Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Privatskolesamling 26. mai 2010 Gardermoen Mål Enklere rapportering Sikrere data – mer pålitelig statistikk Bruk av data og tilbakeføring til skolene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Privatskolesamling 26. mai 2010 Gardermoen Mål Enklere rapportering Sikrere data – mer pålitelig statistikk Bruk av data og tilbakeføring til skolene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Privatskolesamling 26. mai 2010 Gardermoen

3 Mål Enklere rapportering Sikrere data – mer pålitelig statistikk Bruk av data og tilbakeføring til skolene

4 Datagrunnlaget for vgo Datagrunnlag: Elev- og lærlingdata, basert på inntak, formidling, karakterer med mer. Hentes fra skoleadministrative systemer via VIGO Registerbasert sysselsettingsstatistikk, inkludert lærere Økonomidata fra KOSTRA Innsamlingskanaler Utdanningsdirektoratets innsamlingsportal, brukes til innhenting av lærlingtall, elevdata fra private skoler og data fra Oppfølgingstjenesten KOSTRA Rapportering fra VIGO til SSB og Utdanningsdirektoratet Innhenting av sysselsettingsdata gjennom SSB

5 Dataflyt og databruk Privat- skoler WIS VIGO Lokal VIGO-S Låne- kassen SSB Udir stat. Udir tilskudd Andre

6 Hva har skjedd siden sist? Definisjonskatalog – tydelige bestillinger –Publiseres før sommeren –Kommer elektronisk versjon Kodeverk – forvaltningsregelverk –Sammenheng mellom kodeverk og godkjenning.

7 Udirs bruk av data Statistikk –Styringsinformasjon –Samordningsutvalget - gjennomføringsindikatorer Utdanningsspeilet Skoleporten - http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/d efault.aspx http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/d efault.aspx Forskning Tilskuddsberegning

8 Prioriterte områder Gjennomstrømming og kompetanseoppnåelse på alle trinn Overganger mellom utdanningsløp Oppfølgingstjenesten Fag- og yrkesopplæring Spesialundervisning Voksne i vgo Lærerkompetanse

9 Utvikling av god styringsinformasjon avhenger av Vilje og evne (kompetanse) til å levere data av god nok kvalitet Kvalitetsmessig gode systemer for datainnhenting og kvalitetssikring  videre utvikling av VIGO og KOSTRA Høy analysekompetanse for å utvikle relevante indikatorer Gode systemer for presentasjon og formidling Godt samarbeid mellom de ulike aktørene

10 Utvalg av nasjonale indikatorer for videregående opplæring Premisser for valg av indikatorer Antallet skal være begrenset De utvalgte indikatorene skal være i tråd med nasjonale føringer Indikatorene bør omfatte ressursinnsats- læringsmiljø- gjennomføring og læringsutbytte (jf Skoleporten) Indikatorene bør i størst mulig grad kunne etableres på skolenivå. Det er på skolenivå forbedringene kan skje. Indikatorene må kunne etableres som ”ferskvare” Indikatorene må i størst mulig grad konsentreres om de kritiske suksessfaktorene Skoler og skoleeiere skal kunne finne de aktuelle indikatorene på Skoleporten

11 Status for indikatorarbeidet Det er utarbeidet forslag til nye indikatorer for gjennomføring og kompetanseoppnåelse, ressursbruk, læringsresultater og læringsmiljø Skoleporten er videreutviklet og gitt mye ny funksjonalitet for vgo Det er lagt ut statistikk over karakterer og elever på fag etter ny struktur i Skoleporten Grunnlagsarbeid er gjort for å sikre vesentlig mer oppdatert informasjon enn tidligere

12 SSB –Publiseringskanaler KOSTRA – publisering 15.03 og 15.06 Dagens statistikk – DS publisering 04.05.2010 Statistikkbanken – tabeller legges ut ved KOSTRA og DS publisering –Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) Innholder også data fra; –HelsePersonell Registeret (HPR) –Nasjonal VitnemålsdataBase (NVB) Dataene brukes også av forskere. http://www.ssb.no/forskning/

13 Rapporteringsdatoer 1.9.Inntatte elever ved skolestart på programområde –Fylkeskommunen har behov for å vite hvilke elever OT ikke trenger ta ansvar for (svarer til fylkeskommunenes innhenting fra egne skoler). Telledato 1.9, rapporteringsfrist 15.9 Korreksjon av data for foregående skoleår –Korreksjon karakterer/fag. Klage, endret/ny sensur. –Rapporteringsfrist 29.9

14 Rapporteringsdatoer forts. 1.10. Offisielle elevtall, beregning av rammetilskudd, komplettering av VIGO inntak for neste års søkeprosess. –Her rapporteres elever, programområde og fag. Grunnlag for generering av skjema til bruk ved elevtallsrapportering 1.10. Brukes også som grunnlag for SSB og Udirs statistikk angående vgo. –Telledato 1.10, rapporteringsfrist 7.10 Terminkarakter (1. termin) –Brukes av VIGO for foreløpig inntak –Rapporteringsfrist 24.2 1.4.For beregning av rammetilskudd til fylkeskommunen, offisielle elevtall. –Grunnlag for generering av skjema til bruk ved elevtallsrapportering 1.4. (se omtale vedr. rapportering vgs i Norge) –Telledato 1.4, rapporteringsfrist 5.4.

15 Rapporteringsdatoer forts. 25.6.Standpunkt- og eksamenskarakterer(Vg1 og Vg2) –Brukes for inntak til fylkeskommunale videregående skoler. Standpunktkarakterer bør føres så fort disse foreligger slik at det er klart til eksamenskarakterene kommer. –Rapporteringsfrist 29.6. 15.7.Standpunkt- og eksamenskarakterer (Vg1 og Vg2 forbedring av karakterer og Vg3) –Brukes som grunnlag for karakterstatistikken og av SSB som grunnlag for statistikk hva angår resultater for skoleåret. –Rapporteringsfrist 15.7.


Laste ned ppt "Privatskolesamling 26. mai 2010 Gardermoen Mål Enklere rapportering Sikrere data – mer pålitelig statistikk Bruk av data og tilbakeføring til skolene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google