Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELESING DEN KRONISK SYKE PASIENTEN 1.TIME: MANGE SYKDOMMER HOS SAMME PERSON 2.TIME: GJENNOMGANG AV ALLMENNLEGEN SINE ROLLER OG OPPGAVER Irene Hetlevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELESING DEN KRONISK SYKE PASIENTEN 1.TIME: MANGE SYKDOMMER HOS SAMME PERSON 2.TIME: GJENNOMGANG AV ALLMENNLEGEN SINE ROLLER OG OPPGAVER Irene Hetlevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELESING DEN KRONISK SYKE PASIENTEN 1.TIME: MANGE SYKDOMMER HOS SAMME PERSON 2.TIME: GJENNOMGANG AV ALLMENNLEGEN SINE ROLLER OG OPPGAVER Irene Hetlevik Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) ISM

2 Pasienten har symptom Undersøkeren (legen) gjør funn Symptomer Undersøkelse Funn Diagnose

3 Legen og pasienten Subjektiv akse (pasienten) Objektiv akse (legen) Helse Uhelse Syk Frisk 1 23 4

4 Legen og pasienten Subjektiv akse (pasienten) Objektiv akse (legen) Helse Uhelse Syk Frisk Legen og pasient er enige, ingen symptom, ingen funn Pasienten har symptom, legen gjør ingen funn Lege og pasient er enige, funn forklarer symptom Legen finner sykdom, pas. uten symptom

5 Getz et al. Scand Journal Prim Health Care, 2004 Total: 76% of individuals ≥ 20 years have an unfavourable heart disease risk profile 2003 European Cardiovascular disease prevention guidelines applied to the population of Nord-Trøndelag (HUNT 2 Study)

6 Hetlevik I. The role of clinical guidelines in cardiovascular risk intervention in general practice. Doktorgrad. Trondheim: Institutt for samfunnsmedisinske fag, NTNU, 1999.

7 Bokstavforklaringer når forståelsen ikke strekker til Eriksen TE, Kirkengen AL, Vetlesen AJ. The medically unexplained revisited. Med Health Care and Philos, 2012

8 MUS Medically Unexplained Symptoms MUPS Medically Unexplained Physical Symptoms CSS Central Sensitivity Syndromes MSS Multippel Symptom Syndrome BDD Bodily Distress Disorder Complex disorders Diffuse suffering Functional disorders Unspecific disorders Subjective health complaints Psycho-somatic diseases Conversion disorders Somatisation Somatoform disorders Musculo-skeletal syndromes IBS(irritable bowel syndrome) CFS(chronic fatigue syndrome) FMS(fibromyalgia syndrome) CPP(chronic pelvic pain) SPD(Sexual Pain Disorder) TMD(temporomandibular disorder) OFP(oro-facial pain) MCS(multiple chemical sensitivities) FGID(functional gastro-intestinal disorders) GERD (gastro-oesophageal reflux disorder) and many more –

9 Helena (54), gift for annen gang, to voksne barn og tre barnebarn. Lav utdanning. –Hypertensjon –Diabetes type 2 –Overvekt (BMI 29) –Hypotyreose, –Kroniske muskelsmerter –Hyppige og gjenstridige lutveisinfeksjoner –Depresjon med angst –To beinbrudd uten kraftig traume (beinskjörhet?) Hun röyker fortsatt, tross legens råd. En utfordring: “Helena”

10 “Silo-vision” CVD Expertgroups & ‘task forces’ Patient- organizations Industry- sponsors Clinical guidelines Parekh et al. JAMA 2010

