Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pågående prosesser i Knutepunkt Sørlandet John Ånon Jonassen 31. Oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pågående prosesser i Knutepunkt Sørlandet John Ånon Jonassen 31. Oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pågående prosesser i Knutepunkt Sørlandet John Ånon Jonassen 31. Oktober 2008

2 Ny styringsmodell Den nye modellen har fungert i snart ett år 5 møter i representantskapet –Representantskapets arbeidsform –Helse, omsorg, sosial –ATP-prosjektet –Næringsstrategi –Brannprosjektet –Felles eierskap Ett års evaluering i representantskapets møte 5. november 2008

3 Pleie-, helse- og sosial sektoren Folkehelse Felles gjeldsrådgiver Bosetting av flyktninger Asylmottak Vikarer Barnevern

4 Skole- og undervisning Forstudie skole Felles grunnlag for pedagogiske utviklingsarbeid Engasjementstilling i tre år – tilknyttet Pedagogisk senter i Kristiansand –Samarbeid om kompetanseutvikling –Utvikle et korps med eksterne skolevurderere.

5 Barnehage Felles barnehagebehovsundersøkelse Felles barnehagebehovsplan Felles oversikt over kompetansetiltak Plan for videreutvikling av web-basert tilsyn

6 Teknisk sektor Forstudien startet opp 29. oktober 2008 –Teknisk forvaltning –Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling –Annen kommunalteknisk virksomhet –Service –Beredskapsplanlegging –Arbeidsgiverpolitikk

7 Kultursektoren Forstudie settes i gang høsten 2008 –Administrativt samarbeid –Idrett/friluftsliv/arrangementer –Bibliotek/litteratur –Kulturskole –Ungdom/fritid –Museum/kulturvern

8 Regionplanarbeid Administrativ arbeidsgruppe Innspill til felles regionplan for Agder –Aust-Agder fylkeskommune –Vest-Agder fylkeskommune –Arendal kommune –Kristiansand kommune

9 Utredning om utfordringer for Knutepunkt Sørlandet Notat fra Agderforskning ved Helge Røed Tema –Regional samordning og profilering –Agderbyen –Kristiansandsregionens rolle i landsdelen –Transport og regional utvikling –Levevilkår på Sørlandet –Arbeidskraft og kompetanse –Kultur, opplevelse og utvikling –Helse og omsorg

10 Næringsstrategi Opptrappingsplanen for strategisk næringsplan er vedtatt Det opprettes en 100 % stilling som næringsrådgiver i sekretariatet for Knutepunkt Sørlandet for en periode på 2 år.

11 Samordning arealpolitikken Rushtidsavgift Diskusjonsnotat for utviklingen av Kristiansandsregionen sendes på høring. Videreføring av ATP-prosjektet –Videreføring etter § 27 –Vertskommune –Lovendring kommunelovens § 27

12 Felles klimaplan Klimaplanen på høring frist 15. september 2008 Etter bearbeidelse av høringsinnspill utarbeides felles saksutredning til by- og kommunestyrene.

13 Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS Selskapet etableres formelt fra 2009 –Daglig leder ansatt –Styret på plass Budsjettmessige utfordringer –Eiendommer og maskiner –Pensjon –Dimensjoneringsforskriften Administrative tjenester

14 Felles it-strategi Ny prosjektledelse Restrukturering av prosjekter –Infrastruktur og organisering –Fagsystemer –Utvikling av tjenester Oppdatering av it-strategi –Vekt på tjenester

15 Infrastruktur og organisering Forstudie it-drift –Det er gevinster ved felles drift –Vertskommune –Gradvis innføring etter kost/nytte –Egne it-avdelinger i kommunene –It-utvikling gjennom it-utvalget Forprosjekt it-drift –Pilotprosjekt felles ressursdomene

16 Samordning av IT-systemer 2009 –Biblioteksystem –Portal –Sosialsystem –Økonomisystem –Skoleadministrativt system –Barnehage –Barnevern

17 Samordning av IT-systemer 2010 –Helse og omsorg –Tekniske avgifter 2011 –Sak/arkivsystem

18 Personalpolitisk omstillingsplan Ute på høring med frist 15. november 2008 Arbeidsgivernettverket utreder –Prosesstøtte –Ressursbank/stillingsbank

19 Forstudie samarbeid lønn og regnskap Forstudien er i gang Ekstern konsulentbistand fra PWC Finnes det gevinster ved samarbeid? Kartlegging Analyse

20 Internasjonalt prosjektsamarbeid Interreg IV A – Kattegat/Skagerrak- programmet (KASK) –Landsbygdsutvikling i Skandinavia Interreg IV B – Nordsjøprogrammet –Demographic change (DC Noise) Seniorpolitikk Vennesla kommune Tiltak for å rekruttere og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft Kristiansand kommune Smart Cities

21 Kartlegging av organisering og arbeidsform i nettverk Gjennomføres av Nivi Oversikt over nettverk og prosjekter Kartlegging Analyse

22 Følgeforskning KS/Nivi analyse Universitetet i Agder –Dag Ingvar Jacobsen –4-5 masteroppgaver –2 årig prosjekt –Fokus på politikk

23 Arbeidsgivernettverket Omstilingsplanen Kompetansekartlegging –Metode –Verktøy Lønnsforhandlinger

24 Økonominettverket Regionalt brannvern Eiendomsskatt Innfordring


Laste ned ppt "Pågående prosesser i Knutepunkt Sørlandet John Ånon Jonassen 31. Oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google