Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYR – SETT FYR PÅ MATEMATIKKEN ØNSKER Å – SÅ ELEVENE FORSTÅR DET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYR – SETT FYR PÅ MATEMATIKKEN ØNSKER Å – SÅ ELEVENE FORSTÅR DET."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYR – SETT FYR PÅ MATEMATIKKEN ØNSKER Å – SÅ ELEVENE FORSTÅR DET

2 LITT FRA VÅR SKOLE Ca 550 elever Ca 120 ansatte HO, BU, OA, HO. St.spes TIP, Kjøretøy, INTA El, Automasjon, kulde og varmeteknikk SS, Transport og logistikk, Salg service og Sikkerhet Yrkessjåfør - landslinje

3 VÅR INNFALLSVINKEL b) Elevar med rett til punktskriftopplæring med meir etter opplæringslova § 3- 10 har rett til inntil 456 timar i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga. § 1-3.Vidareg å ande oppl æ ring Den vidareg å ande oppl æ ringa skal vere i samsvar med L æ replanverket for Kunnskapsl ø ftet og den fastsette tilbodsstrukturen. L æ replanverket for Kunnskapsl ø ftet omfattar den generelle delen av l æ replanen, prinsipp for oppl æ ringa, l æ replanane for faga og fag- og timefordelinga. Oppl æ ringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma. Skoleeigaren kan leggje fag p å andre trinn enn det som er fastsett i fag- og timefordelinga. Skoleeigaren gir forskrifter der det kjem fram p å kva trinn dei ulike faga skal liggje. Fag- og timefordelinga m å sikre progresjonen i faga og at den vidareg å ande oppl æ ringa samla sett f ø lgjer ordin æ r oppl æ ringstid. Skoleeigarar som gir forskrifter om endra fag- og timefordeling, m å òg tilby den ordin æ re fag- og timefordelinga.

4 VÅR INNFALLSVINKEL b) Elevar med rett til punktskriftopplæring med meir etter opplæringslova § 3- 10 har rett til inntil 456 timar i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga. Fra MOB Telemark Fylkeskommune I heile perioden skal det gå føre seg målretta arbeid med å implementere alle tiltak som er sette i gang gjennom Ny GIV-prosjekta, med særleg vekt på: FYR –satsinga (fellesfag, yrkesretting, relevans) Overgangen mellom VG2 og VG3 opplæring i bedrift Tidleg innsats mot elevar som står i fare for å avbryte vidaregåande opplæring gjennom avklaringssamtalar der ulike ansvarsinstansar samhandlar Vidareutvikle fleksible opplæringsløp

5 VÅR INNFALLSVINKEL Kjenn ditt publikum Relasjonsbygging Hvem er målgruppa? Hva interesserer? Hva engasjerer? Hva er relevant? Hvordan fange interesse for matematikk? Vgs MÅ være annerledes en ungdomsskolen Hvorfor skal vi lære det her?

6 HVORFOR GÅR GUTTA I TRESKO? Hva viser dette? Arbeidsmiljø Yrkesstolthet HMS Kan vi koble matematikken mot dette? Formelregning Kjøre og hviletid / klokka Areal / volum Proposjonalitet Prosent

7 Elevenes forutsetninger 1ELA (13-14)1SSA (13-14) Gjennomsnitt karakterpoengsum41,528,3

8

9

10 ENKLE GREP FOR FYR-PEDAGOGIKK -Det handler ofte om innpakking -Gode relasjoner med elevene er viktig, hobbyer, interesser, gjensidig respekt -Gode relasjoner med programfaglærerne -Matematikken bør føles relevant. FYR!!! -Fellesfaglæreren bør ha nokså gode kunnskaper om programfaget -Riktig nivå – differensiering -Tenk enkelt

11 Før vi går videre….kjenn ditt publikum. Snakk med sidemannen i et minutt om -Er noe som uniformerer dine elever? Atferd, bekledning, holdninger, interesser. Snakk med sidemannen i et minutt om -Kjenner du noen av elevene dine sine fritidsinteresser? Hvor mange elever kan du si noe om? Snakk med sidemannen i et minutt om - Hvordan du har fått den informasjonen om elevene dine?

12 Før vi går videre….kjenn ditt publikum. Snakk med sidemannen i et minutt om -Hva det betyr for undervisningen din at du har eller mangler slik informasjon om elevene dine?


Laste ned ppt "FYR – SETT FYR PÅ MATEMATIKKEN ØNSKER Å – SÅ ELEVENE FORSTÅR DET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google