Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målsetting Forankre en forståelse for skriving som grunnleggende ferdighet hos hver enkelt lærer Ufarliggjøre idéen om skriving som grunnleggende ferdighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målsetting Forankre en forståelse for skriving som grunnleggende ferdighet hos hver enkelt lærer Ufarliggjøre idéen om skriving som grunnleggende ferdighet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Målsetting Forankre en forståelse for skriving som grunnleggende ferdighet hos hver enkelt lærer Ufarliggjøre idéen om skriving som grunnleggende ferdighet Få en forståelse av forskjellen på tenkeskriving og presentasjonsskriving

3 Snakk med sidemannen: Hva bruker elevene skriving til i dine fag? Hvordan driver du med skriveopplæring i dine fag?

4 Hvorfor er skriving så viktig? Skriving er et viktig redskap for refleksjon og utvikling av kunnskap i alle fag Skriving er et redskap for å synliggjøre kunnskap i fagene

5

6 Skriftsamfunnet ” En arbetsdag i skriftsamhället”av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet Situasjonen på arbeidsmarkedet i postindustrielle land innebærer økte krav til avansert tekstkompetanse i alle sektorer i samfunnet

7 UndersköterskanSnickarenBetongarbetarenLastbilsjåfören ”Lilla röda boken” Journalen Svarta boken Texter på expeditionsdörren Egna anteckningar Avdelningens dagbok Avdelningens samlingspärm Almanacka Krönikebok osv… Ritning Bygghandling Märkningar på tejp Skyltar Följesedel Utsättningar Lista vid porttelefon Tidrapport Ritning(ar) Etiketter runt järn Markeringar på vägg Märkningar på saker Armerings- spesifikation Handskriven lista Lassinformation Fakturor Fraktsedlar Etiketter Färdskrivarkort Tankjournal Texter på bilen Text på tankautomaten Utlastningschemat

8 St.mld. Nr 30, 2003 – 2004: Kultur for læring 2004: vedtak i Stortinget om innføring av fem grunnleggende ferdigheter (st.mld. nr 30 2003- 2004, Kultur for læring): å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale ferdigheter De grunnleggende ferdighetene går på tvers av alle fag i Kunnskapsløftet, og er innarbeidet i kompetansemålene i fagene

9 Skriving som grunnleggende ferdighet Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål. Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer, sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer, sammenstille informasjon, argumentere for synspunkter og rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper, figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker.

10

11 1. Skrive mye på fagenes premisser, og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen. 2. Bruk formativ vurdering for å fremme elevenes skriveutvikling 3. Gjør elevene til strategiske skrivere 4. Gi rammer som støtte for elevenes skriving 5. Skap et klasserom der en diskuterer tekst og skriving http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/BS-2- 13_web_Kringstad_Kvithyld.pdf

12 SKRIV-prosjektet Formålsrette skriveaktivitetene Sluttføring av skriveprosjekter

13 http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrekanten-videoforedrag-med-jon-smidt-ny / Skrivetrekanten

14 Skrivehjulet Skrivehandlinger: Å samhandle Å reflektere Å beskrive Å utforske Å forestille seg Å overbevise

15 Skrivehandling: Å overbevise Idrettshall i Sjetnemarka Jeg ønsker meg hall i Sjetnemarka. Her er mine grunner for det. For det første får vi kortere vei til trening. Jeg trenger ikke å sykle så langt og jeg får mer tid til lekser. Jeg kjenner veien til hallen og det er tryggere for meg. Det er også mer miljøvennlig å sykle enn å kjøre bil. For det andre blir det større plass i gymen. Det blir mer plass å røre seg på og større plass å ha aktiviteter. Det blir også større plass til å ha større lag. For det tredje kan vi trene på vinteren. Vi kan trene i hallen i stede for og sitte inne å spille FIFA 15. Vi tar bedre vare på kroppen vår. Vi kan trene fotball inne til fotball sesongen starter. Her har dere lest om argumentene mine for å ha idrettshall i sjetnemarka. Håper dere bygger hallen

16 Å planlegge skrivesituasjoner Formål: Hvorfor skriver elevene? Hvem skal lese tekstene? Skal de publiseres? Innhold: Hva må jeg som lærer gjøre for at elevene skal ha noe meningsfylt å skrive om ? Form: Hvordan må jeg legge undervisninga til rette for at elevene skal få utrykke seg på en formålstjenlig måte?

