fra det kjente til det ukjente! Immigrasjon utsetter det psykologiske apparatet for en ”tilpasningstest”. Shahram Shaygani, Psykiater/Psykoanalytiker (Følgende 6 slides)

48 Paranoid beredskap I en slik kritisk fase, kan immigranten gå inn i en paranoid beredskap. Verden er utrygg, det går ikke an å stole på andre, hendelser blir tolket i en paranoid retning

49 I historien har eksil blitt romantisert, glorifisert, det finnes fortellinger om hvordan forskjellige mennesker har klart å oppnå fantastiske resultater i eksiltilværelsen. Likevel, representerer immigrasjon og eksil en dyp sorg, et oppbrudd fra sine røtter og en endring av identitet som aldri tar slutt hos immigranten. I psyken finnes alltid motstridene følelser og tanker uten at de kan nøytralisere hverandre. En vellykket immigrant kan fortsatt bære sorg og tap i seg.

50 Splitting og splittet Immigranten er splittet mellom fortid og fremtid (på bekostning av nåtid). Verden er splittet i ”det gamle” og ”det nye”. Det gamle kan bli idealisert eller demonisert. Det nye kan bli idealisert eller demonisert.

51 Terapeutens inngangsholdning Terapeuten observerer og hvis nødvendig legger vekt på de kulturelle forskjeller, men fokuserer også på universelle psykologiske fenomener som gjelder Mennesket på tvers av kulturer (affekt, objektrelasjon, regulering av selvfølelse, overføring-motoverføring). For mye vektlegging av kulturelle forskjeller kan føre til hindring i terapeutisk arbeid. Som helsepersonell er det mye viktigere å legge vekt på menneskelige psykologiske faktorer hos immigranten enn kulturelle faktorer.

52 Den viktige andre For den nye individuasjon trenger immigranten ”den viktige andre”. Ordene og handlingene til den viktige andre har et betydelig affektivt innslag på innvandreres psyke. Her kan man bli den viktige andre for innvandreren.

53 Noen tegn til tidlig integrasjon Når mitt favorittprogram er ”Team Antonsen” og jeg ler av Atle Antonsen og Golden. Første gang jeg kjente at 17.mai var en viktig dag for meg. Da jeg sa til en venn at Knut Hamsun er en av mine yndlingsforfattere. Når jeg for første gang gledet meg til Jul. Når jeg ikke var redd for å dumme meg ut språklig. Når jeg var på ferie og savnet Norge.

54 Noen råd Fokuser på det som er felles, vær interessert, vær kreativ Ikke snakk om at «i Norge» gjør vi slik og slik. Si heller: –i min familie brukte vi å gjøre slik og slik –i Stavanger kommune er det slik og slik, –retningslinjene vi arbeider etter er slik og slik

55 Noen råd forts. Vær høflig Hvis du (ikke for ofte) nevner landet en person har bakgrunn fra, ta bare fram noe positivt «Pakk vekk» kunnskaper om kulturforskjeller, men ha de allikevel lett tilgjengelig Husk at det tar tid før folk føler seg hjemme i et nytt land


Laste ned ppt "SIK S e n t e r f o r i n t e r k u l t u r e l l k o m m u n i k a s j o n - w w w. s i k. n o Sigurd Haus, 4. januar 2016 Interkulturell kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google