Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsliv Fokusgruppemøte 9. mai 2016. Utfordringer E16 – ferdig stamveg – arealplanlegging står på vent Markedsmessig betydning er liten, økes ved større.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsliv Fokusgruppemøte 9. mai 2016. Utfordringer E16 – ferdig stamveg – arealplanlegging står på vent Markedsmessig betydning er liten, økes ved større."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsliv Fokusgruppemøte 9. mai 2016

2 Utfordringer E16 – ferdig stamveg – arealplanlegging står på vent Markedsmessig betydning er liten, økes ved større enhet For liten tilflytning - ikke nok arbeidsplasser Bedre kollektivtilbud mot Oslo/Gardermoen Innfrastruktur /bredbånd Styrke identiteten – bli kjent – bygge varemerker Små miljøer for fagkompetanse Kommunal næringslivskoordinator

3 Muligheter og potensial, og Tenke felles med andre om næringslivskoordinering (Se næringskoordinator forrige punkt) Vi er nærmest Oslo i forhold til mulige samarbeidskommuner Bedre markedsføring av bedrifter/tiltak som er satt i gang, og skal settes i gang – finne det unike for oss Enkelt å etablere seg – legger til rette for etablering – kort håndteringsfrist Andre kommunale tjenester må henge sammen med økt vilje for tilvekst kommunens bidrag for økt utvikling

4 Tilby billige tomter for etablering Bedre sentrumsutvikling – skape et attraktivt sentrum

5 Hvordan skal kommunen innrette seg Bygge en kultur for å styrke vekst og møte nye ideer Kontakt mot næring må spisses slik, at det blir en vekstmulighet i samarbeid mellom kommune og næringsliv. Skille på landbruk og næring. Kommunen søker erfaring fra suksesskommuner Ha attraktive boligtilbud Sikre god arealplanlegging tilrettelagt utvikling Kommunen må være en fryd å kjøre igjennom. Bli lagt merke til

6 Viktigheten av at kommunegrenser består Ikke viktig at kommunegrensen består Må se utover dagens grenser for å møte fremtiden – løfte blikket å se fremtiden

7 Tre krav ved en eventuell kommunesammenslåing 1.Selvstendig enhet som legger ressurser i markedsføring av alle i den nye enheten 2.Unngå økt byråkrati med en større enhet 3a. Infrastruktur må utvikles og tilpasses en større enhet 3b. Sikre og bygge sterke fagmiljøer

8 Hvilke kommuner og hvorfor Odalen, er et klart valg, men er det nok? Ønsker å jobbe mot Nes – endre fylkesgrensene Flytte søkelyset mot Oslo/Gardermoen Kongsvinger – geografisk sammenheng

9 Andre viktige momenter Må øke inntektene for å møte de kommunale utfordringene. Utvikling og satsning på næringsliv gir innflyttere. Større enhet kan utjevne en del, men lokal tilflytning vil uansett være viktigst.


Laste ned ppt "Næringsliv Fokusgruppemøte 9. mai 2016. Utfordringer E16 – ferdig stamveg – arealplanlegging står på vent Markedsmessig betydning er liten, økes ved større."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google