Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Campus Hva skjer? LMU møtet 3.12.13. HiST – den byintegrerte høgskolen 3 campusløsning basert på: Faglig nærhet Dekke samfunnets forventninger Nærhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Campus Hva skjer? LMU møtet 3.12.13. HiST – den byintegrerte høgskolen 3 campusløsning basert på: Faglig nærhet Dekke samfunnets forventninger Nærhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Campus Hva skjer? LMU møtet 3.12.13

2 HiST – den byintegrerte høgskolen 3 campusløsning basert på: Faglig nærhet Dekke samfunnets forventninger Nærhet til våre samarbeidspartnere

3 Bynær samhandling Vitensenteret Tora Storm vgs Vitenskapsmuseet (NTNU) Trondheim kommune Prinsen kino Idrettsbygg Trøndelag Teater Kalvskinnet NTNU St. Olavs Hospital Øya Helsehus Helseklyngen Øya Innovasjonssenter (NTNU) Gløshaugen (NTNU) Næringsliv/samarbeidspartnere Elgeseter

4 Styringsgruppe: Rektor/prorektor, dekaner AFT, AiTel, ALT, seksjonsdirektører, studenter, tillitsvalgte Intern prosjekteringsgruppe (IPG) campus Kalvskinnet CK1 og CK2 Intern prosjekteringsgruppe (IPG) campus Kalvskinnet CK1 og CK2 FAGGRUPPE UNDERVISNING Partssammensatt FAGGRUPPE UNDERVISNING Partssammensatt FAGGRUPPE ADMINISTRASJON Partssammensatt FAGGRUPPE ADMINISTRASJON Partssammensatt FAGGRUPPE SPESIAL- AREALER Partssammensatt FAGGRUPPE SPESIAL- AREALER Partssammensatt Arbeidsgruppe: Felles laboratoriebruk Samarbeid på tvers, lagspill, endringsvilje HA ALT Aitel AFT Arbeidsgruppe: Læringslaboratorier Arbeidsgruppe: Spenstige løsninger Fremtidige laboratorie- løsninger ved AFT Campus- gruppe ALT Felles studieledermøter Frem til 16. oktober: Vurdere behov for endringer og muligheter for sambruk

5 Total- entreprenør PRL Under- entreprenører Prosjekterend e Detaljprosjek t ARK Ivar Aamlid Prosjekteierskap Premissgivere SBs prosjektorganisasjon Brukere Kontraktspartnere Prosjekteier BU1: Alexander Strand-Omreng Prosjektledelse: PL: Kristin Juul KD Prosjektråd: KD FAD (Komdep) HiST SB EM (drift) SB Byggherre SRG: F koordinator: Rolf Barslund E koordinator: Statsbygg MidtSilje skulstad FJ Lars Arvid Nilssen Brukerrepresentanter: Prosjektleder Christian Brødreskift Senioringeniør Gunnar Krogh KD Adm. Dir. SB: Harald Nikolaisen Nikolaisen FAD HiST Trond Michael Andersen Rektor Prosjektadministrativ bistand: Prosjektøkonom: Kirupanithi Nagarajah Adm. støtte: Jorun Gusland Hansen Direktør B: Kristin Fevang Byggherreombud: SB (Q2 2014); Trondheim SB Prosjektråd: Etableres Q4/2013 Kontraktspartnere Brukerrepresentanter, HiST: Prosjektdirektør Christian Brødreskift Senioringeniør/brukerkoordinator Gunnar Krogh Prosjekteringsgruppe, tom. forprosjekt: ARK: Ivar Aamlid – Slyngstad Aamlid Arkitekter AS RIB: Arnold Bolstad – Stavsengs Ingeniørfirma/Norconsult RIV: Tor Bolsø – Techno Consult Møre AS/Norconsult RIE: Stein Erik Fiskerstrand – Karl Kvalsund AS RIBr: Gulleik Bjotveit, Norconsult RIaku: Norconsult Ass. PL: (Q1 2014) SB

