Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Miljøfyrtårn i Østfold Hvorfor og hva er oppnådd  Forankring  Mål  Resultater  Satsing i Østfold  Feie for egen dør  Hvorfor miljøfyrtårn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Miljøfyrtårn i Østfold Hvorfor og hva er oppnådd  Forankring  Mål  Resultater  Satsing i Østfold  Feie for egen dør  Hvorfor miljøfyrtårn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Miljøfyrtårn i Østfold Hvorfor og hva er oppnådd  Forankring  Mål  Resultater  Satsing i Østfold  Feie for egen dør  Hvorfor miljøfyrtårn

2 2 Forankring  Fylkesplan 2004-2007  Regional utviklingsplan 2007-2009  Politisk behandling i kommuner  Samarbeidsavtale kommune og fylkeskommune Levekår Miljø Verdiskaping

3 3 Miljøfyrtårn Østfold 2003-2006 Mål:  Redusere miljøbelastningen  Bedre konkurranseevnen til bedriftene Resultatmål:  Minst doble antall fyrtårnkommuner  Øke antall miljøsertifiserte bedrifter til 40

4 4 Hva er oppnådd Mai 2003  3 miljøfyrtårnkommuner  9 sertifiserte bedrifter Januar 2007  9 miljøfyrtårnkommuner  57 sertifiserte virksomheter hvorav 36 bedrifter

5 5 Sertifiserte virksomheter pr. 1. okt Kommune2007 (B)2007 (Off.) Fredrikstad1916 Sarpsborg104 Halden3 +0 Spydeberg44 Moss +1 Askim1 Eidsberg1 Marker Rygge

6 6 Bidrag fra fylkeskommunen  Dekker 50% av kostnadene til miljøanalyse i bedriftene  Dekker sertifiseringskurs for kommuner  Arrangerer samlinger/seminar  Informasjon www.miljofyrtarn.no/ostfold www.miljofyrtarn.no/ostfold  Markedsføring

7 7 Feie for egen dør Handlingsplan miljøarbeid Østfold fylkeskommune 2005-2008  Miljøfyrtårn  Avfall  Innkjøp  Energi  Miljø og bygg

8 8 Miljøfyrtårn Mål: Alle de videregående skolene i Østfold skal bli miljøfyrtårn i løpet av 2008. 8 av 11 er sertifisert og fylkeshuset Frederik II VGS 17. august 2005

9 9 Miljøfyrtårnrapport  Innledning  Organisering  Krav, rutiner og ansvar  Miljøgjennomgang - Status  Rutiner  Handlingsplan www.ostfold-f.kommune.no/miljo

10 10 Avfall Mål:  Høy grad av kildesortering  Farlig avfall registreres og håndteres i samsvar med gjeldende avfallsrutiner

11 11 Avfall – hva er oppnådd  HMS rutiner og egne avfallsrutiner for skolene  Avfallstatistikk VGS 2006 : Gjennomsnittlig kildesorteringsgrad 49 % Total mengde levert avfall 918 tonn Totalkostnad 1 476 000 kroner Kroner / kg avfall (snitt): 2,10 kroner/kg www.ostfold-f.kommunewww.ostfold-f.kommune Miljø, kildesortering

12 12 Hvorfor og hvordan kildesortere Brosjyre Kildesortering videregående skoler i Østfold Sammen om en miljøvennlig skole www.ostfold-f.kommune.no/miljowww.ostfold-f.kommune.no/miljo kildesortering

13 13 Innkjøp Mål  Miljøkrav stilles i alle anbud og tilbuds- forespørsler  Miljøegenskapene skal vektlegges

14 14 Miljø i Innkjøpsreglement, 2006  Miljøhensyn i all virksomhet og i alle anskaffelser  Det skal stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon  Oppfylling av miljøkrav vektlegges. Det miljøvennlige alternativet skal velges selv om det koster mer.

15 15 Rutiner for miljøvennlig innkjøp i HMS-håndbok 1. Velg:  Produkter som påfører miljø og helse minst mulig skade  Produkter som består av ressurser som er gjenvunnet eller som kan gjenvinnes

16 16 Miljøhensyn ved innkjøp HMS Håndbok 2. Hvordan stille miljøkrav:  Krav til leverandør  Krav til produkter eller tjenester Se miljøerklæringsskjemaer på:

17 17 En Energibruk 2004 - 2008 2004 – 20M08 Mål:  Energiforbruket reduseres med 6 %  Andel fornybar energi økes til 10 % Status:  Andel fornybar energi nås i løpet av 2008  Kjøp av opprinnelsesgarantier fornybar energi - Grønn strøm, 2007

18 18 Bygg Mål:  Materialer skal ikke være i konflikt med helse- og miljøkrav  Minst mulig avfall i byggeprosjekter  Miljøfarlige stoffer fjernes før rehabilitering starter

19 19 Hvorfor miljøfyrtårn  Forankre miljøarbeidet i ledelsen  Systematisk miljørapportering  Bedre oppfølging av miljømål  Dokumentere besparelser i forhold til miljø og økonomi  Skape miljøbevissthet  Handle lokalt

20 20 Miljøprofil Brosjyrer og trykksaker  Bruk miljømerket papir  Miljøkrav til trykkerier under miljøkrav-utskrifter på Grønne arrangementer  Miljøkrav til hotell  Kildesortering  Ikke engangbestikk  Lokal/økologisk mat  Bruk mest mulig web  Dobbeltsidig kopiering


Laste ned ppt "1 Miljøfyrtårn i Østfold Hvorfor og hva er oppnådd  Forankring  Mål  Resultater  Satsing i Østfold  Feie for egen dør  Hvorfor miljøfyrtårn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google