Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS 2008 -2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS 2008 -2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Bakgrunn for oppstart av prosjektet Fylkesmannen mottok forespørsel fra Oslo kommune om mulighet for bidrag til et elgmerkeprosjekt i Nordmarka. Fylkesmannen mottok også en forespørsel fra Øvre Romerike elgregion om mulighetene for et elgmerkeprosjekt i forbindelse med utbygging av E6 til fire felt. Samtidig etablerte Statens vegvesen Veidirektoratet et FoU program for å se på etterundersøkelser av etablerte vilttiltak lang veinettet. Dette måtte ses i sammenheng – ett ”felles” prosjekt

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Bakgrunn for prosjektet på Øvre Romerike Oppfølging av tidligere Gardermoprosjekt ( ) Miljøoppfølgingsprogram for ny 4 felts E6 Gardermoen – Minnesund Skaffe kunnskap om utforming, plassering og effekter av faunapassasjer

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Deltagere i prosjektet - styringsgruppe Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Region Øst Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunene på Øvre Romerike v/Eidsvoll Øvre Romerike Elgregion

5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Organisering av prosjektet Prosjekteier Fylkesmannen i Oslo og Akershus Styringsgruppe Elgprosjektet på Øvre Romerike Delprosjekt (Elgprosjektet i Nordmarka) Delprosjekt Faun Naturforvaltning AS Prosjektkonsulent Faggruppe

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Formaliteter rundt prosjektet Tillatelse til merking av dyr er innhentet hos Direktoratet for naturforvaltning Tillatelse til merking av dyr er innhentet hos Forsøksdyrutvalget Tillatelse til landing av helikopter ved merking er innhentet av aktuelle kommuner og berørte grunneiere ( med noen få unntak). Bruk av helikopter i luftrommet rundt Gardermoen er innhentet av flykontrollen på Gardermoen Sendetillatelse fra post og teletilsynet på frekvensene som skal brukes på radiohalsbåndene.

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Prosjektets hovedmålsetting 1 Kartlegge effekten av faunapassasjer/vilttiltak 2 Menneskelig arealbruk sin effekt på elgens områdebruk 3 Større infrastruktur sin innvirkning på trekkmønster - barrierevirkning. 4 Kartlegge elgens områdebruk gjennom året

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Prosjekt kostnader Totalt for hele 5 års perioden i overkant av 5 millioner kroner 2008 – Tildelt til prosjektet kr Direktoratet for naturforvaltning kr Statens vegvesen Vegdirektoratet kr Statens vegvesen Region Øst kr Fylkesmannen i Oslo og Akershus kr Hjelp i fra kommuner og Øvre Romerike Elgregion

9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Metode og tidspunkt for merking Første merkingen ble gjennomført v.h.a. helikopter i tidsperioden 2. – 9. januar 2009 Totalt ble det merket 25 dyr 17 hunndyr og 8 hanndyr Merking av nye 25 dyr i 2010 – også øst for E6 Prosjektperiode

10 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Merkeområder i 2009 Ca 20 dyr i område A Ca 5 dyr i område B

11 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Elg merket i 2009 Første elgen som ble merket Hunndyr Hanndyr

12 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Dyreposisjoner Vurderer å supplere med utsetting av viltkameraer

13 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Dyrene kan følges fortløpende via internett

14 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus Takk for meg


Laste ned ppt "ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS 2008 -2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google