Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

URININKONTINENS HOS KVINNER Ingrid Volløyhaug, Overlege Kvinneklinikken St.Olavs Hospital Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "URININKONTINENS HOS KVINNER Ingrid Volløyhaug, Overlege Kvinneklinikken St.Olavs Hospital Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 URININKONTINENS HOS KVINNER Ingrid Volløyhaug, Overlege Kvinneklinikken St.Olavs Hospital Januar 2013

2 2

3 ”Urinlekkasje kan opereres” Nå kan Åsa Tønnesen løfte og klemme datteren uten problemer. NRK PULS

4 ”Jeg slet med urinlekkasjer” -Å lekke på scenen, ville gi «Singing in the rain» en helt ny betydning, spøker Mari Maurstad. TV2 God morgen Norge

5 økende problem? Mindre tabubelagt Befolkningen blir eldre Dagens kvinner tolererer i mindre grad inkontinens enn tidligere generasjoner? 5

6 forekomst Aldersavhengig Ca 25% i HUNTstudien Underrapportering – Under halvparten søker legehjelp Alvorlig urininkontinens hos 4-8% 6

7 forekomst Hannestad et al 2000: A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence:The norwegian EPINCONT study

8 konsekvenser Økonomiske aspekter – Flere hundre millioner kr årlig i trygdeutgifter til inkontinensutstyr og medikamenter Sosiale aspekter – Aksjonsradius – Familieliv – Seksualliv – Fritidsaktiviteter – Reiser 8

9 inndeling Stressinkontinens 50% – Verst årene før menopause Urgeinkontinens 10-15% – Øker med økende alder Blandingsinkontinens 35-40% – Øker med økende alder Annet (nevrologi, diabetes) 9 Hannestad, Rortveit, Sandvik, Hunskaar, J Clin Epidemiol 2000 Nov;53(11):1150-7. A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Epidemiology of Incontinence in the County of Nord-Trøndelag.

10 stressinkontinens =anstrengelseslekkasje Lekkasje v hoste, nys, latter, fysisk aktivitet Trykket i urinblæren overstiger trykket i urinrøret uten 10

11 ”Sporty jenter lekker mest” TURN: 55–67 PROSENT TENNIS: 50 PROSENT BALLETT: 13 PROSENT AEROBIC: 40 PROSENT BASKET: 17–32 PROSENT HÅNDBALL: 21 PROSENT TIL SAMMENLIGNING RAMMES 17–19 PROSENT AV KVINNELIGE UTØVERE AV IDRETTSSKADER www.klikk.nowww.klikk.no Nygaard, Thyssen

12 urgeinkontinens =hastverkslekkasje Plutselig og sterk vannlatingstrang som ofte fører til lekkasje Ustabil blæremuskel Mer enn 8 vannlatninger per døgn 12

13 risikofaktorer Alder Overvekt Svangerskap Forløsningsmetode Hormoner? Arv Operasjoner Medikamenter

14 risikofaktorer Alder Overvekt Svangerskap Forløsningsmetode Hormoner? Arv Operasjoner Medikamenter 14 svekkelse av muskler og bindevev i bekkenbunnen Rortveit, Hannestad, Daltveit, Hunskaar Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Obstet gynacol 2001 Dec;98(6):1004- 10. Parity is an important risk factor for female urinary incontinence in fertile and peri- and early postmenopausal ages. Only stress and mixed types of incontinence are associated with parity. All effects of parity seem to disappear in older age.

15 mål hos fastlege Bestemme type inkontinens Legge plan for videre behandling Pasientens mål Evne til egeninnsats 15

16 sjekkliste hos fastlege Tidligere operasjoner eller stråling mot underlivet? Medikamentliste Vanndrivende, blodtrykksmedisiner, antidepressiva kan forverre blæresymptomer Toalettvaner- miksjonsliste Væskeinntak Når? Obs! kaffe, te, alkohol 16

17 Undersøkelser Urinstix – Spor av blod, sukker, UVI? Obstipasjon? Gynekologisk undersøkelse – For å se etter fremfall/ palpere oppfylning 17

18 tiltak hos fastlege Lokale østrogener til alle kvinner med lekkasje etter overgangsalder /ammende – Vagifem – Ovesterin – Estring  Forebygger UVI Inkontinensutstyr på blå resept 18

19 tiltak Bekkenbunnsøvelser – Obs riktig knipeteknikk – Egentrening vs fysioterapi

20 tiltak Røykestopp – Kronisk hoste Unngå forstoppelse 20

21 tiltak Vektreduksjon Sentral fedme verst, gir økt trykk på blæra Økt trykk mot bekkenbunnsmusklene 5%-10% vektreduksjon hjelper på antall inkontinensepisoder 21 Hannestad et al Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? BJOG 2003 Mar;110(3):247-54. Hunskaar S. A systematic review of overweight and obesity as risk facors and targets for clinical intervention for urinary incontinence in women. Neurourol Urodyn. 2008;27(8):749-57. Review.

