Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den grunnleggende ferdigheten å regne i naturfag 8. – 11. trinn Utarbeidet av Audun Rojhan OlafsenHøgskolen i Østfold Per Arne BirkelandUniversitetet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den grunnleggende ferdigheten å regne i naturfag 8. – 11. trinn Utarbeidet av Audun Rojhan OlafsenHøgskolen i Østfold Per Arne BirkelandUniversitetet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den grunnleggende ferdigheten å regne i naturfag 8. – 11. trinn Utarbeidet av Audun Rojhan OlafsenHøgskolen i Østfold Per Arne BirkelandUniversitetet i Agder

2 Å regne i naturfag ”Å regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data.”

3 Hensikt med kurset Å synliggjøre betydningen av å kunne regne i alle fag Å prøve ut noen av eksemplene fra kurset

4 Gruppediskusjon Deltagerne diskuterer i grupper erfaringer og eksempler på å regne i naturfag på sitt trinn. Drepte pr. år Gjennomsnittsfart på samme vei

5 Tall og algebra Læringsmål: Sortere etter ulike kriterier, telle opp, gjøre overslag Viktige spørsmål: Hvilke kriterier brukes for sortering? Hvordan gjør vi et overslag over hvor mange av hver sort? Hvordan dokumentere resultatene av sorteringen?

6 Eksempler, sortering Kjemi: sortere stoffer i faste, flytende og gasser. Dokumentasjon: tabell Geologi: sortere bergarter i avsetningsbergarter, omdanningsbergarter og smeltebergarter Sortering av salter i klorider, nitrater, karbonater, sulfater

7 Eksempler, små tall Bør ha arbeidet med standardform i matematikk Små tall: størrelsen på atomer, bakterier og virus Atom: diameter i cm mellom 1,0 ∙ 10 -8 og 5,0 ∙ 10 -8 Bakterie: lengde i cm mellom 2,5 ∙ 10 -6 og 2,0 ∙ 10 -5 Virus: lengde i cm mellom 2,5 ∙ 10 -8 og 3,0 ∙ 10 -7 (fra Sirkel 9A)

8 Eksempler, store tall Planetenes avstand fra sola, målt i km Merkur5,8 ∙ 10 7 Venus1,08 ∙ 10 8 Jorda1,5 ∙ 10 8 Mars2,28 ∙ 10 8 Jupiter7,78 ∙ 10 8 Uranus1,43 ∙ 10 9 Neptun4,52 ∙ 10 9 Pluto5,96 ∙ 10 9

9 Tall og algebra Læringsmål: å bruke regneferdighet i formelutregninger Ikke mye formelbruk på u-trinnet, men mer på videregående skole. Komme fram til formlene, bruke formlene og vurdere svarene Kurt kjører med en gjennomsnittsfart på 72 km/t i 3 timer og 12 minutt. Hvor mange km kjørte han?

10 Eksempler, fysikk Elevøvelse med voltmeter, amperemeter, strømkilde og lyspærer for å komme fram til Ohms lov. (Trigger 9 s. 164) Regneoppgaver med Ohms lov i Tellus 9 oppg. 4,34 og 4,35. Elevøvelse og beregninger av viklinger på spoler og spenning Trigger 9 s. 190.

11 Eksempel, biologi Eventuelt samarbeid med Mat og helse. Regne på energiinnhold i mat og sammenlikne med forbruk av energi. Aktuelle spørsmål: hvor stort er energiinnholdet i frokosten din, i matpakka di, i ulike mengder godteri? Hvor lenge må du bevege deg for å bruke opp en viss mengde energi? Er det forskjell på jenter og gutter, unge og gamle, idrettsutøvere og mer stillesittende personer? I Trigger 8 s. 128 er det oversikt over næringsinnhold i matvarer.

12 Geometri Læringsmål: Å se etter geometriske former i planter og dyr, å se etter symmetri i planter og dyr og å undersøke om det gylne snitt forekommer i mennesker, planter og dyr Viktige spørsmål: Hvilke former ser dere? Begrunn svarene. Viktig å lære seg å argumentere. Jo høyere trinn, jo klarere krav til argumentasjon

13 Eksempler, gylne snitt I menneskekroppen: forholdet mellom hele kroppslengden og avstanden fra navle og ned forholdet mellom underarmen og avstanden fra albu til håndledd forholdet mellom et ledd og det neste i Fibonaccis tallrekke Hvorfor fibonaccis tallrekke naturen?

14 Målinger Læringsmål: gjennomføre praktiske målinger og bli kjent med måleapparater. Få erfaring med den naturvitenskapelige arbeidsmåten. Matematikk er et redskapsfag for naturfag Med økende alderstrinn diskuteres feilkilder ved målingene

15 Eksempler, måling av puls Resultatene kan føres inn i tabell for så å diskuteres. Hva er kjennetegn på at elevene er i god form? DatoHvilepulsPuls rett etter trening Puls 2 min etter trening Puls 4 min etter trening 25.11 27.11

16 Eksempler, vinkelmåling Optikk: måling av innfallsvinkel, refleksjonsvinkel og brytningsvinkel Spørsmål til elevene: hvordan er disse vinklene i forhold til hverandre?

17 Eksempler, tid Stafett der det opplyses om en idealtid. Viktig spørsmål: Hvor fort/sakte må deltagerne bevege seg for å nå idealtiden? Gjennomsnittstid per deltager?

18 Statistikk Læringsmål: tolke, lage og begrunne valg av diagram Diagrammer finnes i lærebøker, aviser, nettsider som www.ssb.no og www.yr.nowww.ssb.no

19 Eksempel Gjennomføre smelting av is, oppvarming av smeltevann og koking av vann for deretter å lage kurve. Hvordan viser vi i diagrammet at temperaturen er konstant ved smelting og koking? Her er en praktisk situasjon utgangspunkt for diagrammet.

20 Eksempel Her er en tabell utgangspunkt for et diagram. Tabellen viser sammenheng mellom antall karbonatomer og kokepunkt (Tellus 10) Hydrokarbon Antall C-atomerKokepunkt i grader Butan40 Heksan670 Oktan8126 Dekan10175 Heksadekan16280

21 Eksempel, energiforbruk S. 209 og 210 i Tellus 10 viser diagrammer over Norges energiforbruk og verdens energiforbruk. Hva forteller diagrammene? Elevene lager 3 spørsmål til hvert diagram.

22 Diskusjon Hvordan arbeide med den grunnleggende ferdigheten å regne i naturfag? 1.Regne der det dukker opp i naturfagboka, f. eks under Ohms lov 2. Koble naturfagemner til matematikkfaget når det er naturlig, for eksempel under arbeid med standardform og store og små tall. Naturfag bidrar med atomstørrelse, avstander i verdensrommet. 3. Lag flerfaglige emner der den grunnleggende ferdigheten å regne kommer inn i flere fag, for eksempel temaer Helsa vår. Erfaringer fra deltagerne?


Laste ned ppt "Den grunnleggende ferdigheten å regne i naturfag 8. – 11. trinn Utarbeidet av Audun Rojhan OlafsenHøgskolen i Østfold Per Arne BirkelandUniversitetet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google