Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?

3 Mars - juni Kontroll av søknader Justering tilbudsstruktur Individuell saksbehandling Kjøp/salg av elevplasser Innhenting av karakterer Klagebehandling Statistikk/rapportering Juli – August Hovedinntak svarfrist og purrebrev Veiledning Klagebehandling inntaket Oktober-mars 1. Oktober tilmeldingsfrist Ferdigstille tilbudsstruktur Informasjon/Opplæring kvalitetssikring VIGO, Vilbli, planer og rutiner Statistikk/Rapportering September-november Ajourhold Statistikkgrunnlag til SSB og Udir Sluttdatoer før 1.oktober registreres SØKER overføres til ELEV Avgangselever grunnskolen legges inn Preutfylling Klargjøring Vilbli og klasseordning Ajourhold og rapportering Innsøking Forberedelser til inntak Inntak

4 08:45-09:10: Registrering og kaffe 09:10-10:00: Sist inntak, nyheter og neste års tilbudsstruktur v/Karen Halvorsen og Reidar Kyllesdal 10:10-10:45: Hvordan opplevdes årets inntak fra rådgiverens side? v/Alf Arian Loshavn og Trond Tjorteland 11:00-12:00: Utvidet rett/ekstra år v/Reidar Kyllesdal 12:00-13:00: Lunsj 13:00-14:50: Karriereveiledning, tilmelding og innsøking av elever med fortrinnsrett og spesialundervisning v/Marianne Lorentzen og Sigrid Leland 15:00-15:30: Elever som søker om individuell behandling v/Anne Synnøve J. Sundsteigen 15:30-15:50: Karriereveiledning av elever med urealistiske målsettinger v/Annlaug Sunde Bragdø 15:50-16:05: Kaffe med litt å bite i 16:05-17:00: Paragraftorg med muligheter til å ta opp konkrete saker 19:30 : Middag

5 07:00-09:00: Frokost 09:00-09:30: Oppsummering av gårsdagen v/Reidar Kyllesdal 09:30-09:50: Erfaringer fra karrieresamtaler med elever og foresatte om innsøking til AT og HT v/Anne Synnøve Sundsteigen 09:50-10:10: Kaffe og utsjekking 10:10-11:45: Ordinær innsøking v/Karen Halvorsen 11:45-12:45: Lunsj 12:45-13:15: Inntak, Skolestart, utprøving av tiltak v/Reidar Kyllesdal 13:25-14:10: Karriereveiledning og informasjon om nytt opplæringstilbud for minoritetsspråklige v/Reidar Kyllesdal 14:20-14:50: Lærlinger, fagopplæring i skole v/Trond Reinhardtsen 14:50-15:00: Oppsummering v/Anne Synnøve Sundsteigen

6 6732 søkere med ungdomsrett Andelen som søkte St til Vg1 litt ned fra 51 % 6859 inntatte 1. inntak 190 til andre fylker; 445 til private skoler (339 i 2014) 91,5 % inntatte på 1. valg av programområde (6,5 % 2. valg) ( 86% fikk både 1. valg av program og skole) 104 uten tilbud 1. omgang  reelt færre, mange fikk plass kort tid etter 41 uten tilbud etter 2. inntak  de fleste til påbygg, mange fikk plass etter kort tid  Like stor andel har fått sitt 1. valg som tidligere år  Alle med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass  Bedre totalkapasitet – trangere på Vg1 Inntak 2015

7 Erfaringer fra inntaket 2015 Fortrinnsinntaket gjennomført tidlig og greit Etter suppleringsinntaket hadde 91,5% av søkerne fått tilbud på sitt første programønske Trangt på Vg1 overalt, spesielt i Mandal Grei kapasitet på Vg2 og Vg3, men ikke grunnlag for å redusere klassetall Noen feil som ga konsekvenser: - TAF - Søkere fra Sirdal - Innmeldte ukvalifiserte ble tatt inn Kjøp av plasser til elever fra andre fylker skaper uro, spesielt i Lister-området