22 tiltak Blæretrening – Ta tilbake kontrollen over blæra Redusere store væskeinntak Medikamenter – Evaluere medikamentliste – Tabletter (anticholinergika) for å behandle urgeinkontiens 22

23 Nocturi Væskeinntak på kvelden Diuretika Søvnapne  Anticholinergica på kveld  Hvis >1/3 av døgnvolumet på natt, vurder Minirin -Forsiktighet hos eldre >65 23

24 forebygging? Helsekontroll Spesielt viktig hos gravide Generell gyn undersøkelse – Toalettvaner – Knipeøvelser – Østrogener 24

25 når henvise til gynekologisk poliklinikk? Manglende effekt av konservativ behandling etter 6 mnd Alvorlig grad av stressinkontinens Fremfall Mye resturin 25

26 EQS public Pasientforløp http://www.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/pa sientforlop/docs/doc_18625/index.html

27 poliklinisk utredning Krav til pasient: Fylle ut 24 timers bleieveiningstest og miksjonsliste 27

28 NUGG- skjema Skille mellom type inkontinens og grad av inkontinens

29 poliklinisk utredning gynekolog Full urodynamikk eller forenklet utredning – Blærekapasitet, flow, blærekontraksjoner, lekkasje ved stresstest Gynekologisk undersøkelse med ultralyd – Stor cyste? – Stor livmor? – Stort descens? Cystoskopi – Ikke rutinemessig, men ved behov 29

30 behandling generelt Lokale østrogener til alle postmenopausale /ammende Mye resturin? – Kan være behov for RIK Residiverende UVI? – Profylakse med hiprex eller antibiotika Stort fremfall? – Behandles helst før behandling av inkontinens, evt operasjon i samme seanse. – Ring/operasjon

31 behandling stressinkontinens Knipeøvelser og vagifem! – Tilbyr henvisning til fysioterapeut ved sykehuset Hjelpemidler – Ringpessar m støtte – Vanlig tampong – Kontinensbue – Knipekoner 31

32 Operasjon for stressinkontinens TVT/TVT-O er gullstandard Bulkamid Burch- åpen eller laparoskopisk- ”gammel metode” Minislynger- mindre inngrep, effekt ikke godt dokumentert 32

33 TVT =Tensjonsfri Vaginal Tape Skal ha forsøkt bekkenbunnstrening og lokale østrogener Skal være ferdig med planlagte barn Dagkirurgi i lokalbedøvelse 1-2 uker sykemelding Kontroll etter 1 år Registreres i norsk database 33

34 TVT/TVT-O Polypropylenbånd legges inn via liten incisjon i vagina og trekkes enten opp bak symfysen og ut nederst på magen (TVT) eller ut gjennom foramen obturatorium til lysken (TVT-O). Gir støtte av urinrøret.

35 bildeserie TVT

36 TVT/TVT-O De fleste(80-90%) blir bra eller veldig mye bedre! Noen blir bedre av urgesymptomer (50%) Resultatene holder seg over mange år Lite problem med komplikasjoner 36

37 operasjonsresultater TVT Svenningsen R, Staff A C, Schiøtz H, Western K, Kulseng-Hanssen S LONG-TERM FOLLOW-UP OF TENSION-FREE VAGINAL TAPE (TVT): AN OBSERVATIONAL MULTI CENTRE STUDY FROM A NATIONAL INCONTINENCE REGISTRY 6 mnd3 år10 år Objektivt kurert91%88%90% Objektivt mislykket Reoperasjoner 9% 0,6% 12% 1,7% 10% 2,3% Subjektivt kurert76% Subjektivt bedre94% Veldig fornøyd89%86%83%

38 Bulkamid ”reservemetode” Mindre inngrep Gjøres på poliklinikken Hydrogel sprøytes inn i urinrørsveggen Yngre som ikke har fått barn Eldre/syke som tåler mindre Ca 50% blir bra eller mye bedre Mindre effektivt enn TVT Behandlingen kan gjentas 38

39 behandling urgeinkontinens Lokale østrogener Blæretrening Bekkenbunnstrening Elektrostimulering Krever godt motiverte pasienter Tidkrevende Resultatene holder seg dårlig over tid 39

40 behandling urgeinkontinens Anticholinergica – Detrusitol – Vesicare – Emselex – Kentera – Toviaz Ulike medikamenter kan ha forskjellig virkning og bivirkningsprofil hos ulike pasienter … medikamenter har dårligere effekt enn bekkenbunn- og blæretrening 40

41 behandling urgeinkontinens Sjelden behov for – Botox,- må regne med egenkateterisering – SNS= sacralnervestimulering

42 oppsummering Gjør gynekologisk undersøkelse før henvisning til spesialist! Bruk lokal østrogenbehandling! Bekkenbunnstrening er effektivt! Det er mulig å kurere, ikke bare lindre! 42

43 43


Laste ned ppt "URININKONTINENS HOS KVINNER Ingrid Volløyhaug, Overlege Kvinneklinikken St.Olavs Hospital Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google