Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary Foundation Grants September 2015 Kristiansand – Porsgrunn og Tønsberg Ansvarlig: TRF komiteen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary Foundation Grants September 2015 Kristiansand – Porsgrunn og Tønsberg Ansvarlig: TRF komiteen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary Foundation Grants September 2015 Kristiansand – Porsgrunn og Tønsberg Ansvarlig: TRF komiteen

2 COMMUNICATIONS PLAN | 2 TRF komiteen i distrikt 2290 DRFC – Edrund Olaisen, Langesund – District Rotary Foundation Chair DGSC – Dag Helge Tvedt, Stavern – District Grant Subcommittee Chair Controller – Svein Tore Stiansen, Risør – «Distriktets TRF –Revisor» Polio – Ingrid Grandum Berget (også RRFC) DGE –Sigurd Arbo Høeg

3 COMMUNICATIONS PLAN | 3 CRFC – TRF ansvarlig i klubbene Club Rotary Foundation Chair 32 klubber har registrert navn på det norske medlemsnett. Funksjoner som overføres til RI når de er registrert i det norske medlemsnett: President-Sekretær-Kasserer Executive Secretary (ikke på klubbnivå) TRF ansvarlig (CRFC)-Medlems ansvarlig

4 COMMUNICATIONS PLAN | 4 SLIK REGISTRERER DU I MEDLEMSNETT Gå inn på rotary.no Klikk på medlemsnett (passord) Klikk på profil Du får opp egen klubb og kan legge inn navn på CRFC

5 COMMUNICATIONS PLAN | 5 Ærlig talt Må vi virkelig gå på dette seminaret hvert år? Ja, men on-line learning er på vei Om et halvt år? Om et år?

6 COMMUNICATIONS PLAN | 6 AGENDA Hvorfor må vi sertifiseres? Fokusområdene Distriktets regelverk/rapportering/kontroll Hvor mye penger har vi? Konkret tiltaksplan for klubbene(prosjekter og innbetaling) Muligheter-utfordringer/klubbenes erfaring – Sustainability = bærekraft-levedyktig POLIO SIGNERE MOU= SERTIFISERING

7 COMMUNICATIONS PLAN | 7 Sertifiseringskursene skal sikre at klubbene: Har god økonomisk kontroll i prosjektene Gjennomfører prosjekter på en ryddig måte Lærer, og bruker tekniske løsninger- Har prosjekter som dekker reelle behov Bidrar til å støtte fondet vårt

8 COMMUNICATIONS PLAN | 8 Sertifiseringskrav President og innkommende president må lese, forstå og godkjenne med signatur CRFC bør delta på kurs og har normalt hovedansvar for gjennomføring av TRF- prosjekter i klubben Sertifisering gjelder for ett år om gangen Club qualification Memorandum of Understanding= samarbeidsavtale

9 COMMUNICATIONS PLAN | 9 MoU’en inneholder blant annet følgende krav Klubb-kvalifikasjonens vedlikehold – CRFC har ansvaret for dette i klubben Krav til økonomikontroll – Krav til egen rentefri (!) bankkonto – Krav tilsvarende god, norsk regnskapsskikk Rapportering om fremdrift av prosjektet samt bruk av midler Dokumentasjon / arkivering (5 års oppbev.) Rapportering av ev. feil-/misbruk av midler

10 COMMUNICATIONS PLAN | 10 Vårt eget fond – TRF – The Rotary foundation …… krever tre innsatsfaktorer: 1.Kunnskap 2.Frivillig innsats 3.Penger

11 COMMUNICATIONS PLAN | 11 Bare gjør det! Tegn deg for AvtaleGiro! Og anspor dine klubb- venner til å gjøre det samme! Du finner formularet på Distriktets hjemmeside og på rotary.no.ppå rotary.no

12 COMMUNICATIONS PLAN | 12 BESTILLING AV PHF Beregn 2 – 4 uker «leveringstid.» Send skjema 102 (eller 123 )begge går Sjekk at klubben har recognition points eller Betal inn 1000 USD Marta Wild i Zürich er kontaktperson PHF medalje må betales – USD 15

13 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 13

14 COMMUNICATIONS PLAN | 14 The Rotary Grant Model Innbetaling til Forrentes i 3 år100% fordeles TRFs Annual Fund(renter til adm. *) ) World Fund 50% Global Grant Distriktet (DDF) District Grant Min 50%Max 50%

15 COMMUNICATIONS PLAN | 15 De nye ordningene District grants Global grants

16 COMMUNICATIONS PLAN | 16 Forutsetning for et vellykket prosjekt Å finne frem til Å planlegge Å finansiere Å gjennomføre …….et prosjekt krever mye personlig innsats! Derfor viktig at en klubb har nok engasjerte medlemmer..men også at et prosjekt er klubbens prosjekt og ikke bare basert på en enkelt ildsjel!

