Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammendrag av kapittel 6, KOSMOS 9. Årsaker: Lang kyst, viktig for briter og tyskere Lå nær Sovjetunionen Tyskland importerte jernmalm fra Sverige som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammendrag av kapittel 6, KOSMOS 9. Årsaker: Lang kyst, viktig for briter og tyskere Lå nær Sovjetunionen Tyskland importerte jernmalm fra Sverige som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammendrag av kapittel 6, KOSMOS 9

2 Årsaker: Lang kyst, viktig for briter og tyskere Lå nær Sovjetunionen Tyskland importerte jernmalm fra Sverige som ble sendt med jernbane fra Kiruna til Narvik (sikre forsyningene)

3 Feb. 1940: Det tyske skipet «Altmark» søkte tilflukt i Jøssingfjorden mens det skjulte 300 britiske krigsfanger. 16. feb: Britene befridde krigsfangene og drepte sju tyskere. Dette ble regnet som en grov krenkelse av norsk nøytralitet. I starten av april: Britene minela hele norskekysten for å hindre tyske skip i å snike seg unna i nøytrale farvann. Altmark i Jøssingfjorden  etter britenes aksjon.

4 Angrepet kom uventet fordi: -Norsk forsvar forsømt i flere år – pasifistisk politikk. Forsømt betyr at det ikke var oppdatert og vedlikeholdt. -Hæren dårlig trent. -De få festningene vi hadde var ikke fullt bemannet. -Våpen var gamle kanoner, geværer. - Flyvåpenet og luftvernet var ikke mulighet til å utrette noe mot et stort Tyskland.

5 Oscarsborg festning i Drøbaksundet: 450 rekrutter. Disse åpnet ild mot tyske krigsskip, Blücher treffes av kanoner og undersjøiske torpedoer og synker. Om bord i Blücher var tyske styrker som skulle besette Oslo og ta kongen til fange. Senkningen forsinket det tyske angrepet, dermed rakk konge- familien, regjeringen og det meste av stortinget å flykte.

6 - Kongen, kongefamilien, regjeringen og stortingsre- presentanter flyktet fra Oslo. - De reiser med biler og et ekstratog til Hamar hvor det ble holdt et møte. Det ble avbrudt da det ble kjent at tyske styrker bare var noen få kilometer unna. - Kong Haakon til venstre, lengre bak i følget er kronprins Olav, prinsesse Astrid og prins Harald.

7 - I mellomtiden holder Quisling en radiotale. Mer om det om litt … - Møtet fortsatte på Eleverum, Stortinget samlet for siste gang på fem år. - Det vedtar Elverumsfullmakten som betød at Kongen og regjeringen fikk myndighet til å handle på landets vegne til Stortinget kunne samles igjen. - De aller fleste stortingsmedlemmene dro hjem, resten dro videre til Trysil. - Hambro og kongen snakker med den tyske diplomaten Curt Bräuer og nekter å godta Quisling som statsminister.

8

9 - Ettersom man ikke godtok Quisling, svarte det tysk flyvåpenet med å bombe Elverum, deretter Nybergsund. I Elverum dør det 40, mens det kun er lettere personskader i Nybergsund. Store materielle skader begge steder. - Britiske, franske og polske styrker hjelper etter hvert Norge, men hjelper lite. Etter to måneder er nesten hele Norge okkupert mai gjenerobret imidlertid norske, franske, polske og britiske styrker Narvik fra tyskerne – Hitlers første nederlag siden september juni forlater kongen og regjeringen Norge og kjemper for Norges frihet i London juni må norske styrker overgi seg til tyskerne, når de allierte trekker sine styrker tilbake for å forsvare Frankrike.

10

11 9. april: Quisling og Nasjonal sam- ling avsatte den norske regjeringen ved å tale over radioen. Han gikk selv inn som statsminister i en ny regjering Quisling var lite populær i Norge, så Hitler innsatte Josef Terboven som «rikskommissær», øverste sivile sjef i Norge under krigen.