8 : Siste ordinært inntatte Vg1 Skole2012201320142015 Vennesla vgs Elektro3937,135,033,8 Helse og oppvekst2329,431,322,7 Medier og kommunikasjon3633,134,125,8 Service og Samferdsel026,023,120,7 Studiespesialisering3836,334,129,0 TIP2324,7 31,2 Kristiansand Katedralskole Gimle Helse og oppvekst2530,629,429,2 Idrettsfag4539,443,840,0 Service og Samferdsel3124,027,124,4 Studiespesialisering2940,041,939,8 Studiespesialisering IB4934,050,049,6 Tangen vgs Bygg og anlegg2319,2017,1 Design og håndverk016,400* Medier og kommunikasjon4434,739,437,6 Restaurant og mat170*13,30* Formgiving340*38,120,6* Studiespesialisering3420,032,436,1

9 : Siste ordinært inntatte Vg1 Skole2012201320142015 Kvadraturen skolesenter Elektro4136,936,737,7 TAF Elektro 37,640,652,4* Helse og oppvekst2525,3026,5 Studiespesialisering3920,0*0* TIP2624,424,024,4 TAF TIP 40,635,038,9 Vågsbygd vgs Musikk4943,135,040,6 Dans4925,0*0*0 Drama4439,435,637,8 Studiespesialisering4234,423,3*40,0 Studiespes. forskerlinje 45,9 Søgne vgs Naturbruk022,00* TIP2224,423,324,1

10 : Siste ordinært inntatte Vg1 Skole2012201320142015 Mandal vgs Bygg og anlegg2017,520,70* Design og håndverk08,800* Elektro3733,834,930,0 Helse og oppvekst2200*21,9 Idrett2430,60*36,1 Restaurant og mat024,7*0*0 Service og Samferdsel29021,30 Studiespesialisering031,333,836,9 TIP2118,912,527,6 Byremo vgs Bygg og anlegg2910,0*00* Elektro 11,128,8*28,1* Helse og oppvekst1130,0 16,7 Studiespesialisering3436,329,4*29,4 TIP2915,024,729,8 Sirdal vgs Idrett3127,5*28,2*30,0

11 : Siste ordinært inntatte Vg1 Skole2012201320142015 Lister vgs Eilert Sundt Studiespesialisering024,400* Lister vgs Flekkefjord Bygg og anlegg016,3026,5 Elektro028,818,3*29,4 Formgiving 35,0*35,036,9 Service og samferdsel27 00 Studiespesialisering2425,7*0*37,5 TIP2322,5027,6 Lister vgs Kvinesdal Helse og oppvekst2800*30,0 Medier og kommunikasjon3627,5*24,70 Restaurant og mat3220,0*0*0 Lister vgs Lista Design og håndverk2525,00*0 Elektro3135,332,727,2 TIP2924,429,423,7 Lister vgs Lyngdal Bygg og anlegg2914,3*00 Helse og oppvekst2826,523,526,7

12 Målsetting for inntaket 2016 Samtlige ungdommer med opplæringsrett får tilbud om skoleplass ved 2. inntak. Legge til rette for at minst 92% av søkerne får tilbud om 1. ønske Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass eller fagopplæring i skole Etablere og kvalitetssikre gode rutiner for søkere og rådgivere God service til søkere Bedre informasjonsflyt mellom søker, skolene og Utdanningsavdelingen

13 Nasjonale endringer

14 Utdanningsprogram utfases

15 Nytt utdanningsprogram

16 Utdanningsprogram fra yrkes til stud.forb

17

18 Nytt midlertidig utdanningsprogram

19 Høst (sept – nov):  Utarbeide høringsforslag  Høringsrunde  Høringsmøte (Nytt)  Utarbeide politisk sak  Behandles i Y-nemnd  Behandles i HKU Vår (mars – mai)  1. mars  Justere forslag etter søkertall  Høringsrunde  Utarbeide politisk sak  Behandles i Y-nemnd  Behandles i HKU – endelig vedtak i mai Høst (sept – nov):  Utarbeide høringsforslag  Høringsrunde  Høringsmøte (Nytt)  Utarbeide politisk sak  Behandles i Y-nemnd  Behandles i HKU Vår (mars – mai)  1. mars  Justere forslag etter søkertall  Høringsrunde  Utarbeide politisk sak  Behandles i Y-nemnd  Behandles i HKU – endelig vedtak i mai Tilbudsstruktur 2016/2017

