Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arctic Food – Best i verden! Er det en myte, eller kan det dokumenteres? Nordområdekonferansen 2007 Bodø 8.-9.november Espen Haugland Bioforsk Nord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arctic Food – Best i verden! Er det en myte, eller kan det dokumenteres? Nordområdekonferansen 2007 Bodø 8.-9.november Espen Haugland Bioforsk Nord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arctic Food – Best i verden! Er det en myte, eller kan det dokumenteres? Nordområdekonferansen 2007 Bodø 8.-9.november Espen Haugland Bioforsk Nord

2 Disposisjon Hva er kvalitet? Nordlig klima og smak Nordlig klima og antioksidanter Bruk av ressurser i Nordområdene Arktisk lammekjøtt – konkurransefortrinn Oppsummering

3 Hva er kvalitet? Produktets evne til å tilfredsstille brukerens behov, ønsker, krav og forventninger Produktkvalitet Produksjonskvalitet Emosjonell kvalitet

4 Produktkvalitet Nærings-/helsemessig kvalitet –innhold av stoffer som er positive for kosthold og helse Sensorisk kvalitet –smak, konsistens, utseende, bruksegenskaper Hygienisk kvalitet –fravær/lavt innhold av uønskede mikroorganismer og stoffer Agronomisk kvalitet –vitalitet hos plantemateriale, resistens

5 Produksjonskvalitet Dokumentert produksjonsmåte –Økologisk produksjon –Integrert produksjon Norge har store fortrinn innen bruk av plantevernmidler Store avstander med hensyn på spreding av sykdommer –Plantesykdommer –Husdyr Fortetting av produsentmiljø virker negativt på dette –Større produksjoner innen plantekultur –Dyretetthet: Fellesdrifter, purkeringer

6 Emosjonell kvalitet Produktets evne til å innfri forventninger Den gode historien Tradisjoner Rådende trender

7 Gir nordlig klima søtere produkter? Mange hevder at nordlige produkter har annen smaksprofil –Et resultat av utviklingsstadium –Et resultat av innholdsstoffer Langvarig høye temperaturer kan gi redusert innhold av karbohydrater Endringer i smaksopplevelsen kan også være redusert forekomst av forbindelser som maskerer søtsmak

8 9  C15  C 21  C Sensoriske profiler gulrot e. Rosenfeld og Samuelsen, 1999 Søtsmak Fargestyrke Bitter smak

9 Gir nordlig klima økt innhold av antioksidanter? Antioksidanter skal beskytte mot stress Innholdet av vitamin C er ofte høyest etter lang dag og lave temperaturer Økt lysintensitet ser ut til å øke innholdet av karotener Økt lysintensitet gir også økt produksjon av kontrollenzymene Men – nordlig klima er lave temperaturer og lange dager, men ikke spesielt høy lysintensitet

10 Produksjonskvalitet Bruk av ressurser I 2025 beregnes vi å være 2 milliarder flere mennesker på jorda Det må produseres mer mat – mer bruk av ressurser som land, jord, vann, næringsstoffer For å produsere 1 kg korn trengs det mellom 500 og 4000 liter vann til evapotranspirasjon Hver menneske ’spiser’ daglig mellom 2000 og 5000 kg vann Bruk av drikkevann (2 til 5 liter) og til hushold (200 til 500 liter) blir lite i sammenligning med det vi ’spiser’

11 Kvalitet på produksjonssystemet i Nordområdene Vann –Vi kan bruke vann uten store konflikter med andre interesser –Noen steder i verden fordamper vannet raskt –Energiforbruk ved vanntransport Energi –Produksjon – Transport – Foredling - Distribusjon Næringsstoffer –Fosforressursene er begrenset Plantevernmidler Livsløpsanalyser av produksjoner i Nordområdene

12 Arktisk lammekjøtt – konkurransefortrinn i et nasjonalt og internasjonalt marked Prosjekt initiert av landbruksnæringa og foredlingsbedrifter Prosjektperiode 2006-2009 Et CASE for om klima og natur i Nordområdene gir grunnlag for spesielle kvaliteter som kan gi økt verdiskapning og eventuell eksport.

13 Prosjektorganisering Initiert av Nordnorsk landbruksråd Nortura Aron Mat Thulefjord Voss kjøttindustri Forskningsinstitusjonene: –Nordlandsforskning –Matforsk –Bioforsk

14 Forskning i verdikjeden Hvordan påvirker nordlig klima beiteplantene? Hvordan påvirker beiteplantene kjøttkvalitet? Forbrukernes holdninger til ulike kvalitetsdimensjoner Konkurransefortrinn og strategier i nasjonale og internasjonale markeder

15 Planter og temperatur Thylakoidmembranene i kloroplastene Omega-3-fettsyren alfa-linolinsyre øker ved reduserte temperaturer Fettsyren er viktig for elektrontransporten i fotosystem II Ill: Bios, Cappelen

16 Fettsyresammensetning i smyle 0,11 0,13 0,02 0,01 0,02 0,07 0,01 0 2 4 6 8 16:016:118:018:118:218:320:020:120:220:322:022:1 mg/g Fatty acid D.flexuosa

17 Strategier for kvalitetsstandarder og dokumentasjon Det er nødvendig med spesielle tilpasninger i alle ledd i verdikjeden for å sikre en spesiell kvalitet Dette gir ekstra kostnader i alle ledd av verdikjeden Eksempler: ekstra sortering, merking av dyr, kompetanse i alle ledd

18 Oppsummering Landbruk i Nordområdene gir grunnlag for spesielle kvaliteter som kan gi internasjonale konkurransefortrinn Fokusere på alle kvalitetsdimensjonene for å gi økt verdiskapning og konkurransefortrinn i hele verdikjeden Bør inkludere en strategi for kompetanseutvikling i hele verdikjeden, når de spesielle egenskapene og kvalitetene skal gi økt verdiskaping

19


Laste ned ppt "Arctic Food – Best i verden! Er det en myte, eller kan det dokumenteres? Nordområdekonferansen 2007 Bodø 8.-9.november Espen Haugland Bioforsk Nord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google