Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffoppgjøret 2016 - KS - noen viktige elementer Videokonferanse med fylkeskontorene 9. mai 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffoppgjøret 2016 - KS - noen viktige elementer Videokonferanse med fylkeskontorene 9. mai 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffoppgjøret KS - noen viktige elementer Videokonferanse med fylkeskontorene 9. mai 2016

2 Økonomi 2016 Ramme i 2016: ca. 2,4 prosent Klar prioritering av de med høyere utdanning 16-årstrinn innført for alle stillingsgrupper Harmonisering av lønnsstigene vis-a-vis skoleverket for trinn 0-10 år, og delvis for 16 år, pr Lønnstillegg pr , jf. tabell Generelt tillegg til ledere i kap. 4 på 2,4 % pr Kvelds-/nattillegg (HTA 5.4.2) økt til kr. 26,-

3 Økonomi 2017 Ramme i 2017: ca. 2,2 prosent (foreløpig) Allerede benyttet i 2018: ca. 2 prosent 16-årstrinn fullt ut harmonisert pr Lønnstillegg pr , jf. tabell Generelt tillegg til ledere i kap. 4 på 2,0 % pr Lokal pott på 0,9 prosent med virkning

4 Avtalte lønnstillegg for sykepleiere i 2016 og år2 år4 år6 år8 år10 år16 år Sykepleier m.fl Spes.sykepleier, helsesøster m.fl Still. med krav om mastergrad år2 år4 år6 år8 år10 år16 år Sykepleier m.fl Spes.sykepleier, helsesøster m.fl Still. med krav om mastergrad SUM 2016 og år2 år4 år6 år8 år10 år16 år Sykepleier m.fl Spes.sykepleier, helsesøster m.fl Still. med krav om mastergrad Ledere (kap. 4): 2,4 prosent pr og 2,0 prosent pr Lokale forhandlinger pr kommer i tillegg (0,9 prosent i snitt)

5 Minimumsnivåer år 2 år 4 år 6 år 8 år10 år 16 år Still. u/ særskilt krav om utd Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høyskoleutdanning* Still. m/ krav om høyskoleutd. med ytterligere spesialutd.** Still. m/ krav om mastergrad Lærer Adjunkt Adjunkt m/ tilleggsutdanning Lektor Lektor med tilleggsutdanning

6 Generelle tillegg år 2 år 4 år 6 år 8 år10 år 16 år Still. u/ særskilt krav om utd * Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger Still. m/ krav om høyskoleutd Still. m/ krav om høyskoleutd. m/ ytterligere spesialutd Still. m/ krav om mastergrad Lærer2,4 % 2,4 %/13 400**2,4 %/19 100**2,4 % Adjunkt2,4 % 2,4 %/16 100**2,4 % Adjunkt med tilleggsutd Lektor Lektor med tilleggsutd * Dog minimum kr ,- ** Begge tilleggene gis Ledere i kap. 4 gis et tillegg på 2,4 %

7 Minimumsnivåer år 2 år 4 år 6 år 8 år10 år 16 år GRUPPE 1 Still. u/ særskilt krav om utd Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger Still. m/ krav om fagbrev og 1- årig fagskoleutd GRUPPE 2 Lærer og Still. m/ krav om 3- årig U/H-utd.* Adjunkt og Still. m/ krav om 4- årig U/H-utd. ** Adjunkt m/ tilleggsutd. og Still. m/ krav om 5-årig U/H-utd Lektor og Still. m/ krav om mastergrad Lektor med tilleggsutdanning

8 Generelle tillegg år 2 år 4 år 6 år 8 år10 år 16 år GRUPPE 1 Still. u/ særskilt krav om utdanning6 500 Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger GRUPPE 2 Still. m/ krav om høyskoleutdanning Lærer*2,0 % Still. m/ krav om høyskoleutd. m/ ytt. spes.utd Adjunkt *2,0 % Adjunkt m/ tilleggsutd Still. m/ krav om mastergrad Lektor Lektor m/ tilleggsutdanning

9 Fellesbestemmelsene (heltid/deltid): presisert at det skal lages lokale retningslinjer for å øke antall heltidsansatte –Elementene som bør med står i vedlegg (kvelds- og nattillegg): hevet til kr. 26, (sykelønn): unngå at arbeidstakere over 67 år kan motta både full (syke)lønn og full pensjon samtidig 12.5 (avlønning av alderspensjonister): timelønn hevet til kr. 191,- (NB: ikrafttredelsestidspunkt for loven)

10 Kapittel (lokal lønnspolitikk): redaksjonell oppstramming 3.3 (kompetanse): styrket –Kompetansedeling og arbeidsplassbasert opplæring 3.4 (ledere): nytt ledernivå (3.4.3) for ledere med delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar. –NB: fortsatt lederkoder i kap. 4 –overføring, dvs. hvem og når, avtales lokalt –stillingskoder finnes i vedlegg 1.

11 Kapittel 4 16-årstrinn for alle stillingsgrupper Harmonisering av lønnsnivåer for stillinger med samme utdanningslengde og utdanningsnivå –0-10 år ; 16 år delvis og fullt ut Kap. 4B og 4C utgår Innføring av Gruppe 1 og Gruppe 2, der Gruppe 2 er stillinger med høyere utdanning Kompetanselønnssystemet (vedlegg 6) består i nåværende form

12 Kapittel 4 forts. Ny stillingsgruppe: Fagarbeider med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning –Innplasseres med kroner over fagarbeiderstillingene pr Garantilønnsbestemmelsen på 20 år erstattes med et 16-årstrinn og reguleres etter nye (og svakere) bestemmelser

13 Kapittel 4 forts. Den nye strukturen i kap. 4 blir som følger: 4.0 Innledende merknader 4.1 Garantilønn og lønn for ansiennitet (tabell) 4.2 Forhandlingsbestemmelser –4.2.1 Lokale forhandlinger –4.2.2 Særskilte forhandlinger –4.2.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere –4.2.4 Kompetanse


Laste ned ppt "Hovedtariffoppgjøret 2016 - KS - noen viktige elementer Videokonferanse med fylkeskontorene 9. mai 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google