20 Prognoser elevtallsvekst – eks Kristiansandsregionen

21

22 Søkere til Vg1 fra GSI-tall 2014-2015

23 Elevtallprognose søkere til Vg1 – Region Lister

24 Endringer i søknader frem mot søknadsfristen Endringer i antall rettssøkere fra sønadsfrist frem mot inntak 2014Vg1Vg2Vg3Totalt 20.03.20142308232615726206 07.07.20152436242016316487 Økning1289459281 i %6 %4,0 % 5 % 2015Vg1Vg2Vg3Totalt 10.03.20152497213716706304 03.07.20152742215116976590 Økning2451427286 i %10 %0,7 %1,5 %5 %

25 Prognoser og dimensjonering -SSBs elevtallsprognose anslo en nedgang med bunnotering i 2020, før en jevn, bratt økning -Nedgangen er merkbar, men har vært mindre enn forventet blant annet pga tilflytting -Økt innvandring vil også bidra til å redusere nedgangen -En romsligere struktur gir mer fleksibilitet -For romslig struktur gir lite effektiv drift og et dårligere pedagogisk utgangspunkt -Balansen som ivaretar mangfold i undervisningstilbudet, og sikrer fremtiden, samtidig som det er en effektiv drift med solide fagmiljø. -Det foreslås derfor å opprettholde nesten samme nivå på Vg1 hvor det har vært for stram struktur i flere år -Gi søkeren utdanningen de ønsker -Samtidig ivareta samfunnets behov for arbeidskraft

26 Region Lindesnes

27 Endringer Lister vgs: 10080 Lister vgs studiested Eilert Sundt 10081 Lister vgs studiested Flekkefjord 10082 Flekkefjord vgs studiested Kvinesdal 10083 Eilert Sundt vgs studiested Lista 10084 Eilert Sundt vgs studiested Lyngdal Erstattes av: 10050 Eilert Sundt videregående skole 10083 Eilert Sundt vgs studiested Lista 10084 Eilert Sundt vgs studiested Lyngdal 10051 Flekkefjord videregående skole 10082 Flekkefjord vgs studiested Kvinesdal

28 Endringer -Medier og kommunikasjon flyttes i sin helhet fra Kvinesdal til Flekkefjord -Service og samferdsel flyttes fra Flekkefjord til Kvinesdal -Vg2 Byggteknikk flyttes til Lyngdal -Vg2 Helsearbeider flyttes også fra Kvinesdal til Lyngdal -Forberedende Vg1 for minoritetsspråklige opprettes ved Eilert Sundt, Mandal og Kvadraturen -Nytt tilbud ved KKG: Studiespesialiserende med toppidrett m. realfagsfordypning -Aktivitør gjøres fortsatt søkbart ved Lista, sammen med interiør og utstillingsdesign og frisør -Vg2 Industriteknologi gjøres søkbart ved Søgne vgs -TIP TAF ble midlertidig fredet av politikerne -Elektro TAF blir ikke søkbart -TIP TAF vurderes frem mot sommeren ut fra hvor mange søkere som har tegnet kontrakt -Søkere uten kontrakt får søknad overført til ordinær TIP

29 Endringer i årets forslag til tilbudsstruktur Vedtak mai 2015Forslag 2016-2017Endring NivåKlasserPlasserKlasserPlasserKlasserPlasser Vg1129,5258913026710,582 Vg212324461232461015 Vg369187569,518930,518 Sum321,56910322,570251115 -Enkelte mindre endringer her – tendensen den samme -3 grupper økning med Innføringsklasser – 60 plasser -Utenom: Reduksjon Vg1 på 2,5 gruppe men økning på 22 plasser -Må ses med forbehold pga. Medier og kommunikasjon spesielt -Fagopplæring i skole holdes utenom

30 Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?

31 Målsetting Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. Målsetting Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv.

