Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesektorens rolle i COP15-prosessen Østlandssamarbeidet, Sanner Hotell, Granavollen, 8. oktober 2009 Ole Jørgen Grann, senior rådgiver KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesektorens rolle i COP15-prosessen Østlandssamarbeidet, Sanner Hotell, Granavollen, 8. oktober 2009 Ole Jørgen Grann, senior rådgiver KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesektorens rolle i COP15-prosessen Østlandssamarbeidet, Sanner Hotell, Granavollen, 8. oktober 2009 Ole Jørgen Grann, senior rådgiver KS

2 KS – climate change focal point KS 2009 Utfordringen!

3 KS – climate change focal point KS 2009 Bakgrunnen Skal temperaturstigningen begrenses til 2 0 C, må: Globale utslipp stabiliseres innen 2020, dvs. i-landene må kutte 25-40 % Globale utslipp kuttes med 50-85 % innen 2050 Samtidig må: Mange hundre millioner mennesker få bedre livsvilkår De mest utsatte områdene få hjelp til klimatilpasning

4 KS – climate change focal point KS 2009 Hvor kommer utslippene fra? USA: 20 % Kina: 20 % + USA, Kina, EU-25: 50 % USA, Kina, EU, Russland, India, Japan: 65 %

5 KS – climate change focal point KS 2009 Status for utslippsmål Kutt i 2020 i % I forhold til Status EU -20 til -30 1990 Vedtatt Norge - 30 1990 Vedtatt Japan - 25 1990 Annonsert USA - 17 2005 Ikke vedtatt Kina: Energiintensiteten skal markant ned før 2020 India: Vil nå offentliggjøre tall for egne utslipp Indonesia: 26-41% kutt innen 2020

6 KS – climate change focal point KS 2009 Forhandlingsprosessen COP 15 Kyoto-perioden utløper i 2011. Avtale i København skal dekke perioden fra 2012. Legger ekstra press på partene. Forhandlinger i Bonn i juni og august. Resultat: Dokument på 200 sider med mange blanke felt og alternative tekstforslag. Forhandlinger i Bangkok 28/9-9/10. 1500 delegater fra 180 land. Skal strømlinjeforme dokumentet – gjøre vilje om til tekst for praktisk politikk. Barcelona i november. G-20 i november.

7 KS – climate change focal point KS 2009 Bangkok-forhandlingene Diskuterer fem hovedelementer: Mål for kutt i de rike landenes utslipp Utslippskutt i utviklingslandene Støtte til de mest utsatte og de fattigste landenes klimatilpasning Betydelig økt finansiell og teknisk hjelp til utviklingslandenes utslippskutt og klimatilpasning Styringsstrukturer for slik støtte

8 KS – climate change focal point KS 2009 Parallell prosess for lokal sektor Bali 2007 (COP 13) : ”Roadmap” for videre COP-forhandlinger Start på ”skyggeprosess” for lokal sektor Poznan 2008 (COP 14): Egen ”roadmap” for kommunesektoren med krav/innspill til COP- prosessen København 2009 (COP 15): Direkte innspill i prosessen

9 KS – climate change focal point KS 2009 Kommunene enige om COP 15-krav Klimatoppmøte for kommunesektoren i København i juni. Full enighet om: Globale og nasjonale mål kan ikke oppnås uten omfattende lokale tiltak. Hele kjeden av myndighetsutøvelse må med ”We refuse to pay the price of inaction” Vi vil handle nå Kommunene må få nye ressurser fra nasjonalstatene

10 KS – climate change focal point KS 2009 Påvirker prosessen Kommunesektorens direkte påvirkning kanaliseres gjennom UCLG/ICLEI: Sluttdokument fra junimøtet i København: ”Local and regional governments call to the Parties in Copenhagen” Konkrete tekstinnspill i Bonn og Bangkok Møter med enkeltnasjoner som kan fronte lokal sektors synspunkter Samarbeid med NGOs

11 KS – climate change focal point KS 2009 Hva er oppnådd? Nå over 100 henvisninger til lokal sektor i teksten. Er ingen slike henvisninger i Kyoto-dokumentet Inkludert i felles visjon Flest henvisninger til tilpasning, hovedsakelig i Sør Også henvisninger til utslippsreduksjoner i Sør og finansiering/teknologioverføring Ingen henvisninger til utslippsreduksjoner i lokal sektor i i-land Ingen henvisninger til de fleksible finansieringsmekanismene

12 KS – climate change focal point KS 2009 KS og medlemmer så langt KS og Bergen på COP 14, Poznan. - Klimaveikart – posisjonsdokument (des 07) KS’enes rolle, Barcelona (jan. 08) Møte med Solheim. € 100.000 til ICLEI (febr 08). Invitasjon til kommunesektoren om å spille inn i prosessen + oppfordring til å delta på (apr 2009) Klimakonferanse i København. - Stavanger, Bergen, Trondheim og Arendal - Lokale og regionale myndigheters oppfordring til partene (UNFCCC )

13 KS – climate change focal point KS 2009 KS’ aktiviteter KS med i den norske delegasjonen. En representant på politisk nivå. Egen arbeidsgruppe i KS, vil bistå også på COP 15 Kontinuerlig kontakt med UCLG/ICLEI Oppfølging overfor MD, innspill om kommunesektoren, møte med statsråden Orientering til Hovedstyret Ny fondsmodell, internasjonal interesse Kontinuerlig infoformidling fra COP 15 til medlemmene - grunnlag veien videre

14 KS – climate change focal point KS 2009 Felles aktiviteter på COP 15 Arena: Local Government Climate Lounge, ICLEI, KS vil være ”Contributing Partner” – Finansieringsmekanismer for kommunesektoren København by: ”Cities Act!”. Oslo deltar. Ett innlegg fra internasjonal lokal sektor på høynivåets plenumssamling Møter med ”strategiske nasjoner” for kommunesektorens påvirkningsarbeid

15 KS – climate change focal point KS 2009 Følge med under COP 15? Kommunesektorens hovedside: http://www.iclei.org/index.php?id=10236 Den offisielle siden: http://en.cop15.dk/#


Laste ned ppt "Kommunesektorens rolle i COP15-prosessen Østlandssamarbeidet, Sanner Hotell, Granavollen, 8. oktober 2009 Ole Jørgen Grann, senior rådgiver KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google