Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!

2 Utgangspunkt for IKT ORKidé Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Bredbånd IT-infrastruktur (datarom etc.) Kontor & administrasjon Integrerte e-tjenester; økt tilgjengelighet og bedre tjenester for innbyggere, næringsliv Teknisk Helse omsorg Oppvekst Felles internett/intranett og skjemaverktøy Økonomi Ca. 74 000 innbyggere Et av landets største kommunesamarbeidene

3 Strategiprosess – bakgrunn Gjeldende strategiplan gjelder for perioden 2010-2013 IKT ORKidé startet prosess med ny strategiplan i desember 2012, med mål om at plan for 2014-2017 kan vedtas av kommunene innen 1 kvartal 2014. Arbeidsgruppe ble oppnevnt med leder (Per Ove Dahl) nestleder (Kirsten S. Skaget) samt daglig leder (Steinar Holm). Arbeidet har omfattet evaluering av nåværende plan (Strategiplan 2010 -2013) samt evaluering av målsettinger og måloppnåelse.

4 Regionale utfordringer av relevans for IKT ORKidé Mangler overordnet regional IT-strategi - ref. KS Digitaliseringsstrategi (politiske problemstillinger!). Standardisering og samarbeid om bruk og drift av IT- løsninger er fremtidsrettet – uavhengig av diskusjoner om kommunestruktur. Utvikling av tjenestesamarbeid med kommuner som ikke deltar i IKT ORKidé gir utfordringer både for IKT ORKidé og for kommunene som ønsker samarbeid med andre.

5 Dagens situasjon oppsummert Utfordringer asdsa Svakheter asdsa Styrker Høy kompetanse på personell/drift Gode basisløsninger for sikkerhet og løsninger Kostnadseffektiv drift Sikre lokaliteter/god basis infrastruktur God/stabil organisering og drift Robuste maskinvareplattform Oppdatert IT-plattform Svakheter Mangler prosjektleder og omstillingskompetanse Uavklart ansvarsforhold ift: drift datarom, beslutninger, kommandolinje, forhold mellom IKT Orkide og Kommunene (kunde/eier) Mangelfull forankring og implementering Gevinster realiseres ikke – svekket gjennomføringsevne Muligheter Utnytte mulighet etablerte løsninger gir til mer effektiv drift/organisering av IT- funksjon Nye fellesløsninger/selvbetjeningstjenester Smarte dashbord for bedre styring og kontroll Effektivisering ved bruk av nye fagsystem og felles drifts- service og vedlikeholdsavtaler Utnytte mobile/sosiale plattformer Utfordringer Få regionalpolitiske IKT diskusjoner Andre IKT-samarbeid er «sterke konkurrenter» Inkludere IKT i total tjenesteutvikling Svekket IKT kompetanse i kommunene Bruk av ulike basissystemer

6 Muligheter og utfordringer – og hvordan møter vi disse? Krav/forventninger fra myndigheter Forventninger fra innbyggere og næringsliv Teknologiutvikling og trusselbilde Sosiale medier, skytjenester, cyberterror, big data, personvern.. KS, FAD, diverse reformer. Tilgjengelighet og kvalitet Kommuner i IKT ORKidé IKT ORKidés visjon er: Felles utfordringer – felles løsninger. Analyse av styrker og svakheter viser at IKT ORKidé har oppnådd gode resultater. MEN! Både mulighetsrom og trusselbilde endres raskt. Strategiprosessen må gi svar på hvilke satsingsområder som skal prioriteres, hvordan utviklingsarbeidet best organiseres og hvor stor utviklingsinnsatsen skal være. (I tillegg til ivaretakelse av «løpende drift») IKT ORKidé

7 Utfordringer dagens situasjon IKT ORKidé & kommunene står overfor utfordringer og har potensial som ikke realiseres med dagens struktur. Behov for nye betydelig løft for å imøtekomme nasjonale forventninger. Fellesløsninger gir gevinstmuligheter som ikke realiseres. Spredt IKT gir stort behov for lokal drifts- og supportbehov. –IKT ORKidés plattform, skybaserte tjenester og sentrale initiativ for standardisering gir muligheter og behov for omstilling av IT-funksjon. –Behov for 24/7 tilgjengelighet. Drift er krevende og kritisk.