32 Utvidet rett – eller år på nytt? Noen har anledning til å bruke mer enn tre år på å fullføre videregående opplæring. Dette kan begrunnes i: vedtak om spesialundervisning rett til særskilt språkopplæring rett til opplæring gjennom bruk av tegnspråk rett til opplæring gjennom bruk punktskrift Omvalg til annet utdanningsprogram/programområde Alle andre må argumentere med at de skal ta år på nytt, ikke at de har rett til ekstra år…

33 Ekstra opplæringsår Opplæringsloven § 3-1, fjerde ledd Retten til vidaregåande opplæring blir etter søknad om omval utvida med inntil eitt opplæringsår. Opplæringsloven § 3-1, femte ledd: Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12. Kravet om sakkunnig vurdering gjeld ikkje for elevar med rett til særskild språkopplæring etter § 3-12. Forskrift § 6-4.Bruk av retten til vidaregåande opplæring: Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 bruker ikkje av retten dersom opplæringa utgjer 1/3 eller mindre av timetalet frå eit utdanningsprogram eller eit programområde.

34 Ekstra tid til å fullføre «Alle andre» står uten noen rett til ekstra år! Det må da saksbehandles individuelt om det foreligger gode grunner til at ikke eleven/lærlingen har klart å fullføre sin videregående opplæring innen normal tid. Hovedbegrunnelser kobles til at eleven/lærlingen ikke har vært i stand til å nyttiggjøre seg de årene han/hun har brukt opp. Typiske grunner som godkjennes er knyttet til helse og andre momenter som er utenfor elevens kontroll. Pragmatisk saksbehandling: søknader som leder til fullføring av opplæringen strekker vi oss lenger på enn søknader om nytt Vg1

35 Å ta år på nytt… Opplæringsloven § 3-1, første ledd: Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring. Opplæringsloven § 3-1, tredje ledd: …Heile retten må normalt takast ut i løpet av ein samanhengande periode på fem år, eller seks år når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innan utgangen av det året vedkommande fyller 24 år. Forskrift § 3-43 : (rett til førstegangsvitnemål…) a) vedkommande innanfor denne perioden gjennomfører internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid b) vedkommande innanfor denne perioden gjennomfører folkehøgskole, verneplikt eller i minst seks månader av opplæringsåret utfører omsorgsarbeid c) vedkommande har hatt fråvær på grunn av langvarig sjukdom d) vedkommande har innanfor denne perioden fått innvilga søknad om omval etter opplæringslova § 3-1 fjerde ledd e) vedkommande har fått rett til ekstra opplæringstid etter reglane i opplæringslova § 3-1 femte ledd.

36 Rektors inntak av egne elever Nytt i år vil bli: Rektor får anledning til å gjøre enkeltvedtak om inntak av ekstra deltidselever på et tidlig tidspunkt. Dette begrenses til elever som går på skolen inneværende år, og som trenger ekstra år for å fullføre ett eller få fag. Slike deltidselever får ikke ta opp en hel skoleplass, så de må tas inn i tillegg til ordinært inntak. Utdanningsavdelingen vil derfor ta inn fullt elevtall i tillegg til slike deltidselever. Skolen gjør vedtak og sender melding til utdanningsavd innen 1. juni. Eleven(-e) vil da tas inn, og elevtallet i klassen økes tilsvarende.

37 Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?

38 §-torget Fortrinnsrett: Marianne Bente Individuell behandling: Anne Synnøve Hilde Mangler karakterer: Kirsten Siren Ekstra år: Karen Hege Minoritetsspråklige: Reidar Hans Spesialundervisning: Sigrid Maarit Fagopplæring: Helge

39 Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?

40 07:00-09:00: Frokost 09:00-09:30: Oppsummering av gårsdagen v/Reidar Kyllesdal 09:30-09:50: Erfaringer fra karrieresamtaler med elever og foresatte om innsøking til AT og HT v/Anne Synnøve Sundsteigen 09:50-10:10: Kaffe og utsjekking 10:10-11:45: Ordinær innsøking v/Karen Halvorsen 11:45-12:45: Lunsj 12:45-13:15: Inntak, Skolestart, utprøving av tiltak v/Reidar Kyllesdal 13:25-14:10: Karriereveiledning og informasjon om nytt opplæringstilbud for minoritetsspråklige v/Reidar Kyllesdal 14:20-14:50: Lærlinger, fagopplæring i skole v/Trond Reinhardtsen 14:50-15:00: Oppsummering v/Anne Synnøve Sundsteigen

