Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029. Faser og prosesser mot NTP 12-årig plan. Rulleres hvert 4. år Grunnlagsdokument for NTP utarbeides av SVV, Jernbaneverket,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029. Faser og prosesser mot NTP 12-årig plan. Rulleres hvert 4. år Grunnlagsdokument for NTP utarbeides av SVV, Jernbaneverket,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029

2 Faser og prosesser mot NTP 12-årig plan. Rulleres hvert 4. år Grunnlagsdokument for NTP utarbeides av SVV, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor –utredningsfase –planfase Regjeringen/statsråden legger fram melding, som danner grunnlag for Stortingsbehandling

3 Faser og prosesser (videre) NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget for vedtak Gjennomføringsfasen –Transportetatenes og Avinors handlingsprogrammer –Årlige budsjettvedtak

4 Rammenivåer og rangering 4 alternative økonomiske rammenivå – 20 % lav / basis / + 20 % middels / + 30 % høy 2 forskjellige typer rangeringsmåter –NNB (netto nytte pr. budsjettkrone) –SSS (NNB og samfunnssikkerhet/ sammenhengende standard) 3 tidsperioder 4 år (2018. 2021), 2 år (2022 – 2023), 6 år (2024 – 2029)

5 Viktige prioriteringer Klima Byer Drift og vedlikehold Godsstrategi Teknologi i ITS Transportsikkerhet 3. rullebane Gardermoen Internasjonale forbindelser

6 Forslag 2018 - 2029 Veivedlikehold prioriteres foran investeringer. Tunellfornyelse i perioden 2018 – 2021: –180 mill på Honningsvågtunellen –310 mill på Nordkapptunellen

7 Skarvbergtunellen I 2018 – 2023 avhengig av rammenivå. Kostnad: 870 mill 3,5 km tunell + vei på begge sider Rassikring/tunellsikring Reguleringsplan ventes vedtatt sommeren 2016

8 Fiskerihavner Nordkapp kommune har tre ikke realiserte fiskerihavnekrav Kamøyvær er inne i 1. del av inneværende NTP og skal få bevilgning i statsbudsjettet i 2017 Fiskerihavnene i Gjesvær og Skarsvåg ligger i posisjon i en «pott» for prosjekt under 50 mill.

9 Videre behandling av NTP 2018 - 2029 Høringsfrister plangrunnlaget –FFK20. april –SD1. juli Nytt utkast til NTP legges fram vår 2017 Stortingsbehandling vår/sommer 2017 Handlingsprogrammer utarbeides i 2017


Laste ned ppt "Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029. Faser og prosesser mot NTP 12-årig plan. Rulleres hvert 4. år Grunnlagsdokument for NTP utarbeides av SVV, Jernbaneverket,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google