8 Visjon og målsetting IKT ORKidé visjon:  Samordnet digital leveranse av digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg IKT ORKidé målsetting (forslag):  IKT ORKidé skal sørge for at kommunene oppnår sine målsettinger om samordnet leveranse av digitale tjenester gjennom koordinering av behov, gjennomføring av fellesprosjekter, fagsamarbeid og felles drift. TIL VURDERING

9 Digitaliseringsstrategi 2013-2016 Tverrfaglige områder: Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering Helse og velferd Oppvekst og utdannelse Plan, bygg og geodata Sektorielle områder:

10 Strategisk ledelse og IKT Overordnede teknologiske utfordringer Sikkerhet – hvordan opprettholdes tilfredsstillende sikkerhet og robusthet med en miks av lokale løsninger i hver kommune, fellesløsninger og skyløsninger? Eventuell realisering av driftsgevinster gjennom utvikling av nye tjenestesamarbeid –Eksempler LØP III Alternativ IKT Driftsorganisering –Ønsker kommunene mer tjenestesamarbeid? I så fall; hvem skal ta initiativene, når skal prosessene startes, hvordan bør løpene organisering og hvordan skal omstillingsprosessene gjennomføres?

11 Reorganisering av IKT Gjennomføre kartlegging av dagens ressursbruk, kompetanse, systemer m.v. Vurdere fordeler/ulemper for mer sentralisert IKT, omstillingsutfordringer, kompetansebehov, alternative organiseringsmodeller, økonomiske forhold m.v. Utarbeide beslutningsunderlag med anbefalinger som kan behandles av kommunene høsten 2014.

12 Mulig revidert virksomhetsplan? Fagsamarbeid -Standardisering av arbeidsprosesser, rutiner og systembruk -Kompetanseutvikling og felles opplæringstiltak -Behov og innspill til IKT ORKidé Utvikling -Sikre optimal bruk av IT-løsninger i hver enkelt kommune IKT ORKidé Drift IT drift, sikkerhet, vedlikehold, support og styring driftsleverandører Faggrupper IKT ORKidé Utvikling -Strategi, utviklingsprosjekt -Utarbeidelse, iverksettelse og oppfølging av gevinstrealiseringsplaner -Anskaffelser og prosjektledelse Ansvar for håndtering av overordnede problemstillinger av stor betydning for videreutvikling av IKT ORKidé må plasseres Fagsamarbeidet har vært og vil fortsatt være en nøkkel til videre suksess for IKT ORKidé. Behov for bedre struktur, sterkere styring og mer standardisering for opprettholdelse av driftskvalitet

13 Innspill til strategier for virksomhetsområdene skal diskuteres av faggruppene. Faggruppe Innspill/satsing/prosjekter: Helse og Familie Individuell plan, Felles Helseløsning ? Omsorg Velferdsteknologi? Forprosjektet ’Felles for framtiden’ pågår, med fokus på felles pleie og omsorgsløsninger. Videreutvikle meldingsutveksling. Oppvekst Barnehageløftet (2013-2016), IKT plan og Skoleløftet – utvidet satsing på skoleområder IKT Selvbetjeningsløsninger? Anskaffelsesprosjektet ’Kvalitetssystem og ledelsesstyring’ Portal Svarut, (svarinn), Skjemaløsninger, Ny portal løsning ? Kommunal- teknisk Selvbetjeningsløsninger vedr. digitalisert løsninger. Gi publikum tilgang til Skansen data. Sak/Arkiv Noark 5, arkiv i sikker sone, avlevering Økonomi Løp III (tjenstesamarbeid)


Laste ned ppt "Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google