Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN! Arbeidsmøte ”Pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger” 14. mars 2016 Park Inn, Gardermoen Britt Sjøbø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN! Arbeidsmøte ”Pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger” 14. mars 2016 Park Inn, Gardermoen Britt Sjøbø."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN! Arbeidsmøte ”Pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger” 14. mars 2016 Park Inn, Gardermoen Britt Sjøbø

2

3 I regi av SKDE, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Store forventninger til prosjektet vårt!

4 Trulte Konsmo, 14. januar 2016:

5

6 Arnstein Finseth: 4 gode vaner Investere i begynnelsen Få fram pårørende (pas.) – perspektivet Vis empati Investere i avslutningen

7

8 Tiltak og prosessmåling Gjør vi det vi har planlagt å gjøre? –Telle –Hvor mange pasienter har fått innkomstsamtale inne 24 timer av de neste 15-20 pasientene som blir innlagt i avd? –Hvor mange har fått oppfølgingssamtaler etter plan? –Oppsummeringssamtale før utskriving? GJØR DET ENKELT!

9 Praktisk tilnærming? Del av tavlemøter? Avkryssingslister til hver pasient? GJØR DET ENKELT!

10 Innkomne spørsmål

11

12 ”Ja, tenke det; ønske det, ville det med…” entusiastene Virker fornuftig, kan jo prøve, hva er poenget… etternølerne Henrik Ibsen

13 ”Ja, tenke det; ønske det, ville det med…” entusiastene Virker fornuftig, kan jo prøve, hva er poenget… etternølerne Henrik Ibsen

14

15

16 Hvordan forstå kompleksitet og sammenhenger i et problem? 5 Whys Prosessflow PESTELI 7S modellen (Staff, Skills, Structure, System, Strategy, ledelsesStil, Sharede values) Ischikawa diagram Hvorfor trenger vi endring? SWOT Hvem og hva kan endres? Kartlegge interessenter (stakeholdere) ”Forcefield analyse” Hvordan oppnå endring? ”Lærende organsisasjon” Organisasjonsutvikling Aksjonsforskning Prosjektledelse

17 5 whys…eller kjerneårsaksanalyse Hendelse: Pårørende har ikke fått snakke med legen 1)Hvorfor har pårørende ikke snakket med legen i dag? - Legen var opptatt med annen pasient 2) Hvorfor var legen opptatt med annen pasient? - Pårørende kom på et tidspunkt da legevisitt ikke var ferdig 3) Hvorfor kom pårørende på dette tidspunktet? - De har ikke fått info om avdelingens rutiner 4) Hvorfor har de ikke fått info….? - Sykepleieren har ikke snakket om dette /levere brosjyre 5) Hvorfor har ikke sykepleieren… - Sykepleier er ny og ikke informert om rutinene…..

18 Ischikawa diagram Hvorfor?

19 Hvordan forstå kompleksitet og sammenhenger i et problem? 5 Whys Prosessflow PESTELI 7S modellen (Staff, Skills, Structure, System, Strategy, ledelsesStil, Sharede values) Ischikawa diagram Hvorfor trenger vi endring? SWOT Hvem og hva kan endres? Kartlegge interessenter (stakeholdere) ”Forcefield analyse” Hvordan oppnå endring? ”Lærende organsisasjon” Organisasjonsutvikling Aksjonsforskning Prosjektledelse

20 SWOT analyse Strength Weakness Opportunities Threats

21 SWOT for__________________________Date:______________ PositiveNegative InterneStyrkeSvakhet FordelerUlemper MuligheterMangler RessurserGap mellom… BeliggenhetØkonomi VerdiPålitelighet KvalitetMoral, forpliktelse, ledelse Prosess og systemProsess og System EksterneMuligheterTrussel Endringer i oppgaverPolitiske føringer Svikt hos konkurentKonkurranse Tekniske endringerKrav fra oppdragsgiver Ny strategiøkonomiske innstramminger InnovasjonRedusert budsjett Nye medarbeidereBemanning Ny organiseringMiljø

22 Hvordan forstå kompleksitet og sammenhenger i et problem? 5 Whys Prosessflow PESTELI 7S modellen (Staff, Skills, Structure, System, Strategy, ledelsesStil, Sharede values) Ischikawa diagram Hvorfor trenger vi endring? SWOT Hvem og hva kan endres? Kartlegge interessenter (stakeholdere) ”Forcefield analyse” Hvordan oppnå endring? ”Lærende organsisasjon” Organisasjonsutvikling Aksjonsforskning Prosjektledelse

23 Interessenter (”stakeholdere”)

24 STAKEHOLDER ANALYSE Nivå for engasjement Gruppe SykepleiereLedelseLeger Entusiastiske O Hjelpsomme OX Samarbeidende O Motstand Likegyldig X Samarbeider ikke Motarbeider X Fientlig Key: O - Nødvendig nivå for suksess X - Dagens nivå

25 Forcefield analyse

26 Ønsket retning for forbedringsprosessen Styrking av drivende krefter styrker ofte barrierene også → økt spenning. Prøv å redusere barrierene.

27 Hvordan forstå kompleksitet og sammenhenger i et problem? 5 Whys Prosessflow PESTELI 7S modellen (Staff, Skills, Structure, System, Strategy, ledelsesStil, Sharede values) Ischikawa diagram Hvorfor trenger vi endring? SWOT Hvem og hva kan endres? Kartlegge interessenter (stakeholdere) ”Forcefield analyse” Hvordan oppnå endring? ”Lærende organsisasjon” Organisasjonsutvikling Aksjonsforskning Prosjektledelse

28 Motivere medarbeidere… Fortell de vonde pårørendeopplevelsene. Kan vi være bekjent av dette? Husk å gi ros! Feire delmål La alle ta del i suksess Snakk om prosjektet utad Vis forventninger

29 «Overlevere prosjektet i adm.linje». Dere arbeider på oppdrag fra leder… Ansvarliggjør leder underveis; «Her er resultatene, hva vil du vi skal gjøre nå?» www.regjeringen.no

30 Trenger dere å le litt???? Se denne http://www.dagensmedisin.no/artikler/201 6/03/11/internfilm-om-sykehus-pa-flyttefot/ http://www.dagensmedisin.no/artikler/201 6/03/11/internfilm-om-sykehus-pa-flyttefot/ (Kopiere linken til adressefeltet på internett)


Laste ned ppt "VELKOMMEN! Arbeidsmøte ”Pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger” 14. mars 2016 Park Inn, Gardermoen Britt Sjøbø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google