Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalbibliotekets tjenester i et regionalt perspektiv Jonny Edvardsen Avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalbibliotekets tjenester i et regionalt perspektiv Jonny Edvardsen Avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalbibliotekets tjenester i et regionalt perspektiv Jonny Edvardsen Avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket

2 Litt om ABM-endringene Aviser Biblioteksøk Metadata Bokhylla NBdigital On-demand digitalisering Digitalt arkiv/sikker digital oppbevaring for andre

3 ABM-Utvikling Bibliotekavdelingens 18 årsverk (inkludert fire årsverk knyttet til konsortieavtalene) overføres til Nasjonalbiblioteket fra 1. juli. I tillegg overføres ytterligere syv årsverk på samme tidspunkt. Dette omfatter fire årsverk fra avdeling for digitalt ABM, to administrative årsverk knyttet til konsortieavtalene og et årsverk fra informasjonsavdelingen. Nasjonalbiblioteket avgir seks årsverk (fire knyttet til konsortieavtalene og to administrative årsverk) til Norsk vitenskapsindeks fra 1. januar 2011. Resten av årsverkene overføres i utgangspunktet til Norsk kulturråd fra 1. januar 2011, men departementet vil bruke noe tid på å vurdere om alle eller deler av årsverkene knyttet til arkiv skal legges til Arkivverket.

4 1.Aviser 2.Biblioteksøk 3.Metadata 4.Bokhylla 5.NBdigital 6.On-demand digitalisering 7.Digitalt arkiv/sikker digital oppbevaring for andre

5 1.Digitalisering av tilvekst fra 1.1.2008 2.Digital avlevering 3.Digitalisering av eldre aviser 4.Digital tilgang 5.Mikrofilm Aviser

6 1.Aviser 2.Biblioteksøk

7 Biblioteksøk 1.Utvikler først en erstatning for samkatalogen -> samme metadata som i dag -> ny tjeneste integrert med bokvisning i NBdigital

8 Biblioteksøk 1.Utvikler først en erstatning for samkatalogen -> samme metadata som i dag -> ny tjeneste integrert med bokvisning i NBdigital 2.Deretter gradvis videreutvikling -> gradvis gå over til å høste inn metadata direkte -> inkludere lånestatus -> åpne for at andre kan utnytte metadata i sine tjenester -> mulighet for brukerinitiert fjernlån -> personlig tilpassing

9 Biblioteksøk 1.Utvikler først en erstatning for samkatalogen -> samme metadata som i dag -> ny tjeneste integrert med bokvisning i NBdigital 2.Deretter gradvis videreutvikling -> gradvis gå over til å høste inn metadata direkte -> inkludere lånestatus -> åpne for at andre kan utnytte metadata i sine tjenester -> mulighet for brukerinitiert fjernlån -> personlig tilpassing Gradvis utvikling åpner for innspill og tilbakemeldinger!

10 Mål -Gjøre de samlede bibliotekressursene synlig og tilgjengelig for brukeren, uavhengig av tid og sted -Tilby søk i metadata og innhold for et mangfold av informasjonstyper -Tilby brukerinitierte fjernlån -Gi tilgang til digitalt innhold over nett

11 Søk i alt Lokale Biblioteksystemer -Flere systemplattformer -BIBSYS Sentral Søketjeneste + NBdigital Kopiering av metadata Søk Digitalisering

12 Tilgang til alt Lokale Biblioteksystemer -Flere systemplattformer -BIBSYS NBdigital Låne bok Digital bok

13 Tidsplan -Første fase bør være operativ i løpet av 2010 -Begrenset antall bibliotek pga manglende teknisk funksjonalitet i biblioteksystemer og/eller økonomi -Noen bibliotek inviteres med på brukersiden i år -Leverandørene er invitert til å bidra -Videre arbeid vil prioriteres høyt -Vanskelig å lage presise ressursestimater -Kontinuerlig utviklingsoppgave

14 Status (1 av 2) -Første pilot kjører -Demonstrerer søk og integrasjon med NBdigital -Praktisk utgangspunkt for å diskusjoner med brukermiljø -Ca 10.000 poster fra Samkatalogen/NBdigital -Flere materialtyper

15 Status (2 av 2) -Søk og navigasjon/fasetter -Bolske søk, trunkering/wildcards -Ulike språkinnpakninger (bokmål, nynorsk, samisk, engelsk) -Uniformering av metadata -Eierbibliotek -Integrert med NBdigital for lesing på nett og nedlasting av PDF

16 Biblioteksøk Enda mange ubesvarte spørsmål ->realisere regionale biblioteksøk som delmengde av det nasjonale? ->forholdet mellom biblioteksøk og ABM-søk? ->transportordninger – hvem betaler for frakten? ->grad av samspill mellom biblioteksøk og det enkelte biblioteksystem?