17

18 Tenkeskriving og presentasjonsskriving TenkeskrivingPresentasjonsskriving - Utforske og prøve ut tanker - Alt er lov - Få fram ideer - Skriving for meg selv - Forberedelse til muntlig aktivitet - For en leser eller lytter - Formidle tanker - Form, orden, rettskriving og innhold er viktig - Teksttyper som finnes i faget Kan alle mestre Behov for mye støtte

19 Hva er tenkeskriving? (skrive for å lære) Skriv ned alle tanker Umulig å gjøre feil Hold blyanten i bevegelse Skriv i 3 minutter (tiden tilpasses) Del med sidemann (les høyt for sidemannen eller fortell) Del med alle Skrivesperre skyldes ofte at den kritiske sansen blir koblet inn for tidlig. Skriveren blir for opptatt av rettskrivingen.

20 Skriv ned alle tanker: Skriving

21 Når kan vi bruke tenkeskriving? Introduksjon til nytt tema Oppsummering av tema/ sammendrag Som utgangspunkt for samtale i klassen/gruppa Som igangsetter for skriving av lengre tekst For å bearbeide tanker og følelser For å få til hyppige skriveaktiviteter Læringslogg I forbindelse med tekstlesing, både skjønnlitterære tekster og fagtekster - Stopp opp ved et høydepunkt: ʺ Hva tror dere skjer videre? ʺ Tenkeskriving kan brukes i alle fag!

22 Tenkeskriving i Kunst og Håndverk Om Melankoli tenker jeg på Jeppe som ikke fikk Oda. Det gjorde heller ikke Edvard, men det var Kristian som fikk Oda til slutt. Jeg skjønner ikke hva Jeppe ble så sur for. Han kan jo bare finne seg en ny dame. Er det så ille? Det er jo bare en dame

23 Hvilket tall skal ut? 1532 2531 2135 5213 Tenkeskriving i matematikk

24 Fjellreven-en truet dyreart i Norge. Fjellreven har bodd i Norge i mange tusen år. Før var det tusenvis av dem i fjellet, men nå er det ikke så mange igjen av dem. Du skal få høre om fjellreven og hva forskere har gjort for og prøve og redde den. Fjellreven er et pattedyr. Et pattedyr er et dyr som føder levende unger. Den er også et rovdyr. Det betyr at den spiser andre dyr. I Norge er fjellreven utrydningstrua og med det menes at det ikke finnes så mange av den. Mennesker har ikke lov til og jakte på fjellreven fordi den er fredet. Forskere har laget en slags fabrikk på Dovre. Dem har fanga fjellrev og da har de fått mat og hi der. Tispa og hannen har parret seg og fått valper. Etter at de har fått valper har valpene blitt sluppet fri. Så nå er det flere fjellrev i Norge enn før. Fjellreven lever i nordlige strøk. I Norge lever den på fjellet og den nærmeste plassen herfra er på Dovrefjell. Det finnes to forskjellige farger av fjellreven, nemlig hvitrev og blårev. Hvitreven er hvit om vinteren og brun om sommeren. Den har gulhvite flekker på deler av kroppen. Blåreven er stålblå om vinteren og brun om sommeren. Den skifter farge for å være lik fargene i fjellet. Fjellreven er ikke så stor som sin verste fiende som er rødreven. Den er faktisk ca. bare halvparten så stor. Fjellreven er et rovdyr og spiser smågnagere. Det er for eksempel mus og lemen. Den spiser også fugler harer og frosker. Hvis det ikke er så mye lemen et år får fjellreven ikke så mange valper. Tispa kan få mange valper i hvert kull. Det er vanlig at den får 6-8 valper. Hun føder valpene i et hi under bakken. Fjellreven passer på området rundt hiet og beskytter seg mot andre fjellrever. De urinerer rundt på området rundt hiet fordi andre skal skjønne at det er dem sitt område. Et område rundt hiet kalles revir. Fjellreven er en vandrer. Det betyr at den kan løpe over lange områder. Det lengste er 4000 kilometer. Den løper nesten bestandig. Fjellreven tåler mye kulde fordi den har verdens varmeste pels. Det er viktig å ta vare på fjellreven som er utrydningstrua dyr sånn at de ikke skal komme bort fra naturen.

25 Snakk sammen i grupper: Hva innebærer det å være skrivelærer i dine fag?

26 Oppsummering i plenum Hva snakket dere om?

27 Oppgaver til personalet 1.Prøv ut tenkeskriving i et eller flere av fagene du underviser i.


Laste ned ppt "Målsetting Forankre en forståelse for skriving som grunnleggende ferdighet hos hver enkelt lærer Ufarliggjøre idéen om skriving som grunnleggende ferdighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google