Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GerIT 2/10-01,HR1 TEMPORALISARTERITT (TA) og POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) Overlege Hilde Refvem Lovisenberg diakonale sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GerIT 2/10-01,HR1 TEMPORALISARTERITT (TA) og POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) Overlege Hilde Refvem Lovisenberg diakonale sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 GerIT 2/10-01,HR1 TEMPORALISARTERITT (TA) og POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) Overlege Hilde Refvem Lovisenberg diakonale sykehus

2 GerIT 2/10-01,HR2 Kasuistikk I, kvinne f.-18 Cholecystectomert -70, hypothyreose fra - 75, ca. vesicae – 90. Fra medio juli -00: Hodepine, feber. 3 AB kurer. Slapp, medtatt, dårlig matlyst. Innl. ultimo aug: SR 79, CRP 273, ALP 500 Ny AB-kur, ERCP: usikre funn, henv. MRCP stadig feber, høy CRP, utskrevet etter 3 uker, ktr. med. pol.

3 GerIT 2/10-01,HR3 Ny kontakt med sykehus pga nattesvette, uttalt slapphet ger. pol. medio okt.: Subfebril, SR 105, CRP 105, mikroskopisk hematuri. Daghospital videre. Ul nyrer: h. sidig konkrement, urin cyt. neg (men mye blod), cystoscopi neg. økende gangvansker, smerter i hoftene. Palpabel og fortykket a. temp. sin.! Kjempecellearteritt! (medio nov.) God respons på Prednisolonbeh.

4 GerIT 2/10-01,HR4 Kasuistikk II, mann f- 23 Essensiell tremor, AP, subduralt hematom, epilepsi. 1 mnd. med stivhet og betydelige smerter i skuldre og hender. Ger. pol. sept -00: Klinisk synovitt i MCP- ledd, nedsatt bev. skuldre og hender. SR 10, CRP 7, Prot. elfo.: N. Rheumaprøver neg.

5 GerIT 2/10-01,HR5 Forts. kasuistikk II Startet beh. med NSAID etter konf. med rheumatolog. Daghospital videre. Vurdert av rheumatolog okt.: typisk PMR(med perifer artritt). (hadde brukt steroider i mange år, sep. -98, startet pga ”ryggsmerter” i -85.) NSAID sep., steroider startet, langsom bedring, behov for større doser Prednisolon.

6 GerIT 2/10-01,HR6 TA og PMR, insidens Høy insidens i Skandinavia og i USA, i regioner med skandinavisk befolkning 0,49- 23,3 pr 100 000 (Personer over 50 år) 32,8 pr 100 000 (-92 -96, Vest-Agder) (TA) 52,5 pr 100 000 (PMR, Olmsted County, Minnesota) Lavere insidens i Sør-Europa Sjelden hos den negroide rase og latinamerikanere

7 GerIT 2/10-01,HR7 forts. Hyppigst ved alder over 50 år, gj. snitt 70. PMR : dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn Genetisk disposisjon? HLA-DRB1, spesielt HLA- DRB1*01(RA og PMR), HLA-DRB1*04 (RA) Etiologi: ukjent. Ingen smh. med sesong, en studie ser smh. mellom parainfluensavirus-reinf. og debut av TA (Frankrike - 98)

8 GerIT 2/10-01,HR8 TA og PMR samme sykdom? To manifestasjoner av samme sykdom, kjempecellearteritt, ofte overlappende sympt. og funn Likevel, nyere us: Ulik patogenese, PMR rammer periarticulært vev, TA er arterittsykdom. Perifer artritt ses nesten aldri ved TA, men i 30% ved PMR.

