Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Startmøte Veilederutdanning 2014. Hva er et startmøte? Et møte der det gjennomføres en prosess med styret og mange ressurspersoner i klubben.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Startmøte Veilederutdanning 2014. Hva er et startmøte? Et møte der det gjennomføres en prosess med styret og mange ressurspersoner i klubben."— Utskrift av presentasjonen:

1 Startmøte Veilederutdanning 2014

2 Hva er et startmøte? Et møte der det gjennomføres en prosess med styret og mange ressurspersoner i klubben.

3 Hensikt Møtet skal bevisstgjøre klubben på seg selv, og gi innsikt i hva som kan få klubben til å fungere enda bedre.

4 Mål Skape felles bevissthet om klubbens situasjon Definere viktige ønsker og behov ut fra situasjonen i klubben Vurdere, definere og prioritere tiltak som ivaretar behovene Lage fremdriftsplaner med ansvar og tidsfrist på tiltakene Involvere mange av klubbens medlemmer, slik at de får bedre eierskap til klubben sin, og motiveres til å ta ansvar for det som skjer i klubben.

5 Arbeidsmåte Aktiv involvering av mange medlemmer, slik at de får bedre eierskap til klubben sin, og motiveres til å ta ansvar for det som skjer i klubben.

6 6© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal vi oppnå med møtet? KONKRET FREMDRIFTSPLAN SOM GIR BEDRE AKTIVITETSTILBUD FOR MEDLEMMENE

7 Hvordan lykkes med møtet? Ønsket situasjon Hvor vil vi i fremtiden? Hva vi klubben å oppnå? Nå - situasjon: Hva funger bra? Hva fungerer mindre bra? Mye involvering og kommunikasjon i selve prosessen, sikrer sterkere demokrati og øker motivasjon til å ta medansvar!

8 Hvem bør delta på møtet? Alle ressurspersoner i klubben. - representanter fra hovedstyret/gruppestyrene - personer med ulike verv/nøkkelpersoner - ledere, trenere, dommere - engasjerte foreldre - medlemmer - ansatte

9 Veilederens rolle Veileder skal lede møtet, lytte mye og styre prosessen slik at hensikten med møtet oppnås. Klubben skal selv få definere sin egen situasjon, hva de trenger/ønsker og hva de vil gjøre for å oppnå det de ønsker.

10 Forarbeid Klubbesøk? Kontakt klubb og krets/forbund Få konkret avtale på sted, tid og utstyr Send ut mal på invitasjon til møtet (klubben inviterer selv). Få oversikt over hvor mange og hvem som kommer? Samtale/spørreskjema med klubbleder eller annen for å få litt bakgrunnsinformasjon. Bruk gjerne malen. Forbered organisering, arbeidsmetoder og materiell. Ta med oversikt på hjelpemidler som klubben kan ha nytte av.

11 Hva bør vi vite om klubben før møtet? Litt historikk Litt fakta (type klubb, medlemstall, aktivitetstilbud) Litt om situasjonen i klubben Litt om klubbens motivasjon for møtet, viktige utfordringer, ønsker eller behov

12 12© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Gjennomføring av startmøtet 1.Innledning15 min 2.Analyse av klubbens situasjon45 min Pause15 min 3.Vurdere ønsker og behov og foreslå 45 min tiltak ut fra situasjonen 4.Avstemme og prioritere30 min Pause 15 min 5.Presentere nyttige virkemidler SF/IK15 min 6.Lage fremdriftsplan 45 min 7.Oppsummering, avtale oppfølging15 min Totalt 4 timer med pauser

13 1 Innledning Velkomst og innledning med hensikt og agenda Presentasjon av deltakere Forventningsavklaringer Bli kjent – icebreakers Lage spilleregler for møtet

14 2 Klubbens situasjon?