11 Depresjon Luftveis infeksjon Hjertekar Diabetes Hypertensjon Stoffskifte Fedme Artrose Muskelskjelett smerter Osteoporose “Silo-vision” Ekspertgrupper & ‘task forces’ Pasient- organisasjoner Industri- sponsorer Ekspertgrupper & ‘task forces’ Pasient- organisasjoner Industri- sponsorer Expertgroups & ‘task forces’ Patient- organizations Industry- sponsors Ekspertgrupper & ‘task forces’ Pasient- organisasjoner Industri- sponsorer Ekspertgrupper & ‘task forces’ Pasient- organisasjoner Industri- sponsorer Ekspertgrupper & ‘task forces’ Pasient- organisasjoner Industri- sponsorer Kliniske retningslinje r

12 Prevalence of multimorbidity Margrét Ólafía Tómasdóttir, Getz, Sigurdsson, Pétursson, Kirkengen, Krokstad, McEwen, Hetlevik. Co- and multimorbid patterns (HUNT 2006-08). Europ J for Person Centered health Care. Akseptert 2013

13 Multimorbidity by index disease

14 Allmennmedisinsk ideologi KOPF Kontinuerlig –kjenner pasienten over tid Omfattende –mht type helsehjelp. Tar seg av hele mennesket Personlig –pasienten har en fast lege å forholde seg til Forpliktende –gjensidig ansvar mellom legen og pasienten

15 Folkesykeligheten Muskel- skjelettsykdommer (17%) Hjerte- karsykdommer (14%) Lunge- og luftveissykdommer (10%) Urogenitale sykdommer (10%) Psykiske lidelser og sosiale problemer (7%)

16 8 roller Den personlige legen Generalisten Pragmatikeren Ressursforvalteren Koordinatoren Primærklinikeren Helsefremmeren Nærmiljølegen

17 Den personlige legen Kontinuitet i lege/pasientforhold

18 Generalisten Kunne ”litt om alt” Viktigere: Arbeide på tvers av organer og spesialiteter Ansvar for forebygging, utredning, behandling, attføring, omsorg

19 Pragmatikeren Utøve ”det muliges kunst” Hva er praktisk oppnåelig ut fra kjennskap til pasient og samfunn Beskyttelse mot spesialmedisinske utspill –Buffer av sunn fornuft mellom befolkning og deler av spesialmedisinsk ekspertise

20 Ressursforvalteren Veie pas. interesser mot samfunnsressurser Portvaktfunksjon –Hvem skal henvises eller innlegges, hvem skal få dyre blåreseptmedisiner Oppdragerfunksjon –Bedre egenomsorg, påvirke pas. forventninger Drive kostnadseffektivt, mye helse for pengene

21 Koordinatoren Ofte koordinere flere profesjoner og institusjoner –Poliklinikker, privatpraktiserende spesialister, sykehusavdelinger, laboratorium, trygdekontor, sosialkontor, attføringsinstitusjon, fysioterapeut osv.

22 Primærklinikeren Den usilte, udifferensierte folkesykeligheten 8 000 helseproblemer pr år, hele spekteret Mange helseproblemer må utredes ved kommunikasjon lege/pasient og gjentatte kontakter, ikke ved naturvit./med. metoder –De tidlige uferdige sykdomsbildene –Hverdagssvikt og personlige problemer

23 Folkesykeligheten Muskel- skjelettsykdommer (17%) Hjerte- karsykdommer (14%) Lunge- og luftveissykdommer (10%) Urogenitale sykdommer (10%) Psykiske lidelser og sosiale problemer (7%)

24 Helsefremmeren Livsstilspåvirkning og forebyggende helsearbeid –hjerte-karsykdom –kreftsykdom –skader/ulykker –psykiske sykdommer –muskel-skjelettsykdommer –infeksjoner

25 Nærmiljølegen Kjennskap til nærmiljø Lokale miljøfaktorer


Laste ned ppt "FORELESING DEN KRONISK SYKE PASIENTEN 1.TIME: MANGE SYKDOMMER HOS SAMME PERSON 2.TIME: GJENNOMGANG AV ALLMENNLEGEN SINE ROLLER OG OPPGAVER Irene Hetlevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google