41 Fra i går… Søkere som ikke søker på private skoler kan ikke videresøkes dit ved fulle klasser (eks. dans) Påbygg til generell studiekompetanse etter fullført yrkesopplæring gir ungdomsrett, men kun etter søknad Ikke alle minoritetsspråklige søkere trenger å søke etter 6-8. Mange søker på lik linje med majoritetsspråklige, som ordinære søkere eller etter generelle paragrafer. Ofte er det viktigste ikke innsøkingen, men å overføre informasjon til mottakerskolen

42 Fra i går… En del spørsmål om å bruke flere enn tre år, uten at det er spes.ped. eller andre aksepterte årsaker. Hva skjer med ungdomsretten når rektor tar inn etter tre år? Innsending av tilleggsdokumentasjon gir ikke automatisk individuell saksbehandling dersom søker kommer inn på en av tre uten slik behandling Spørsmål om bruk av vurdering 1 i forhold til fravær av vurdering i grunnskolen… Dette avgjøres i stor grad av foreldrene Rett etter avbrutt lærekontrakt?

43 Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?

44 Inntaket Det er to inntak: Førsteinntaket vil kjøres ca 6. juli. Da får normalt 98-99% av søkerne tilbud om skoleplass (sjekk gjerne vigo skole) Etter førsteinntaket er det viktig at søkere legger inn svar i vigo. De som ikke svarer, mister tilbudet. Suppleringsinntaket vil kjøres ca 5. august. Dette innebærer en omfattende individuell behandling av søkere som ikke har fått tilbud i første inntak. Det er hvert år målet at alle skal ha fått tilbud etter dette inntaket. Med unntak av påbyggssøkere har vi de siste år fått til dette. Skolene overtar inntaket ca 10. august

45 Tidsplan ordinært inntak Tidsplan for inntaket sendes til skolene tidlig i januar. Folder med kurstilbud på skolene senest i starten av januar; vi tar sikte på før jul Alle aktuelle skjema skal være oppdatert og tilgjengelig på www.vaf.no innen 15. desember Søkerne får brev med PIN-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte adresse ved årsskiftet (gjelder de som ikke har brukt MinID tidligere) www.vigo.no åpner for alle senest 8. januar Søknadsfrist 1. mars kl 23.59

46 Tidsplan ordinært inntak Brev til søkere med ufullstendig søknad sendes innen 10. Mars. Registrere karakterer i juni. Rådgivere kan kontrollere egne eleveres karakterer på Vigo skole. Elever kan innen 1. juli legge inn forhåndsvar og endre telefonnummer på Vigo web.

47 Hovedinntak 6(?). juli Søkere kan gå inn på VIGO web og se resultat av inntak, samt svare dersom de ikke har forhåndssvart OBS! Må registrere forhåndssvar både for både inntak og venteliste Dette må alle sjekke etter hovedinntak Søkere som har oppgitt mobilnummer får SMS. Etter 10 dager sendes purrekort til søkere som ikke har svart. Søkere som ikke svarer etter tilsendt purrekort mistet skoleplassen Resultat av inntak finnes på Vigo skole Skolene får tilsendt oppdaterte lister over elever med tilleggsinformasjon

48 Suppleringsinntak 5.(?) august Resultat av inntak finnes på Vigo skole Noen dager senere overtar skolene inntaket. Skolene får tilsendt oppdaterte lister over elever søkt inn med fortrinnsrett/individuell behandling OBS: Tilleggsinformasjon om inntatte elever skal finnes i elevmappe i P360 (sjekk vigo skole for internkoder)

49 Skolene overtar inntaket Rektor har ikke rett til å ta inn elever så lenge utdanningsavd. sitt inntaksarbeid ikke er avsluttet. Etter dette delegeres ansvaret for videre inntak til rektor (Sist år: fra 12.08). Rektor skal følge tilsendte ventelister. Dersom en elev uteblir fra skolen 1. skoledag uten gyldig grunn, mister vedkommende skoleplassen. Når alle søkere med ungdomsrett på venteliste har fått tilbud om skoleplass, kan rektor gi tilbud til søkere med ungdomsrett som ikke står på venteliste. Deretter kan det gis tilbud til søkere uten ungdomsrett. (Sist år: fra 17.08) Når inntaket avsluttes, annulleres alle ventelister og rektor er ikke lenger forpliktet til å følge disse. (Sist år: fra 24.08)

50 Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?