12 - Tyskerne brukte vold, tortur og undertrykkelse for å beholde kontrollen. - Tyskerne opprettet fangeleirer i Norge og sendte nordmenn dit som de mente hadde gjort noe ulovlig lærere ble arrestert da de ikke ville melde seg inn i nazistisk lærerorganisasjon. Mangel på viktige varer som mat og klær. Potetarealet økte med ca 50% og det ble redningen for mange. Vanlig med husdyr i byene Folk måtte tenke nytt på mange områder (klær, sko) Rasjonering på matvarer.

13 - Motstandsbevegelser, det ble opprettet flere grupper: Shetlandsgjengen, Kompani Linge, Milorg, Partisangruppene i Finmark og Politistyrkene, Pellegruppa, Oslogjengen. - Hjemmefronten: Vanlige mennesker til organisert militær motstand. - Arbeid: Dele ut flygeblad, spre info og nyheter, hjelpe flyktninger, gi ut illegale aviser (viktig bindeledd mellom forskjellige grupper.-

14 - Eks: Koder i avisen-> Gutteklubben Fram har holdt et morsomt slalomrenn. Resultater: Over 13 år: 1. Gunnar Iversen 2. Didrik Ferrem 3. Arve Eriksen. Under 13 år: 1. Nils Teigen 2. Ole Kolberg 3. Harry Iversen 4. Terje Løveng 5. Erik Reinertsen - Symboler på motstand: Strikket vanter med monogrammet til kong Haakon 7, flagg, rød topplue, binders i jakkekraven, kam som stakk opp av jakkelomma

15 - Mål: Bygge opp en hemmelig hær som skulle bidra under frigjøringen. - Våpen og utstyr ble «sluppet» fra britiske fly. Dette ble lagret i depoter for senere bruk. - Motst.arb var farlig virksomhet de som ble tatt ble straffet med tortur, lange opphold i fangenskap eller døden.

16 Høsten 1942 slo Hitler til for alvor mot jødene jøder ble fraktet med skipet ”Donau” til Tyskland - Ca. 771 jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer i Europa- kun 34 kom tilbake. - Nordmenn hadde en sentral rolle i deportasjonen (utryddelsen) av jødene. Tyskerne tok ikke over før kaia i Oslo. - Jødene ble fratatt alle eiendeler da de ble arrestert. 1999: Alle norske jøder født før 1942 fikk kroner i erstatning for tapte eiendeler.

17 Høsten 1944 ble det etter hvert klart at Tyskland ville tape krigen og det ble bestemt at tysk hær skulle trekke seg tilbake fra Nord-Norge. Tyskerne tvang nordmenn til trekke seg tilbake samtidig som dem selv. Sjovjeterne skulle bremses ved å brenne alt som kunne brukes. Kaier, hus, kirker og uthus i Nord-Troms og Finnmark ble brent, bruer og veier ble sprengt. Mer enn 80% av alle hus i Finnmark ble ødelagt.

18 - Den langvarige okkupasjonen ble avsluttet ved midnatt mai Allierte styrker seiret i Europa. - Hitler hadde skutt seg selv i en bunker i Berlin noen dager før. Admiral Dönitz sto for kapituleringa av tyske styrker. - Tyske tropper overga seg så å si uten kamp. - Etter fem år med undertrykkelse og okkupasjon, kunne nordmenn igjen leve i frihet!

19 Bildet til venstre: Endelig kunne flaggene hentes fram igjen. Bildet under: Kronprins og forsvarssjef Olav kommer tilbake. Foran sitter Max Manus.

20 - Etter 8. mai arresterte hjemmefronten nordmenn som hadde sympatisert med tyskerne under krigen - Rettsoppgjøret i Norge ble omfattende: saker ble reist, av disse endte med dommer. Mange fengselsstraffer, 25 nordmenn ble henrettet pga. av landssvik og 12 tyskere ble henrettet pga. krigs- forbrytelser.


Laste ned ppt "Sammendrag av kapittel 6, KOSMOS 9. Årsaker: Lang kyst, viktig for briter og tyskere Lå nær Sovjetunionen Tyskland importerte jernmalm fra Sverige som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google