Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettssenteret – en kompetanse- leverandør inn i helseturismen. Eksempler på samarbeidet med Selje Hotell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettssenteret – en kompetanse- leverandør inn i helseturismen. Eksempler på samarbeidet med Selje Hotell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettssenteret – en kompetanse- leverandør inn i helseturismen. Eksempler på samarbeidet med Selje Hotell

2 Selje prosjektet Våren 2006 gjennomførte Selje Hotell eit utvikling- og forskingsprogram innan forebyggjande helsearbeid og inkluderande arbeidsliv Pilotprosjekt Oppfylle krav til helseturisme > fysisk aktivitet og ernæring (individuell tilpassing), vælvære (psykisk og sosialt) og opplevelse Opplegget er utvikla av fagpersonar med fagleg tyngde og spisskompetanse Samarbeid med b.la. Idrettssenteret A/S

3 Målgruppe og hensikt Tilbod til private og offentlege verksemder Målet er å hjelpa verksemder med å halda oppe produktiviteten til den tilsette og sikra lågt sjukefråvêr Aktivere, avspenne og motivere arbeidstakaren Inndelt i to grupper:  ”ressurs” (personar frå yrkeslivet, som vil utnytta fleire av ressursane sine)  ”senior” (> 55 år, som vil gå over i ein ny aktiv fase) Gjev deltakarane ein ”totalpakke”  får tilfredstilt kroppen sine behov både på det fysiske og psykiske plan  ”lade batteria” og ”dyrke seg sjølv”

4 Selje hotell si rolle Mental trening (v. h. psykolog)  Motivasjon og avspenning  Tiltak for å takle stress og krav i kvardagen (heime eller i jobbsituasjon) Velvære > Spa Thalasso Ernæring > spennande mat med lokale og ferske råvarer Opplevelse > severdigheiter t.d. kunst og lokalhistorie Sosialt > underhaldning t.d. dikt, lysbilete og humor

5 Idrettssenteret si rolle Idrettssenteret har hatt ansvar for den fysiske delen (individuell kartleggig, trening, oppfølgjing og evaluering)  Individuell kartlegging:  ”Screening”  Testing:  Pre og post  Paramtere: vekt, bmi, feittprosent, uthaldenheit og styrke  Indirekte testing av uthaldenheit (VO 2maks ) på ergometersykkel  Testing av styrke for over – og underkropp (funksjonelle testar)

6 Idrettssenteret si rolle  Trening:  Fast: Individuelt tilpassa trening om morgonen kvar dag  Ekstra: Tilbud om trening på ettermiddag (valgfritt)  Gruppevis  Ca. 1 time pr. deltakar  I studio eller ute  Anvendelse av pulsklokker

7

8 Idrettssenteret si rolle  Oppfølgjing:  Treningsprogram  Fekk med heim etter første opphald  Individuelt tilpassa i forhold til deltakaren sine mål/begrensningar/fasalitetar  Kosthold  Tips til eventuelle endringar i kosthold  PT  Oppfølgjing via brev, mail og telefon  Kvar 14. dag (ressurs) eller kvar månad (senior)  Kontinuitet, progresjon og variasjon  Evaluering  Evaluere resultat og motivere til vidare trening etter gjennomføring av programmet med kvar enkelt

9 Deltakere 2006 18 deltakarar totalt (9 ressurs + 9 senior) Kvar gruppe gjennomførte to samlingar, med tre (senior) og seks (ressurs) månaders mellomrom  Første samling: testing (pre), trening og utlevering av treningsprogram til den enkelte  Neste 3 eller 6 månadene: PT – oppfølgjing  Siste samling: testing (post), trening, evaluering av resultat og trening

10 Resultat ressursgruppe Vekt: 0 % Feittprosent: - 3 % Styrke overkropp: 58 % Styrke bein: 7 % Utholdenheit: 12 %

11 Resultat seniorgruppe Vekt: - 2 % Feittprosent: - 1 % Styrke overkropp: 32 % Styrke bein: 13 % Utholdenheit: 16 %

12 Takk for oppmerksomheiten!


Laste ned ppt "Idrettssenteret – en kompetanse- leverandør inn i helseturismen. Eksempler på samarbeidet med Selje Hotell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google