Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Menn i barnehager Det er så altfor få av dem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Menn i barnehager Det er så altfor få av dem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Menn i barnehager Det er så altfor få av dem.

2 Side 2 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Om SKKO Vest-Agder 45 515 medlemmer på landsbasis –Ca 15% av alle medlemmer i forbundet.(305 000) 998 medlemmer i Vest-Agder. –10,7% av alle medlemmer i fylket. (9 300)

3 Side 3 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Litt om arbeidet Vi har delt fylket i 2 samarbeidsområder: –Området fra og med Lyngdal og vestover –Området øst for Lyngdal I år har vi hatt hovedfokus på: –Seksjonsledersamling. –Medlemstur. –Seminarer om seksuelle overgrep. –Seminar Rammeplan for barnehager.

4 Side 4 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Yrkesgruppene våre Administrasjonsleder (Kirke) Aktivitetsleder Assistent barnehage /fam. barnehage Assistent SFO/skole Asylmottaksarbeider Barne- og ungdomsarbeider Barnehagesjef Barnepleier Barnevernpedagog Bibliotekar Biblioteksjef Daglig leder (kirke) Daglig leder SFO Diakon Distriktsbibliotekar Elevassistent Fagarbeider Fritidsleder Fylkesbiblioteksjef Førskolelærer Graver Guide Idrettskonsulent Kantor Kateket Kinoassistent Kinomaskinist Kinobestyrer Kirkegårdsarbeider Kirkemusiker Kirketjener Kirkeverge Klokker Klubbarbeider Klubbleder Konservator Krematør Kultursjef Kulturkonsulent Leder i barnehage Leder asylmottak Lærlinger Menighetssekretær Miljøarbeider Museumsansatt Musikk- og kulturarbeider Musikk- og kulturskolelærer Musiker Musikklærer Organist Pedagogisk leder Prest SFO leder Skoleledere Spesialpedagoger Styre Turistsjef

5 Side 5 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Altfor få menn i barnehagene Mannsandelen blant barnehageansatte øker sakte. Fremdeles langt igjen til målet på 20% Bedre utvikling i private barnehager enn offentlige.

6 Side 6 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Hvorfor så viktig med menn? Erfaring viser at kjønnsblandede arbeidsplasser er godt for arbeidsmiljøet Forskning antyder sterkt at både menn og kvinner i omsorgsrolle for barna har stor betydning for utvikling av kjønnsidentitet for barna Viktig for generell likestillingsarbeid i samfunnet

7 Side 7 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Regjeringens Handlingsplan Hovedmål Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010. 1.Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæring skal fremme likestilling mellom gutter og jenter 2.Bedret kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker – med et spesielt fokus på fag- og yrkesopplæringen og rekruttering av jenter til realfag 3.Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres

8 Side 8 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Hovedmål 3 Barnehage. Øke andelen menn i barnehagen til 20 prosent innen 2010.

9 Side 9 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Regjeringens tiltak 1 arbeide for at flere kommuner og skole- og barnehageeiere setter jevnere kjønnsbalanse i barnehage og grunnopplæring som et kvalitetsmål i sine planer, styringsdokumenter og arbeidsgiverstrategi.

10 Side 10 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Regjeringens tiltak 2 Veiledning til barnehager og skoler om rekruttering av menn. –Oppfordre til å bruke forskrift om særbehandling av menn. –Nettsted for informasjonsspredning.

11 Side 11 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Flere tiltak Demonstrasjonsbarnehager. –Det kan søkes om egne midler. Rekrutteringsteam. Lokalt arbeid med likestilling i barnehagen. –Fylkesmennene får egne midler. Pris for å øke andelen menn i barnehager –En kommune og en barnehage skal tildeles pris årlig.

12 Side 12 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Hva kan vi gjøre? Etterlyse planer i egen kommune/egen barnehage Henvende oss til Fylkesmannen for å vite hvordan det går med rekrutteringsteam. Etterlyse i departementet om hvordan arbeidet med veiledning og informasjonsutveksling går. Vi må presse departement og fylkesmann til å jobbe med rekruttering av menn både til Førskolelæreryrket og til BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Her har SKKO en viktig oppgave, både nasjonalt, på fylkesplan og lokalt!

13 Side 13 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Men til slutt Rørleggere og Elektrikere ville aldri blitt omtalt som assistenter


Laste ned ppt "Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet SKKO Vest-Agder Menn i barnehager Det er så altfor få av dem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google