Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"— Utskrift av presentasjonen:

1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Steinar Danielsen // Arbeids- og velferdsdirektoratet, tjenesteavdelingen Flyktningsituasjonen – Hva med NAV?

2 Ordinær situasjon NAV er fase tre // NAV betjener arbeidssøkere NAV er også noe inne i fase to – introduksjonsprogrammet – og bidrar til å arbeidsrette programmet NAV er ikke inne i mottakene Men: Det ordinære sektoransvaret utfordres av en ekstraordinær situasjon NAVs posisjon er at alle må levere på det de er best på - NAVs hovedoppgave er å bistå folk med å komme i arbeid – A’en Mottak Introduksjons- program Arbeidssøker

3 . Fire år? To år? 2022 Utfordringsbildet: Hvis et femsifret antall personer, i sin beste arbeidsføre alder, og med innvilget oppholds- og arbeidstillatelse, blir boende i mottak i flere år (to år? tre år? fire år?) – hva gjør vi da? Mottak Introduksjons- program NAV

4 Arbeidsmarkedet - Store geografiske variasjoner Spørsmål: Hvor bør nyankomne bosettes?

5 Registrerte helt ledige pr nå, - «før det begynner» … Registrerte helt ledige med innvandrerbakgrunn etter verdensregion i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. 3. kvartal 2015: * Befolkningen eksl innvandrere: 2,3 % * Innvandrere alle: 7,6 % * Asia: 8,3 % * Afrika: 12.5 % * Mer enn tre ganger så høy innvandrer- ledighet enn blant befolkningen for øvrig * Mer enn fem ganger så høy ledighet blant innvandrere fra Afrika enn blant befolkningen for øvrig - over tid!! Kilde:SSB Vedvarende tre ganger (fem ganger) så høy innvandrerledighet:

6 Utdanning blir stadig viktigere! Behovet for ufaglært arbeidskraft er i «fritt fall»: - 63 pst ufaglærte i arbeidsstyrken i 1972 - 21 pst ufaglærte i arbeidsstyrken i 2014 - 15,9 pst ufaglærte i arbeidsstyrken i 2030 (SSB) Utdanning får stadig større betydning for den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet Andelen registrerte helt ledige som ikke har fullført vgo er i dag ca 40 % UtdanningSysselsettings- rate i pst Høyere utdanning 90 Videregående82 Grunnskole64

7 Syrernes utdanningsnivå 7 Usikkert Kilde: SSB

8 . «Det er naivt å tro at flyktningene vil gli sømløst inn i arbeidsmarkedet.» Norge er et kunnskapssamfunn og det norske arbeidslivet etterspør kompetanse. Forsker Olav Elgvin, FAFO «Utfordringen med å integrere denne gruppen inn i arbeidsmarkedet er større enn om de hadde hatt lenger og bedre kompetanse». Forskningsdirektør Oddbjørn Raaum, Frischsenteret ///////////////////////////////////////|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \

9 Arbeidsmarkedet: KAMP OM HODENE KAMP OM JOBBENE NAVs arbeidsrettede tiltak: KOMPETANSERETTET ARBEIDSRETTET

10 «Migrasjonsøkonomi» På kort sikt – ekspansivt Kortsiktig ekspansiv virkning pga bygge og drifte asylmottak, bygge boliger, barnehageplasser, utvide skoleplasser / offentlige tjenester Jfr SSB uke 49 På lengre sikt – økt ledighet - - - «Lavere lønninger, tøffere arbeidsvilkår, høyere ledighet» – det blir konsekvensen av «enda et tilbudssjokk på arbeidsmarkedet» Stein Reegård, sjefsøkonom i LO

11 NAVs arbeidsrettede tiltak… Økt vekt på kompetanse som kreves på arbeidsmarkedet Økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena Ett-årig opplæring (AMO) To-årig kvalifisering (nyhet!) Tre-årig utdanning Arbeidstrening Lønnstilskudd - - - Oppfølging Arbeidsforberedende trening (nyhet!)

12 Den fruktbare tre-enighet nav + voksenopplæring + arbeidsgiver = sant NAV SKOLE VO Arbeidsplassen som arena for kvalifisering = Effektiv metode for god rekruttering ARBEIDS GIVER


Laste ned ppt "///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google