17 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 17 GLOBAL GRANT Kan søkes hele året. Matches som tidligere for matching grant Minimumsbudjsett USD 30.000 Minimum 30 % bør komme fra int.partner Minimum USD 15.000 matching fra TRF Må være innenfor fokusområdene Krav til målbarhet og bærekraft Aktiv deltakelse fra klubber i begge land Minst tre medlemmer i hver klubb

18 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 18 MÅLSETTING Prosjektene skal være: Bærekraftige-langsiktige-sustainable I tråd med fokusområdene Målbare i kvantitet (tallfestet) og kvalitet (beskrivelse) Fastsett på forhånd hvordan prosjektet skal males Global grant prosjekter matches av TRF (WF)

19 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 19 Fokusområdene Peace and conflict prevention/resolution -fredsarbeid Disease prevention and treatment- forebyggende helsearbeid Water and sanitation – vann og sanitær Maternal and child health – mor og barn prosjekter Basic education and literacy- grunnleggende utdannelse – mot analfabetisme Economic and community development -sunn økonomi/samfunnsutvikling

20 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 20 GRANTS I FORHOLD TIL FOKUSOMRÅDER 2015

21 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 21 FOR 2016 juli og august

22 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 22 Bærekraft Beslutninger som gjør at prosjektet er til nytte I samfunnet også etter at midlene er brukt og selve prosjektet av sluttet

23 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 23 BÆREKRAFTIGE PROSJEKTER Sustainability means different things to different organizations. For The Rotary Foundation, sustainability means providing long-term solutions to community needs that the benefiting community can maintain after grant funding ends.

24 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 24 Bærekraft Ved besøk på prosjektstedet flere år senere håper man å finne DETTE IKKE DETTE

25 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 25 BÆREKRAFT  Samfunnets behov  Materiell og teknologi  Lokale medvirkning – også i planprosessen  Kunnskap – sikre at mottakere av prosjektet har en plan for videreføring av kunnskap  Motivasjon  Overvåking og evaluering

26 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 26 Overvåking og evaluering  Planlegging – Hvordan skal vi måle – og HVA?  Må ha med hovedpunktene i søknaden  Velg få punkter, få med det viktigste

27 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 27 DISTRICT GRANTS  For utdannelse og humanitære prosjekter  Distriktet søker om en samlet sum en gang pr år.  Egner seg for mindre prosjekter og aktiviteter  Lokale og /eller internasjonale

28 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 28 Søknad om midler fra District Grants. Søknad sendes til d-h-tved@online.no Søknadsfrist kunngjøres på webside og ved mail til alle presidentene I 2015 er fristen 1.november

29 COMMUNICATIONS PLAN | 29 Kom i 2014: District grant kan også brukes til: Construction (inkl low cost shelters) Grant management seminars UNGDOMSPROGRAMMER,bl.a. – Ungdomsutveksling – RYLA Søknader innenfor fokusområdene prioriteres, andre vurderes

30 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 30

31 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 31 Søknader om district grant Først sender klubbene søknad til distriktet på utdelt skjema (online) Etter søknadsfrist velger TRF komiteen hvilke prosjekter som får støtte - ut fra regler og vurdering Så sendes søknad fra distriktet til TRF, Chicago med kort beskrivelse av prosjektene Prosjektene blir gjennomgått og godkjent Hvis alt blir godtatt blir pengene raskt overført til distriktets konto

32 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 32

33 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 33 BANKKONTO OG SLUTTRAPPORT Klubbene må ha egen bankkonto for alle prosjekter. Den kan opprettes etter at klubben har fått bekreftet fra distriktet at prosjektet er godtatt også av TRF i Chicago. Pengene blir overført til klubbens prosjekt- konto med en gang distriktet får dem fra Chicago – Prosjektene gjennomføres, hvis det er langvarig prosjekt må det sendes delrapporter underveis – Sluttrapport sendes med en gang prosjektet er gjennomført

34 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 34 Online søknad  Gå inn på rotary.org og klikk på My Rotary.

35 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 35 Online søknadsprosess  strømlinjeformet  Søknadstid er kortere  Utbetalinger går raskere  Systemet er hele tiden gjenstand for justering og forbedringer!!  GI TILBAKEMELDING OG GJERNE FORBEDRINGSFORSLAG – Kan sendes via distriktsansvarlige (DRFC) via soneansvarlig (RRFC), til sonens RID (styremedlem) eller direkte til TRUSTEES med kopi til ovennevnte

36 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 36 Rotary Club Central  Klubbenes verktøykasse  Informasjon – Gjennomsnittsalder – Antall medlemmer mm  Kan se klubbenes utvikling – Når vi egne mål? – Hva betalte vi i fjor? – Hva med prosjekter etc etc

37 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 37 Klubbens oppgaver ETABLERE TRF KOMITE-bør sitte i flere år – Flere personer Sette klubbens egne mål – Innbetaling-prosjekter- Sjekke måloppnåelse – Eks via Rotary Club Central Delta på kurs/seminar – FÅ HUMØR OG GLEDE INN I ROTARYARBEIDET

38 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 38 Fredsstudier Master i fredsstudier, konfliktløsning og internasjonale relasjoner Master i fredsstudier, konfliktløsning og internasjonale relasjoner viktig utdannelse med et stort specter av arbeidsområder viktig utdannelse med et stort specter av arbeidsområder 7 universiteter over hele verden 7 universiteter over hele verden Opp til 100 “fredsstudenter” får muligheten hvert år Opp til 100 “fredsstudenter” får muligheten hvert år

39 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 39 The star-fish story  Gert Ceville-Danielsen Norges mest kjente representant for Rotary’s Peace-Master-program. Han Forteller alltid «the star-fish story»  " How can there be peace without people understanding each other; and how can this be if they don't know each other?“ -Lester B. Pearson

40 ROTARY’S NEW GRANT MODEL | 40 TUSEN TAKK FOR AT DU TOK DEG TID! Hilsen Paul Harris


Laste ned ppt "Rotary Foundation Grants September 2015 Kristiansand – Porsgrunn og Tønsberg Ansvarlig: TRF komiteen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google