6

7 Fremdrift Statsbygg Oppstart 23.sept.2013 Ferdig bygg 1.okt 2016. Innflytting 1.des. 2016, Undervisnings-start 2.jan 2017 Foreløpig fremdrift totalentr.: Omarbeidelse av for-prosjekt: 1.nov- 19 des.2013 (til Tek 10 – 5 % og reviderte planer med brukerne) - 1,5 mnd Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 01.nov.- 19 des.2013 Utlysingstid: 2.jan til 15. febr. 2014 ( 45 dager ) Kontrahering: 15. febr. til 1.april 2014 (1,5 mnd ) Oppstart detalj- prosjektering:1. april 2014 til 1.oktober 2014 Bygging 15.06.14 til 1.11.16 (inklusive innkjøring tekniske anlegg 2 mnd) parallelt med videre detaljprosjektering. Innflytting : 1.11 til 31.12 2016 Byggetid er opprinnelig beregnet til 27 mnd inklusive detalj-prosjektering i siste styringsdokument.

8 Fremdriftsplan CK1 →Målbildet for campus Kalvskinnet vedtatt i høgskolestyret →3 arbeidsgrupper har fremlagt rapporter på muligheter for samarbeid: Undervisningslaboratorier, undervisningsrom og spenstige løsninger →Uke 47: Utarbeide underlag til Arkitekt (frist 22. nov) →Uke 48: Arkitekt oppdaterer tegninger →Uke 49: Korrigere tegninger – HiST i samråd med Arkitekt →Uke 50: Oppdaterte tegninger til Statsbygg (frist 13. des) →2. jan 2014: Statsbygg sender ut anbud →15. feb – 1. apr: Kontraktsforhandlinger →1. apr – 1. aug: Detaljprosjektering →20. juni: Forarbeid: Spunting, riving, oml infrastruktur →1. aug 2014: Byggestart →1. des 2016: Ferdigstilt bygg →2. jan 2017: Semesterstart i nye lokaler

9 Byggutstyr: Fastmontert utstyr (vask/avløp, ventilasjon, tavler m.m.) →Må inn i anbud Byggutstyr: Fastmontert utstyr (vask/avløp, ventilasjon, tavler m.m.) →Må inn i anbud Hva har skjedd så langt: Funksjoner og hovedinnhold i nybygget: (som koster mest penger) Laboratorier U2/U1/2.og 3. – ny layout og krav til fast utstyr Udisponerte arealer i U2 er nå foreslått benyttet til lab (obs Lys) Auditorium(300-350) – Alternativ bruk er skrinlagt, Undervisningsrom – plassering, antall, størrelse pågår ift behov PC saler blir erstattet med læringsarealer (obs digital examen) Inngangsparti – hvordan HiST betjener studenter, besøkende, ansatte er vurdert påny Kantine: kjøkken og spiseplasser skal betjene ca 4000 stud+ ansatte

10 Framdriftsplan CK2 Intensjonsavtale med E. C. Dahls eiendom er juridisk vurdert Intensjonsavtale vil bli inngått desember 2013 Oppstart forprosjekt januar 2014 –Detaljering av innhold, kostnader, fremdrift Ferdig forprosjekt mai 2014 Legges frem for høgskolestyret juni 2014 –Vedtak om byggestart Leiekontrakt på Rotvoll vil bli videreført ift høgskolestyrevedtaket (Utløper pt 01.07.15)

11 Hvordan blir jeg «hørt»/ ivaretatt Partssammensatte grupper inkludert verneombud/ tjenestemannsorganisasjoner og studentrepresentanter –Rolleforståelse AMU/ Byggarm, ivaretakelse av AML LMU Full åpenhet og link til alle møter/vedtak/dokumentasjon på intranettet ROS analyser med byggherre/ utbygger/ leietaker og brukerne planlagt før oppstart, og underveis HMS møter med byggherre og entreprenør underveis Beredskap av byggherren ift RUH


Laste ned ppt "Campus Hva skjer? LMU møtet 3.12.13. HiST – den byintegrerte høgskolen 3 campusløsning basert på: Faglig nærhet Dekke samfunnets forventninger Nærhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google