Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientreiser Avdeling samhandling og helsefremmende Camilla Lykken / 67 96 81 Pasientreiser er ofte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientreiser Avdeling samhandling og helsefremmende Camilla Lykken / 67 96 81 Pasientreiser er ofte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientreiser Avdeling samhandling og helsefremmende Camilla Lykken (camilla.lykken@ahus.no) / 67 96 81 20camilla.lykken@ahus.no Pasientreiser er ofte pasientens første og siste møte med helsetjenesten ved behandling

2 Menneskelig nær – faglig sterk Lovverk Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-6.Rett til syketransport Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)

3 Menneskelig nær – faglig sterk Hva er pasientreiser?

4 Menneskelig nær – faglig sterk

5 Hvem er Pasientreiser? I 2004 ble ansvaret for pasientreiser overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene HSØ har videre delegert ansvaret for pasientreiser i Oslo/Akershus til Oslo universitetssykehus Tall fra 2015 viser at vi i Oslo/Akershus brukte 303 millioner kroner på pasientreiser I gjennomsnitt blir rekvirert 3000 pasientreiser hver dag

6 Menneskelig nær – faglig sterk Rekvisisjonspraksis Arbeidsfordeling Primærhelsetjenesten rekvirerer transport på medisinsk grunnlag til og fra seg selv og til førstegangsbehandling i spesialisthelsetjenesten. Deretter er det spesialisthelsetjenestens ansvar å rekvirere turen tilbake. Unntak: Røntgen, laboratorietjenester og ved underliggende sykdommer. Til røntgen og laboratorietjenester rekvirerer primærhelsetjenesten tur/retur. Ved behov for rekvisisjon på medisinsk grunnlag som skyldes andre forhold enn det konkrete tilfellet pasienten er henvist for må henvisende behandler oppgi dette særskilt.

7 Menneskelig nær – faglig sterk Aktuell informasjon Rekvisisjon på trafikalt grunnlag Pasienter som bor på strekning der det er manglende tilbud om rutegående transport, så kan pasienter få pasientreise på trafikalt grunnlag. Pasientreisekontoret som rekvirerer å trafikalt grunnlag – Pasienten må selv ringe 05515, tastevalg 3. Hemmelig adresse Turer til hemmelig adresse (bl.a. krisesenter) legges ikke inn i NISSY. Pasienten må ta egen drosje, legge ut for turen og sende inn reiseregningsskjema til Pasientreiser ANS for refusjon av utlegg.

8 Menneskelig nær – faglig sterk Pasientreiseavdelingen Til helsepersonell Informasjon om pasientreiser for sårbare pasienter Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus ønsker å sikre at sårbare pasienter får et trygt og godt tilbud. I den forbindelse starter vi 01.02.2015 et prøveprosjekt som tar sikte på å sørge for at demente pasienter uten ledsager får en sikker og god transport til og fra behandling. Reiser for pasienter som helsepersonellet mener tilhører denne kategorien rekvireres ikke elektronisk i Nissy, men ringes inn til 05515 (skjult tastevalg 9) i tidsrommet 09-16 hverdager. Vi oppfordrer til å følge flytskjemaet under! Ja Gi informasjon om at pasienten selv er ansvarlig for å gjennomføre reisen og må søke om refusjon av utleggene i etterkant. Kan pasienten benytte rutegående transport? Nei Er pasienten dement eller forvirret? Ja Har pasienten ledsager? Nei Ja Rekvirer reise som vanlig i det elektroniske bestillingssystemet for pasientreiser, Nissy. Nei Ring 05515, skjult tastevalg 9, for å rekvirere korrekt transport.

9 Menneskelig nær – faglig sterk

10 Ventesone er lokalisert i glassgata (B201)

11 Menneskelig nær – faglig sterk Ventesone for pasientreiser på Ahus Ventesonen er et tilbud rettet til pasienter og pårørende, hvor de kan få hjelp og service i forbindelse med drosje, Helseekspress eller offentlig kommunikasjon fra Ahus lokalisert i glassgata (B201) hvor pasienter skal vente på transport En sykepleier betjener ventesonen hverdager mellom 8.30 – 16.00 Bindeledd mellom pasientreisekontoret, avdelingene på Ahus og pasienter og pårørende Informasjon om pasientreiser og transport fra behandling Informasjon om transporttyper (helseekspress, helsebil, hvite ambulanser, fly) og rutetider Bestilling og avbestilling av tilrettelagt transport i Nissy ( nasjonalt informasjonssystem for pasientreiser) et datasystem for elektronisk rekvisisjon og bestilling av reise Portørtjenesten er behjelpelig dersom pasient trenger å bli fulgt til ventesonen


Laste ned ppt "Pasientreiser Avdeling samhandling og helsefremmende Camilla Lykken / 67 96 81 Pasientreiser er ofte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google