Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS 2008 -2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS 2008 -2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS 2008 -2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Bakgrunn for oppstart av prosjektet Fylkesmannen mottok forespørsel fra Oslo kommune om mulighet for bidrag til et elgmerkeprosjekt i Nordmarka. Fylkesmannen mottok også en forespørsel fra Øvre Romerike elgregion om mulighetene for et elgmerkeprosjekt i forbindelse med utbygging av E6 til fire felt. Samtidig etablerte Statens vegvesen Veidirektoratet et FoU program for å se på etterundersøkelser av etablerte vilttiltak lang veinettet. Dette måtte ses i sammenheng – ett ”felles” prosjekt

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Bakgrunn for prosjektet på Øvre Romerike Oppfølging av tidligere Gardermoprosjekt (1993-95) Miljøoppfølgingsprogram for ny 4 felts E6 Gardermoen – Minnesund Skaffe kunnskap om utforming, plassering og effekter av faunapassasjer

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Deltagere i prosjektet - styringsgruppe Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Region Øst Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunene på Øvre Romerike v/Eidsvoll Øvre Romerike Elgregion

5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Organisering av prosjektet Prosjekteier Fylkesmannen i Oslo og Akershus Styringsgruppe Elgprosjektet på Øvre Romerike Delprosjekt (Elgprosjektet i Nordmarka) Delprosjekt Faun Naturforvaltning AS Prosjektkonsulent Faggruppe

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Formaliteter rundt prosjektet Tillatelse til merking av dyr er innhentet hos Direktoratet for naturforvaltning Tillatelse til merking av dyr er innhentet hos Forsøksdyrutvalget Tillatelse til landing av helikopter ved merking er innhentet av aktuelle kommuner og berørte grunneiere ( med noen få unntak). Bruk av helikopter i luftrommet rundt Gardermoen er innhentet av flykontrollen på Gardermoen Sendetillatelse fra post og teletilsynet på frekvensene som skal brukes på radiohalsbåndene.

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Prosjektets hovedmålsetting 1 Kartlegge effekten av faunapassasjer/vilttiltak 2 Menneskelig arealbruk sin effekt på elgens områdebruk 3 Større infrastruktur sin innvirkning på trekkmønster - barrierevirkning. 4 Kartlegge elgens områdebruk gjennom året

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Prosjekt kostnader Totalt for hele 5 års perioden i overkant av 5 millioner kroner 2008 – Tildelt til prosjektet kr. 855 000.- Direktoratet for naturforvaltning kr 100 000.- Statens vegvesen Vegdirektoratet kr 350 000.- Statens vegvesen Region Øst kr 200 000.- Fylkesmannen i Oslo og Akershus kr 205 000.- Hjelp i fra kommuner og Øvre Romerike Elgregion

9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Metode og tidspunkt for merking Første merkingen ble gjennomført v.h.a. helikopter i tidsperioden 2. – 9. januar 2009 Totalt ble det merket 25 dyr 17 hunndyr og 8 hanndyr Merking av nye 25 dyr i 2010 – også øst for E6 Prosjektperiode 2009 - 2013

10 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Merkeområder i 2009 Ca 20 dyr i område A Ca 5 dyr i område B

11 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Elg merket i 2009 Første elgen som ble merket Hunndyr Hanndyr

12 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Dyreposisjoner Vurderer å supplere med utsetting av viltkameraer

13 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Dyrene kan følges fortløpende via internett

14 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013 Takk for meg


Laste ned ppt "ELGMERKEPROSJEKTET I AKERSHUS 2008 -2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Asle Stokkereit Fylkesmannen i Oslo og Akershus Elgmerkeprosjektet i Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google