17 Bibliotek og leverandører -Biblioteksøk i utviklingsversjon er tilgjengelig på nett -Viser hvor langt vi har kommet -Dere vil finne den på http://www.nb.no/bibsokhttp://www.nb.no/bibsok -Arena for å komme med innspill – biblioteksøkblogg? -Vi vil velge noen bibliotek for å vinne erfaring med løsningene -Innhøsting av metadata i første omgang -Krever tekniske komponenter

18

19 1.Aviser 2.Biblioteksøk 3.Metadata

20 Metadata Samarbeid med Biblioteksentralen Samarbeid med NRK om musikk Nasjonalbibliografien i Bibsys Web-Dewey Nasjonalt autoritetsregister

21 1.Aviser 2.Biblioteksøk 3.Metadata 4.Bokhylla 5.NBdigital 6.On-demand digitalisering

22 Bokhylla, NBdigital og on-demand-digitalisering Bokhylla -1690-99, 1790-99, 1890-99, 1990-99 -50 000 bøker åpent på nett innen utgangen av 2010 -Denne uka: 31400 – i tillegg 1920 nedlastbare (i det fri) -Forlagslitteratur (inkludert lokalhistoriske utgivelser) -åpen for ønsker om prioritering

23 Bokhylla, NBdigital og on-demand-digitalisering NBdigital -alle norske bøker skal digitaliseres -bøker som har falt i det fri kan lastes ned som PDF -alt tilgjengelig i NBs lokaler -åpen for ønsker om prioritering

24 Bokhylla, NBdigital og on-demand-digitalisering NBdigital -alle norske bøker skal digitaliseres -bøker som har falt i det fri kan lastes ned som PDF -alt tilgjengelig i NBs lokaler -åpen for ønsker om prioritering -> må ha nødvendige rettigheter -> ønskelig at NB kan få rettighet til å legge ut

25 Bokhylla, NBdigital og on-demand-digitalisering NBdigital -I tillegg digitaliseres aviser, manuskript/håndskrifter, musikk, radio, foto og film

26 Bokhylla, NBdigital og on-demand-digitalisering NBdigital -I tillegg digitaliseres aviser, manuskript/håndskrifter, musikk, radio, foto og film -Tidsskrift og plakater planlegges i 2011

27 Bokhylla, NBdigital og on-demand-digitalisering NBdigital -I tillegg digitaliseres aviser, manuskript/håndskrifter, musikk, radio, foto og film -Tidsskrift og plakater planlegges i 2011 -Stortingsforhandlingene

28 Blir bøkene sett?

29

30 1.Aviser 2.Biblioteksøk 3.Bokhylla 4.NBdigital 5.On-demand digitalisering 6.Digitalt arkiv/sikker digital oppbevaring for andre

31 Digital bevaring Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet skal samarbeide om å etablere en tjeneste for digital bevaring innen kultursektoren -først for foto -senere generelt -digital bevaring fortsatt et utfordrende felt der nasjonal samordning lønner seg

32 1.Aviser 2.Biblioteksøk 3.Metadata 4.Bokhylla 5.NBdigital 6.On-demand digitalisering 7.Digitalt arkiv/sikker digital oppbevaring for andre

33 Konkrete eksempler på samarbeid: -> NRK -> UBO -> Frammuseet -> Bærum folkebibliotek -> Høgskolen i Oslo -> Rockheim -> Høgskolen i Vestfold -> Vitenskapsakademiet og NTNU -> Forskerbehov

34 Lenker www.nb.no/bibsok http://www.nb.no/bibliografi/hamsun/ http://www.nb.no/bokhylla http://www.nb.no/nbdigital/beta/ Fra bibliotekmøtet: http://www.bibsys.no/files/out/bibliotekmoter/2010/presentasjoner/arr37_edvardsen.pdf http://www.bibsys.no/files/out/bibliotekmoter/2010/presentasjoner/arr37_hogas.pdf


Laste ned ppt "Nasjonalbibliotekets tjenester i et regionalt perspektiv Jonny Edvardsen Avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google