Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morten Halvorsen Spesialrådgivere. Hva skal vi snakke om? 07.10.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morten Halvorsen Spesialrådgivere. Hva skal vi snakke om? 07.10.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morten Halvorsen Spesialrådgivere

2 Hva skal vi snakke om? 07.10.14

3 07.10.14 Industrielle revolusjon

4 Det er så mye som er blitt så bra Velferdsstaten formes – fra slutten av 1800-tallet: Fabrikktilsynslov 1893, arbeidervernlov 1937 LO etablert 1899, NAF 1900 Lov om sykeforsikring og ulykkesforsikring Arbeidsledighetsstøtte 1909, arbeidsledighetstrygd 1938 Avtalefestet ferie 1916, ferieloven 1937, 5. ferieuke 2000 Ti timers arbeidsdag (1915), 8 timer fra 1919 Allmenn stemmerett for menn (1898) og kvinner (1914) Hovedavtalen 1935 Lov om alderstrygd 1936 (1923) Lov om folketrygd (1967) 07.10.14

5 Norske Assurandørers Forbund etablert i Kristiania 1901 07.10.14 Lønn, lønn og lønn Fagopplæring for å sikre kundene fagmessig behandling i økonomiske spørsmål Ryddige ansettelsesforhold Vesta Hygea

6 1904 – Bankfunksjonærens samfunn ble etablert i Kristiania Å stå samlet og være solidariske i lønnskampen Drive folkeopplysning blant medlemmene – og senere yrkesutdanning Etablere en pensjonsordning for funksjonærene 07.10.14

7 Forsikringsfunksjonærforening etablert i Oslo 1937 Bedring av lønnsforholdene – etablering av minstelønnstariff Etablere et alternativ til LOs Handel og Kontor Medbestemmelse - bedriftsdemokrati 07.10.14 Idun

8 07.10.14

9 Hva var vårt bidrag til utvikling av velferdsstaten Første fagforening i privat sektor som fikk innført lønn under svangerskap Først i privat sektor med felles lønnstariff for «damer og herrer» (1959) Utviklingen av bedriftsdemokrati med drøftingsrett før beslutning fattes Rett til representasjon i bedriftsforsamling og styret tilsvarende som for aksjeselskap; 1974 -78 Gjennom hovedorganisasjonen YS har vi hatt innflytelse på: 07.10.14

10 Sammen med YS: Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utvikling av trepartssamarbeidet og den nordiske modellen som har gitt oss: Ryddige samarbeidsformer AFP og pensjonsordningene Ytelse ved svangerskap og fødsel Ferie- og fritidsordninger Livslang læring Et bærekraftig næringsliv – lav arbeidsledighet Hindring av sosial dumping 07.10.14 En utvikling som er avhengig av en vesentlig og nødvendig forutsetning:

11 11 F ornyelse

12 07.10.14 Silvija Seres President Polyteknisk Forening

13 Det er ikke alltid like lett å bli presentert for virkeligheten 07.10.14

14 Du må være med når fremtiden skapes 14

15 Næringens rolle i samfunnet Bankene; lån, sparing betalingsformidling Forsikring; risikospredning Livselskapene; økonomisk trygghet gjennom hele livet Inkasso; inndriving av fordringer 07.10.14

16 Tilknyttet næring IT-næringen Gjennom våre medlemmer og tillitsvalgte har vi viktige kontaktpunkter som gjør det mulig å utøve innflytelse i den bransjen som vel er den viktigste premissleverandør for utvikling av kapitalforvaltning, kapitalformidling og risikoavlastning 07.10.14

17 … og det er i dette bildet du må forstå din rolle; … som talsperson for ansatte i næringer som er blant våre viktigste samfunnsfunksjoner Finans – og IT 07.10.14

18 Vi jobber på tre plan Nasjonalt gjennom den nordiske modellen og de politiske prosessene Dirkete i relasjonen med næringens aktører; Finans Norge og bedriftene Fagpolitisk på nordiske, europeisk og globalt 07.10.14

19 Den norske modellen ”Amerikanerne har sin drøm. Vi har den norske modellen.” ”Det er lettere å få oppfylt den amerikanske drømmen i Norge enn i Amerika.” Daværende statsminister Jens Stoltenberg

20 Trepartssamarbeidet – den nordiske modellen 20

21 07.10.14 Air- FranceAir- France vs Nordiske modellenNordiske modellen

22 22 Hva er det adm.dir må ha orden på? FAG ØKONOMI DRIFT PERSONAL produkt marked innkjøp personalkostnader lokalisering IT lov og avtaler ledelse organisasjon inntekt utgifter

23 23 Arbeidsgivers styringsrett Retten til å ansette, lede, fordele, kontrollere og avvikle ansettelsesforhold er begrenset av Lov Forskrift Arbeidsmiljø Ferieloven Personvern Likestilling Folketrygd andre Sentrale tariff- avtaler Hovedavtale Sentralavtale Funksjonæravtale (Virke) Lokale tariff- avtaler Bedrifts- avtale Reglement Ansettelses- kontrakt Administrativt fastsatte best. Særavtaler

24 07.10.14


Laste ned ppt "Morten Halvorsen Spesialrådgivere. Hva skal vi snakke om? 07.10.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google