Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikke sitt på sidelinjen når vi diskuterer våre kommuners transportutfordringer -- Da havner Ørland og Bjugn på sidelinjen Workshop Transportplan 09:30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikke sitt på sidelinjen når vi diskuterer våre kommuners transportutfordringer -- Da havner Ørland og Bjugn på sidelinjen Workshop Transportplan 09:30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikke sitt på sidelinjen når vi diskuterer våre kommuners transportutfordringer -- Da havner Ørland og Bjugn på sidelinjen Workshop Transportplan 09:30 StartTom og Ogne ønsker velkommen 10:00 – 11:00 Innledninger 11:00 – 12:00 Gruppearbeid Tema 1 12:00 – 12:45 LUNSJ 12:45 – 13:45 Gruppearbeid Tema 2 13:45 - 14:00 Oppsummering Innledere: Hans Kristian Norset, Fosen Transport Milian Myraune, Orkdalspakken 710 Erlend Solem, STFK Thomas Engen, Ørland kommune Gruppearbeid: 1. Hva er vi mest fornøyd med? Hva er vi minst fornøyd med? 2. Hvilke tiltak må iverksettes? Kort sikt, lang sikt, lang, lang sikt

2 Notater fra innledningene 1 Milian: Orkdalspakken 10 år fra forslag fremmes til spaden kan settes i jorda Hvordan skal samfunnet legge til rette for de gode transportløsningene? Regjeringsbeslutning for NTP 2022 – 2033 tas i Stortinget første halvår 2019 Transport av gods går der det er mest effektivt for transportøren – der det er billigst! Solem: Veistrategi i STFK; ”fornye fremfor nye”, ”prioritere de viktigste veiene og styre trafikken dit” Stor forskjell på de mest og minst trafikkerte fylkesvegene, blir brukt mindre på de med minst trafikk, det er økende ekstrem vær som gjør veivedlikeholdet dyrere (akuttfond) STFK subsidierer alle typer av persontrafikk; buss kr. 5 pr bill, hurtigbåt kr. 140 pr bill Store klimautslipp – hurtigbåtene er verstinger

3 Notater fra innledningene 2 Solem forts: Fosen-strategien; omfattende, kostbart, langsiktig, sammensatt, uforutsigbart og forventninger om vekst Tidsperspektiv 2030; hurtigbåt fram til 2024, fergeanbud er ute nå, 710, 715 og 717 er hovedveiene  fergestrategi, ½ times frekvens begge samband, etablering av kai 2, døgnåpent på Flakk- Rørvik Parkering og park & ride, avgift på Rørvik, bestillingstransport, vurdere flytaxi Hurtigbåtstrategi; utvide Brekstad – Trondheim, vurdere Kristiansund, Trondheim – Vanvikan og Hitra – Frøya Norset: Dobling av godstransport  størsteparten av veksten må tas på bil Leveranser på dør, ny teknologi, nye krav til transportørene,

4 Notater fra innledningene 3 Engen: Gjennomgang av planverk og strategier vi må forholde oss til Mulige tema: persontransport vs næringstransport; lokalt, regionalt og nasjonalt Regionen er ”stor” på ferge og hurtigbåt; 360.000 på Kystekspressen, 230.000 av dsse er ”intern” i Trondheimsfjorden Forbindelsen til Hitra er en utfordring, ”kystvegen” er også en mulighet... Flyruta, drift av flyplass/rute kan bli en regional oppgave 50% vekst trafikkutvikling mot 2030 i Ørland – Bjugn Trafikkvekst for tunge biler både B-F og F-R Kryssing av Trondheimsfjorden; samlet pakke 12 milliarder inkl. Bynestunnelen

5 Gruppearbeid 1 – Mest fornøyd med Det er vekst i regionen – som gir grunnlag for bedre tilbud enn i dag Det er et engasjement fra næringslivet som må utnyttes Hurtigbåttilbudet - bra tilbud på avganger i ukedagene Fint at det er flyrute Ørland – Gardermoen, som vil værer viktig framover Fornøyd med 2 avganger i timen Brekstad - Valset Fornøyd med at Fosenvegene leverer nå; ser at nye veier bygges Fosenvegene leverer – nye vegutbedringer pågår – ”Kråkmo – strekket” ;-) Tilgang til Fosen via 4 adkomster til Fosen; Sjøåsen, Inderøy, Flakk og Valset Hurtigbåtsambandet mot Brekstad fungerer godt nå

6 Gruppearbeid 1 – Minst fornøyd med Hurtigbåttilbudet har for lav kapasitet torsdag og fredag – og i helgene Hurtigbåttilbudet har dårlige rabattordninger – høyt prisete billetter (lav elastisitet) Hurtigbåttilbudet; svake informasjonsløsninger når ruter innstilles Veiene; mange veier har for smal veibredde Veiene; viktige strekninger har for lavt akseltrykk Fosenvegene; bompenger gir høyere kostnader Fosenvegene; manglende prioritering av sørdelen av Fosen Fosenvegene; krav om 15 år nedbetaling bompenger  bør endres Bussløsningene på Fosen er sløsing med ressurser og gir klimautslipp; skolebuss/person Brekstad – Botngård; høyest trafikkmengde – lavest prioritert, mangler belysning Brekstad – Botngård; kollektivtilbudet for lite systematisert (times-avgang eller lignende) Brekstad – Valset; stoler ikke på regularitet og materiell, kun 1 ferge etter kl. 17 Brekstad - Valset; beredskap fjernet fra 2019  en utfordring for regionen

7 Tiltak – kort sikt Vei/ferge Brekstad – Botngård; vegvedlikehold, belysning, gang- og sykkelveg, oppgradering Styrke robustheten i fergesambandene; materiell og utstyr må utbedres Akseltrykk Botngård – Valskrysset 10 tonn Strekningen Valset – Orkanger; oppgradering Sikre beredskap på Brekstad – Valset etter 2019 Bookingsystem fergene; sikres plass på ferga, viktig for transportnæringa Godstransport Containerhavn Bompengeordninga Veibredde, forsterking av vegskulder Unngå sentrumsområdene; skilting

8 Tiltak – kort sikt Persontransport Busstilbudet Botngård – Brekstad, korrespondanse med båt og skole, shuttlebuss Flyruta Brekstad – Gardermoen; opprettholdes fram mot nytt anbud regionale flyruter Hurtigbåt; forsterket tilbud rushtid torsdag/fredag + flere avganger i helgene Hurtigbåt; bookingsystem, der en sikres billett Hurtigbåt; grupperabatter, elastisitet Hurtigbåt; P-plassen på Brekstad, park og ride Vurdere bestillingstransport mot busstilbud

9 Tiltak – lengre sikt Vei/ferge Beholde 2 ferger (50 pbe) Brekstad – Valset Kystriksvegen; Namsos – Kristiansund; Åfjord – Lysøysund – Garten – Storfosna – Hitra Stjørnfjorden foran Trondheimsfjorden mht fjordkryssing og bru Bompengeorganisering; mer dynamisk, nedbetaling opp til 40 år Godstransport Valset – Orkanger Miljøvennlige transportløsninger Laksefly fra Ørland

10 Tiltak – lengre sikt Persontransport Flyruta Brekstad – Gardermoen; inn på det regionale nettet Forbedring av terminalbygget Hurtigbåt; forsterke kveldstilbudet Hurtigbåt; mer miljøvennlige løsninger mht drivstoff/motorisering


Laste ned ppt "Ikke sitt på sidelinjen når vi diskuterer våre kommuners transportutfordringer -- Da havner Ørland og Bjugn på sidelinjen Workshop Transportplan 09:30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google