9 GerIT 2/10-01,HR9 TEMPORALISARTERITT(TA) Inflammatorisk reaksjon av middels store og store arterier, systemsykdom. Histopatologi: panarteritt, mononucleær celleinfiltrasjon, proliferasjon av intima, fragmentering av lamina elastica interna, hyppige kjempeceller Vanligst aff. av a. temp., andre: a. ophtalmica, a. centr. retinae, a. carotis int. + ext., arcus aortae

10 GerIT 2/10-01,HR10 forts. TA Skadene av TA skyldes ischemi til organer pga okkluderte kar (eks. utv. blindhet) eller embolier fra precerebrale kar (hjerneslag) Symptomer med claudikasjon i kjeve skyldes ischemi Aortaaneurisme er en fryktet komplikasjon Hjerteinfarkt ikke hyppig beskrevet ved TA TA den vanligste vaskulitt i Nord-Amerika + Vest-Europa

11 GerIT 2/10-01,HR11 Symptomer ved TA hodepine feber tretthet kjeveclaudicatio, sm. i tungen synssvekkelse, dobbeltsyn nattesvette dårlig matlyst vekttap (abdominal angina ) (nyresvikt) (synkope) (forvirring)

12 GerIT 2/10-01,HR12 Funn ved TA Fortykket, øm temporalisarterie svekket eller opphevet pulsasjon i a. temp ingen palp. funn! høy SR (over 40-50), men ikke alltid høy CRP, men ikke alltid trombocytose kjempecellearteritt ved biopsi, men ikke alltid (anbefales ny biopsi )

13 GerIT 2/10-01,HR13 PMR, symptomer smerter, stivhet i proximal muskulatur (skuldre, nakke, lår, rygg, prox. armer) generell morgenstivhet generell sykdomsfølelse artritt

14 GerIT 2/10-01,HR14 PMR,funn Høy SR, men ikke alltid Høy CRP, men ikke alltid moderat anemi(hypokrom) leukocytose trombocytose lett øket ALP positiv temporalisbiopsi (stor variasjon i u.s.)

15 GerIT 2/10-01,HR15 Behandling Anbefalt av norske rheumatologer: Ved PMR: 10-15 mg Prednisolon, hvis ikke effekt etter 6-72 t starte med 40 mg Redusere til 10 mg i løpet av 3 uker 1,25 mg reduksjon pr. uke til vedlikehold 5- 7,5 mg Forsøksvis sep. etter ett år, noen trenger beh. i mange år.

16 GerIT 2/10-01,HR16 Forts. beh. (54 % recidiv etter ett års beh. 18 % etter to års beh. 13 % etter tre års beh. 11% etter fire års beh.) Ved TA: 30-40 mg i 3-7 dager, deretter daglig reduksjon med 5-15 mg, deretter lavdoseopplegg Hvis synsforstyrrelser: 60-90mg i starten Akutt blindhet: 1 g i.v. metylprednisolon i 3 dager, deretter per os i høye doser

17 GerIT 2/10-01,HR17 Beh.forts. Tillegg av azathioprin (Imurel) eller methotrexat, steroidsparende, spesialistoppgave Osteoporoseprofylakse: 0,5 –1 g Ca og 800 IE D-vit pr dag Evt. bisfosfonater, evt. østrogener (antikoagulasjon +ASA, diskuteres ved høygradig carotisstenose ved TA)

18 GerIT 2/10-01,HR18 Viderehenvisning… Til øyelege hvis synsproblemer Til rheumatolog hvis artritter vedvarende ….eller problem med justering av prednisolondosen til 5-7,5 mg

19 GerIT 2/10-01,HR19 Differensialdiagnoser Ved PMR: RA Myositt Malignitet (hypernefrom) Myelomatose Andre kollagenoser Infeksjon (endokarditt, TB) Hypothyreose Ved TA: Andre øye – eller øresykdommer Andre årsaker til øyemuskellammelser Trigeminusnevralgi Sykd. i tenner og bihuler

20 GerIT 2/10-01,HR20 Oppsummering PMR og TA høy forekomst i Nord-Europa Tenk på s.d. også ved normal / moderat forhøyet SR Vurder temporalisbiopsi / start beh. raskt ved mulig TA Respons på steroider ikke alltid bevis på riktig diagnose! Tenk diff. diagnoser hvis manglende effekt av behandling med steroider PMR en eksklusjonsdiagnose.


Laste ned ppt "GerIT 2/10-01,HR1 TEMPORALISARTERITT (TA) og POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) Overlege Hilde Refvem Lovisenberg diakonale sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google