Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsarbeidsløshet og frafall fra videregående skole. En nordisk sammenlikning Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning Samarbeid med Karsten Albæk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsarbeidsløshet og frafall fra videregående skole. En nordisk sammenlikning Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning Samarbeid med Karsten Albæk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsarbeidsløshet og frafall fra videregående skole. En nordisk sammenlikning Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning Samarbeid med Karsten Albæk, SFI, Rita Asplund, ETLA, Lena Lindahl, SOFI, Kristine von Simson, ISF

2 Ungdomsarbeidsløshet og frafall Utdanning og arbeidsmarket Uskarpe skiller Mål på ungdomsarbeidsløshet Arbeidsløshets tall med og uten elever og studenter Sammenlikning med andre OECD land Mål på frafall fra videregående skole Gjennomføring, fullføring og drop outs Sammenlikning mellom land i Norden Framtidige utfall Studier, Sysselsetting, Arbeidsløs, Trygdet, Annet

3 Nordisk prosjekt Register data fra Danmark, Finland, Norge og Sverige Tre kohorter – 16 år i løpet av 1993, 1998, 2003 Veier gjennom videregående 16-20 Ikke fullførere definert ved 21 Utfall ved 21, 26, og 31

4 Ungdomsarbeidsløshet Hvilket mål er det mest relevante? Mange elever jobber Mange arbeidsløse går på skole Hvordan bestemme hvem som hører til hvor? Arbeidsmarkedsformål: – Arbeidsløshetsraten: – Arbeidssøkende uten arbeidsinntekt (ILO) Velferd- eller framtidig humankapital – Prosent av hva? – Elever og studenter?

5 Ledighetsrate vs ledighetsratio Ungdom 16-24 år Ledighetsratio: Arbeidsledige som prosent av unge Ledighetsrate: Arbeidsledige som prosent av unge i arbeidsstyrken Egne beregninger, tall fra OECD

6 Ledighetsrate vs ledighetsratio; Utvalgte land

7 Ledighetsratio med og uten studenter Prosent av befolkningen 16-24 Ungdom 16-24 år Ledighetsratio: Arbeidsledige som prosent av befolkningen Mange unge er arbeidssøkende og studenter samtidig Egne beregninger, tall fra OECD

8 Med og uten elever og studenter Utvalgte land

9 Andel NEETs blant de arbeidsløse

10 Norge: Arbeidsledige med og uten studenter, andel av befolkningen Barth og von Simson, 2013

11 Frafall fra videregående skole Drop outs De som ikke fullfører innen 21 år De som aldri fullfører videregående skole

12 Nordisk sammenligning: aktiviteter NORGE FINLAND DANMARK

13 Veier gjennom videregående DK, FI, NO, SV

14 Ikke fullført innen 21 år Egne beregninger, nordisk prosjekt

15 Sen fullføring (26, 31) prosentandel av ikke-fullførere DanmarkFinlandNorge Age 263126312631 Cohort 1 41.651.825.434.741.950.1 Cohort 2 42.929.729.1 DanmarkFinlandNorgeSverige Minst videregående ved 30-34 2011 82918691 Egne beregninger og OECD EAG 2013

16 Hovedaktivitet ved 26 fullførere og ikke fullførere Egne beregninger. Foreløpige tall for Sverige….

17 Hovedaktivitet ved 31 fullførere og ikke-fullførere Egne beregninger. Foreløpige tall for Sverige..

18 Oppsummering Ungdomsarbeidsløshet og aktivitet – Potensielt arbeidstilbud: Arbeisløshetsrate – Velferd, framtidig humankaptial: Arbeidsløse ikke-studenter i prosent av aldersgruppe – Forskjellen betyr svært mye for Norden Problemgruppe: drop outs Frafall eller ikke-fullføring – Store forskjeller i gjennomføringsløpet – Heterogene grupper Flertall av de som ikke fullfører er i jobb eller studier ved 26 og 31 Betydelig mye større andel av de som ikke fullfører som er på trygd eller utenfor arbeid og studier


Laste ned ppt "Ungdomsarbeidsløshet og frafall fra videregående skole. En nordisk sammenlikning Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning Samarbeid med Karsten Albæk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google