Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våler - Kommunesammenslåing. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våler - Kommunesammenslåing. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Våler - Kommunesammenslåing

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer fra Eidskog 300 personer fra Grue 300 personer fra Åsnes 300 personer fra Våler 400 personer fra Kongsvinger Datainnsamlingen ble gjennomført i november 2015 Utvalget er vektet etter kjønn, alder og geografi

3 Er du kjent med regjeringens ønske om å redusere antall kommuner? Kun 10% oppgir at de ikke er kjent med regjeringens ønske om å redusere antallet kommuner Jo høyere utdannelse, jo større andel ja Andel Ja

4 Et flertall på Stortinget har tatt til orde for en kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen? Jo høyere utdannelse, jo større andel er enig i målsettingen Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=helt enig, 0=helt uenig og vet ikke kategorien er tatt ut.

5 Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? 52% er positiv til sammenslåing. 42% vil være egen kommune som i dag (5% usikker) Jo høyere utdannelse, jo større andel for sammenslåing Jo lengre botid i kommunen, jo større andel for å være egen kommune Andel som er positiv til sammenslåing med en eller flere av nabokommunene

6 Dersom Våler kommune skulle slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene burde din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Skulle det bli sammenslåing er Åsnes kommune førstevalget (58%) Motsatt ønsker 81 prosent i Åsnes kommune en sammenslåing med Våler

7 Ved en kommunesammenslåing, frivillig eller ikke frivillig, er det da mest naturlig at hele kommunen slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen kan deles? Like svar i hele regionen Ingen grupper skiller seg ut

8 Tror du dagens kommunestruktur er riktig for å løse utfordringene kommunesektoren står ovenfor de neste 20-30 årene? 43% tror ikke det 27% er usikker Jo høyere utdannelse, jo større andel nei Og de som er mot sammenslåing svarer selvsagt ja i langt større grad (39%) enn de som er for (25%) Andel Ja

9 Dersom inntektene til kommunen skulle bli vesentlig redusert bl.a som en følge av befolkningsnedgang og endret finansiering fra staten, hvordan ville det påvirke ditt syn på kommunesammenslåing? Ville du da blitt mer positiv til kommunesammenslåing med en eller flere av nabokommunene? Endres forutsetningene om inntektene til kommunen vil langt flere bli positive Kun 28% svarer nei Jo høyere utdannelse, jo høyere andel ja Andel Ja

10 I 2016 vil det bli innført et nytt inntektssystem for kommunene som skal gjelde fra 2017. Detaljene er ikke kjent, men det er grunn til å tro at kommune vil kunne få reduserte inntekter. Vil sammenslåing av to eller flere kommuner være et alternativ for å kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene eller er det bedre å redusere tilbudet til innbyggerne for å kunne opprettholde dagens kommunegrenser? 7 av 10 mener sammenslåing er å foretrekke fremfor å kutte tjenester 58% av motstanderne mener dette

11 I spørsmålet om kommunesammenslåing - på hvilken måte mener du at Våler kommune bør involvere deg som innbygger i prosessen? Flere svar mulig. De yngste foretrekke sosiale medier De eldste og de med høyest utdannelse foretrekker folkemøter

12 Hvis kommuner slås sammen er det stort sett tjenestene på rådhuset som vil bli direkte berørt mens skoler, sykehjem og lignende i vesentlig grad blir opprettholdt der de er i dag. Hvor mange ganger har du vært innom ditt rådhus siste 12 måneder?

13 Hvor viktig er det for deg at rådhuset forblir der det er i dag? Dette er mye viktigere for motstanderne av sammenslåing (59) enn tilhengere (40) Viktigst for de eldste (58) Blir viktigere med økt botid i kommunen Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke kategorien er tatt ut.

14 Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med en eller flere nabokommuner: Avstand til offentlige tjeneste tilbud (som skole, barnehage, lege, NAV-kontor) Viktig for alle grupper Men kun signifikant forskjell mellom motstandere (86) og tilhengere (74) av sammenslåing Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke kategorien er tatt ut.

15 Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med en eller flere nabokommuner: Avstand til rådhuset/kommunehuset En skåre under 50 indikerer at dette ikke er viktig Viktigere jo eldre man er Viktigheten avtar med økende utdannelse Ikke viktig for tilhengerne av sammenslåing (36) Motsatt for motstanderne (53) Viktigst for de med lengst botid i kommunen Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke kategorien er tatt ut.

16 Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med en eller flere nabokommuner: Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen? Viktig for alle grupper Men viktigere for kvinner (84) enn menn (75) Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke kategorien er tatt ut.

17 Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med en eller flere nabokommuner: Utvikling i alle deler av kommunen Like viktig for alle grupper Standardiserte gjennomsnitt hvor 100=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke kategorien er tatt ut.


Laste ned ppt "Våler - Kommunesammenslåing. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google