15 Hvordan står det til med… Åpen idestorming AktiviteteneTrenerneLedelsen Organisa- sjonen Anlegg og utstyr Arrange- menter Hva er bra og hva kan bli bedre? …………. ………………. ………. ……………………… ………………… ……………….. …………………. ……………………….. ………….. ……………….. …………………. ……………….. ………… …………… ………… ………….. ….. …………….. ……….. …….. …………….. ………………….. … ……… …………….. …….. ………….. …………….. ………… …………. … …………………. … …………… ……… ….. ………………… ………….. …………………. ………. …… …. … ……………. … ….. …… …………. ………….. …….. ………………. …………

16 Kreativitet krever struktur og disiplin Her er en metode der det arbeides med post-it lapper: Åpen kreativ idestorming Samle, diskutere og votere Lukke, ta endelige valg 3. Vurdere og foreslå tiltak

17 FORSLAG Aktivitets- utvikling FORSLAG Trener- utvikling FORSLAG Leder- utvikling FORSLAG Organisasjons- utvikling FORSLAG Anleggs- utvikling FORSLAG Arrangement- utvikling Vi benytter et eget verktøy Samle, diskutere og votere IGP

18 Ta endelige valg! Hver deltaker får gi 3 stemmer hver ved å sette et kryss / en strek på de forslagene de mener er viktigst. Kan gi alle stemmene til et forslag, eller fordele stemmene på flere forslag. Når alle har stemt, telles det hvilke forslagene som har fått flest stemmer? Klubben får velge hvor mange ting de ønsker å ta tak i. De valgte tiltakene flyttes over på fremdriftsplaner for de områdene som klubben ønsker å gjøre noe med. Plasser forslagene som ikke ble prioritert i et P-hus. Disse skrives inn i rapporten og vurderes på nytt under oppfølgingsmøtet. 4 Avstemme og prioritere

19 19© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hvilket kompetansetilbud og hvilken hjelp har SF/IK til klubber på de ulike områdene? 5 Presentere muligheter / hjelp

20 Innføringskurs Trener 4 (forbund) Trener 3 (forbund) Trener 2 (forbund) Trener 1 (forbund) Trening av funksjonshemmede (9 kurs a 4 timer) Aktivitetslederkurs barneidrett Økonomi og regnskap Effektive møter Retorikk Coaching Lederkurs for ungdom Styrekurs Klubbhåndbok Lover og regler Rammebetingelser for idrettslag Virksomhetsplan Startmøte Klubbesøk Anleggskurs Aktivitets- utvikling Trener- utvikling Leder- utvikling Organisasjons- utvikling Anleggs- utvikling Arrangement- utvikling Verktøy og kompetansetilbud

21 Eksempel på tilbud fra særforbund til klubb

22 Eksempel på kurstilbud fra idrettskrets Idrettskretsenes kurs/ organisasjons moduler -Lover og regler, møteledelse -Økonomi og regnskap -Idrettens rammebetingelser - Anlegg generelt - Kurs i praktisk styrearbeid

23 Beskriv kort tiltakene som skal føre til oppnåelse av fokusområde. Det kan være flere tiltak. Ranger tiltakene iht tidsfrist. Hvem er ansvarlig for hvert tiltak? Evt også hvilke personer er man avhengig av? Når er absolutt frist? Alternativ Hva er underliggende frister? Hvordan vil man gjennomføre tiltakene? Eventuelle retningslinjer, krav, muligheter, begrensninger, forhold å ta hensyn til HVA SKAL GJØRES (TILTAK) ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) HVORDAN Hva ble resultatet Pr. tiltak RESULTAT 6 Fremdriftsplan

24 7 Oppsummering, avklare oppfølging Avtale dato for oppfølgingsmøte Ta frem arket med forventninger Gå gjennom en og en og bli enige om det er oppfylt Klubben jobber med fremdriftsplanene og veileder kan også avtale noe oppfølging underveis dersom klubben ønsker det.

25 Evaluering

26 Etterarbeid Klubbveileder skriver rapport og referat som sendes til klubben og krets/særforbund. Sørg for at oppdragsgiver får deltakerlisten sånn at møtet kan registreres/rapporteres. Nødvendige skjemaer og maler ligger på veiledersiden


Laste ned ppt "Startmøte Veilederutdanning 2014. Hva er et startmøte? Et møte der det gjennomføres en prosess med styret og mange ressurspersoner i klubben."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google