51 Minoritetsspråklige opplæringslovens § 3-1, tolvte ledd: Det er eit vilkår for rett til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Ungdom som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, har likevel berre rett til vidaregåande opplæring etter denne paragrafen når dei er under 18 år og det er sannsynleg at dei skal vere i Noreg i meir enn tre månader... Antallet flyktninger og asylsøkere endres daglig. For få uker siden var det over 400 unge enslige asylsøkere i alderen 16-19 i mottak i Vest- Agder. Tallet har økt siden da. I tillegg har omtrent 12% av søkerne til plasser i ordinær videregående opplæring minoritetsspråklig/flerkulturell bakgrunn.

52 Opplæring i fylkeskommunal regi til målgruppa vil bli gitt både i ordinære klasser og i spesielt tilrettelagte klasser. Felles for innsøkingen til alle tilbud er at det må dokumenteres at søkerne har rett til opplæring. Med mindre søker har varig opphold og norsk personnummer, må søknaden derfor normalt inkludere: - Kopi av asylsøkerkort/oppholdskort, eller annen gyldig dokumentasjon på at søker har lovlig opphold i Norge - Oversatt dokumentasjon på fullført grunnskoleopplæring i utlandet av minst ni års varighet, eller dokumentasjon på at elev er utskrevet fra norsk grunnskole

53 Innsøking til ordinære klasser Søker som har norsk personnummer søker på vigo på vanlig måte. Søkere som mangler norsk personnummer, sender søknad pr epost til utdanning@vaf.no. Inntakskontoret vil da lage et simulert personnummer, og registrere søknaden. Husk å oppgi tre alternative utdanningsprogram for søkere til Vg1. For mer info kontaktes inntakskontoret tlf +47 380 25 200, søknadsfrist 1.02. utdanning@vaf.no Minoritetsspråklige elever m behov for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (etter § 2-8 i grunnskolen og § 3-12 i vgo), søker før 1.02. Søkere som skal ha særskilt norskopplæring etter kartlegging i grunnskolen og/eller mangler karakterer i minst halvparten av fagene fra grunnskolen, vedlegger: - Enkeltvedtak fra grunnskolen - Kartleggingsresultat fra desember/januar i 10. klasse.

54 Innsøking til tilpassede tilbud 3-årig studiespesialiserende utdanningsprogram for minoritetsspråklige på KKG, søkes med egen kode i vigo (eks: STUSP1C-- for Vg1) Forberedende Vg1 (innføringsklasse) ved Kvadraturen skolesenter søkes før 1. februar, men søknader mottas fram til skolestart. Løpende inntak gjennom året vurderes. Forberedende Vg1 (innføringsklasse) v Mandal videregående skole. Samarbeid m Mandal kommune. Søkere til fylkeskommunale plasser søker før 1. februar. Det praktiseres løpende inntak gjennom året. Forberedende Vg1 (innføringsklasse) ved Eilert Sundt søkes før 1. februar, men søknader mottas fram til skolestart. Løpende inntak gjennom året vurderes.

55 Inntak til forberedende Vg1 Det er skolene som står for inntaket, men inntakskontoret mottar søknadene fram til skolene overtar inntaket. (Nærmere informasjon om dato for dette kommer senere.) Inntak til forberedende Vg1 skjer etter individuell behandling for minoritetsspråklige søkere, basert på uttalelser fra innsøkende instans, dokumentasjon som følger søknaden, eventuelle tester og intervjuer. Husk tolk – telefontolketjeneste er tilgjengelig på mange språk – ta gjerne foreldre med på intervjuene. Etter at skolene har overtatt inntaket må alle henvendelser rettes direkte til aktuell skole.

56 Til slutt: Husk konferansen om temaet minoritetsspråklige søkere med kort opphold i Norge, som er varslet 12.01.2016, på Mandal vgs

57


Laste ned ppt "Inntakssamling for rådgivere: «Alle skal få!» 25-26. november 2015 - men hva skal de få?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google