Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karriereveiledning av flyktninger Quality Airport Hotel Gardermoen 12. og 14. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karriereveiledning av flyktninger Quality Airport Hotel Gardermoen 12. og 14. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karriereveiledning av flyktninger Quality Airport Hotel Gardermoen 12. og 14. september 2016

2 VOX Nasjonal enhet for Karriereveiledning Offentlige karrieresentre i nesten alle fylker

3 Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Nettside: www.karriere-nt.no Nettside: www.karriere-nt.no Partnerskap mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO

4 «Namsosmodellen» Samarbeid Flyktningetjenesten i Namsos kommune, Namsos opplæringssenter og NAV Midtre Namdal

5 Dette anbefaler VOX (fra rapporten)rapporten 1. Deltakere i voksenopplæringen bør få karriereveiledning på et tidlig tidspunkt i opplæringsløpet. 2. Det bør gis et variert tilbud av karriereveiledningsaktiviteter. 3. Karriereveiledningen bør tilpasses deltakernes norskferdigheter 4. Det bør i større grad ansettes rådgivere ved voksenopplæringssentrene. 5. Karrieresentrene bør tilby kompetansestøtte til voksenopplæringssentrene og andre aktører på integreringsfeltet. 6. Tverrfaglig samarbeid mellom aktørene på karriereveilednings- og integreringsfeltet bør forankres og nedfelles skriftlig.

6 1-2-3 mål for prosjektet 1)Varig modell for karriereveiledning for innvandrere 2)Formelt samarbeid mellom de involverte partene 3)Økt fokus på karriereveiledning, jobb og utdanning hos målgruppen og ansatte

7 1) Varig modell for karriereveiledning for innvandrere Systematisk og helhetlig tenking Årshjul for karriereveiledning i norskopplæringen Forankre karriereveiledningen i læreplanen for norsk og samfunnskunnskap Faget Utdanningsvalg som utgangspunkt for systemtenkning Kompetanseoverføring Årshjul for aktiviteter og kompetanseoverføring

8 2) Formelt samarbeid mellom de involverte partene Viktig å bli kjent (Samhandlingskonferanse, fagdager, nettverk)Samhandlingskonferanse Feltarbeid Skriftliggjøring av samarbeid Forankring i ledelse Økt fokus på karriereveiledning, kompetansetiltak og deling Forutsigbarhet Årshjul for samhandling Fysisk nærhet, dørstokkmila er mindre

9 3) Økt fokus på karriereveiledning, jobb og utdanning hos målgruppen og ansatte Vi oppdaget at vi manglet tilpassede verktøy: Kartleggingsverktøy Bildemateriell Film Nettressurser Verktøykasse

10 Utprøving : Metoder og verktøy …t avle, PowerPoint, internett via vår nettside, karrieresamtale, dialog, bildekort, Flippover, WIE, SØT- modell, CMS, Jobbkompass, hjemmearbeid, CIP, karrieremappe, Youtube, rollespill, praktisk intervjutrening, yrkesprofiler, bøker, bilder, film…

11

12 Klasseromsundervisning, gruppeveiledning Her brukes Jobpics i gruppeveiledning

13 Kompetansestøtte/fagdagerfagdager Gruppeveiledning med lærere Dele gode historier, kulturforståelse

14 Kunnskap om lokalt arbeidsliv Fagdag med bedriftsbesøk Hvilke kvalifikasjoner trengs her tro? En helt ny verden? «Vaskeri» ikke bare såpe og vann!

15 Plakater – synliggjør prosesser

16 Salma

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karriereveiledning av flyktninger Quality Airport Hotel Gardermoen 12. og 14. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google