Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerutdanninger i endring Kristian Andersen, studieleder GLU Ingvild Ruhaven, studieleder 8-13 Rådgiversamling åpen dag, 16. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerutdanninger i endring Kristian Andersen, studieleder GLU Ingvild Ruhaven, studieleder 8-13 Rådgiversamling åpen dag, 16. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lærerutdanninger i endring Kristian Andersen, studieleder GLU Ingvild Ruhaven, studieleder 8-13 Rådgiversamling åpen dag, 16. mars 2016

3 GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING (GLU)

4 2017 Nye masterutdanninger for GLU 1-7 og 5-10 Bygget opp litt annerledes enn nåværende utdanninger – varighet fra 4 til 5 år Studentene får normalt: – 3 fag i GLU 5-10 (mer rettet mot u-trinnet) – 4 fag i GLU 1-7 (mer rettet mot begynneropplæring)

5 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn PedagogikkFag 1Fag 2Fag 3Fag 4Praksis År 530 sp90 sp 30 dager År 4 År 3 80 dager År 230 sp60 sp30 sp År 1 5 dager Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PedagogikkFag 1Fag 2Fag 3Praksis År 530 sp90 sp 30 dager År 4 År 3 80 dager År 230 sp60 sp 30 sp År 1 5 dager Syklus 2 Syklus 1 Syklus 2 Syklus 1 Masteroppgave FoU-oppgave Masteroppgave FoU-oppgave

6 Formål – balansere det «teorinære» og «praksisnære» Forskriftens formål er å sikre at lærerutdanningsinstitusjonene tilbyr en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning på masternivå Den skal kjennetegnes av høy faglig kvalitet, av helhet og sammenheng mellom fag og fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av.

7 Formål Utdanningen skal gi et profesjonsetisk grunnlag, ruste for kontinuerlig profesjonell utvikling og kvalifisere kandidatene til å videreutvikle skolen som en institusjon for læring og danning i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.

8 Forskningsbasert og profesjonsnær - progresjon Forskningsbasert År 5: Profesjonsrettet og praksistilknyttet masteroppgave År 3: Profesjonsrettet FoU- oppgave Profesjonsnær År 4-5: Forskerblikk – utvikle undervisnings-praksiser Se ulike sider av skolens virksomhet År 1-3: Undervisningspraksis Se ulike sider av skolens virksomhet Observasjon

9 Skolen trenger… Lærere med ulik erfarings- og interesseprofil Lærere på 1.-7./5.-10./8.-13. trinn Lærere som liker å møte mennesker Lærer som er faglig dyktige – Kommunikasjonsferdigheter (lese, skrive, muntlig) – Karakterkrav – Fritaksbestemmelser fra videregående (jfr dysleksi)

10 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

11 Opptakskrav PPU Høsten 2016 – Utdanning fra høgskole eller universitet av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) der minst ett av fagene er et undervisningsfag på trinn 8-13 Fra og med høsten 2017 – en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller – en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller – en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget Universitetet må ha tilbud om fagdidaktikk i faget 10

12 ULIKE VEIER INN I LÆRERYRKET Likheter/ forskjeller 11

13 Ulike veier inn i læreryrket Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Lektorutdanning trinn 8-13 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Faglærerutdanning 12 Likheter/forskjeller

14 GLU 5-10Lektor 8-13PPU Rettet mot skoleslag Mellomtrinn og ungdomstrinn Ungdomstrinn og vgs. Men....det er skoleeier som ansetter lærere etter gjeldende regelverk, og som vurderer hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag. 13

15 Likheter/ forskjeller 14

16 Likheter/ forskjeller GLU 5-10Lektor 8-13PPU Antall fagNormalt 3 (2)2Normalt 2 Fag/ fagdidaktikk Alle fag inneholder fagdidaktikk Fagene inneholder ikke fagdidaktikk PPU-året består bl.a. av fagdidaktikk Praksis100 dager 60 dager OpptakskravGSK Karakterkrav i norsk og matematikk GSK Karakterkrav i norsk og matematikk Bachelor/ master 15

17 Les mer på uia.no/laereruia.no/laerer 16

18

19

20

21

22


Laste ned ppt "Lærerutdanninger i endring Kristian Andersen, studieleder GLU Ingvild Ruhaven, studieleder 8-13 Rådgiversamling åpen dag, 16. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google