Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdata-undersøkelsen i Folldal 2015 Svarfordeling (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 – 5 Klassetrinn: 8. – 10. trinn Antall: 56.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdata-undersøkelsen i Folldal 2015 Svarfordeling (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 – 5 Klassetrinn: 8. – 10. trinn Antall: 56."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdata-undersøkelsen i Folldal 2015 Svarfordeling (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 – 5 Klassetrinn: 8. – 10. trinn Antall: 56 Svarprosent: 92

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?

5 Foreldre – kontroll og kommunikasjon: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine

6 Foreldre – innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden?

7 Jevnaldrende – faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med …

8 Jevnaldrende – intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

9 Øker statusen: Øker statusen mye+øker statusen litt Minker statusen: Minker statusen mye+minker statusen litt. Jevnaldrende – status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

10 Nære relasjoner: Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos?

11 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

12 Skole – trivsel og arbeidspress: Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen?

13 Skole - tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)?

14 Skole – konflikter og problematferd: Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

15 Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Svaralternativene «Aldri» og «Nesten aldri» vises ikke i figuren. Mobbing, plaging og utfrysing: Andel som utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida

16 Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Svaralternativene «Aldri» og «Nesten aldri» vises ikke i figuren. Digital mobbing: Andel som utsettes for eller deltar i plaging eller trusler av andre unge via mobil eller Internett

17 Forventninger til framtida: Hvordan tror du at framtida di vil bli?

18 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

19 Fritid – organisert: Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?

20 Fritid – organisert: Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

21 Fritid – uteorientert: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du … Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

22 Fritid – sosialt samvær: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

23 Fritid – diverse: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

24 1-3 timer: 1-2 timer+2-3 timer. Under én time: Mindre enn en halvtime+½-1 time. Medier – tidsbruk: Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende?

25 Medier – skjermtid: Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?

26 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

27 Bruk av helsetjenester: Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

28 Medikamentbruk: Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?

29 Tannhelse: Hvor ofte pusser du tennene?

30 Fysiske helseplager: Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

31 Selvbilde: Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet. Kryss av i den ruta som passer best for deg

32 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

33 Angst: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

34 Misfornøyd: Svært misfornøyd+litt misfornøyd. Fornøyd: Svært fornøyd+litt fornøyd. Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt?

35 Nærmiljøet – tilbud til ungdom: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder …

36 Nærmiljøet – trygghet: Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i …

37 Nærmiljøet – oppvekst: Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?

38 Fysisk aktivitet – andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?

39 Sjelden eller aldri: Sjelden+aldri. Fysisk aktivitet – treningsvaner: Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter?

40 Måltidsvaner: Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke?

41 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

42 Tobakk og rusmidler – sigaretter: Røyker du?

43 Tobakk og rusmidler – snus: Bruker du snus?

44 Tobakk og rusmidler – alkohol: Hender det at du drikker noen form for alkohol?

45 Tobakk og rusmidler – beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?

46 Tobakk og rusmidler – regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

47 Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

48 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren. Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol?

49 Flere ganger i uka: Ja, daglig+flere ganger i uka. Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana?

50 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?

51 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

52 Problematferd – vinning: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang»)

53 Problematferd – slåssing og trusler: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren.

54 Problematferd – diverse: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren.

55 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren. Vold og trusler om vold: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Andel «Minst én gang»)

56 Tilleggsmoduler

57 A.1 Røyking: Er det noen av disse som røyker?

58 A.5 Holdninger til egen og foreldres alkoholbruk: (Andel «Enig»)

59 A.6 Kjøring i ruset tilstand:

60 (Andel «Ja»)

61 A.10 Doping: Har du noen gang brukt dopingmidler?

62 A.10 Doping: Hvis du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du skaffet deg det du var på jakt etter?

63 A.10 Doping: Hvordan kunne du skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

64 A.10 Doping: Kjenner du noen i omgangskretsen din som bruker doping?

65 A.11 Energidrikk: Hvor ofte drikker du energidrikk?

66 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk? Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk.

67 A.11 Energidrikk: Hvor mye energidrikk drikker du vanligvis om gangen, når du drikker energidrikk? Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

68 A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene du drikker energidrikk. Hvor ofte drikker du energidrikken sammen med alkohol?

69 Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. A.11 Energidrikk: Når jeg drikker energidrikk velger jeg følgende merker:

70 Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du drikker energidrikk?

71 Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. A.11 Energidrikk: Hvor ofte opplever du noe av dette når du drikker energidrikk?

72 Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om foreldrene dine og energidrikk?

73 Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. De som svarer «Ikke relevant» er tatt ut av figuren. A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene hvor du drikker energidrikk. Hva gjør du vanligvis når du drikker energidrikken?

74 B.1 Voldsutøvere: Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

75 B.2 Vold i nære relasjoner: Har en voksen i familien din noen gang slått deg med vilje?

76 B.2 Vold i nære relasjoner: Har du forsøkt å si fra til noen om at du har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien.

77 B.2 Vold i nære relasjoner: Hvem forsøkte du å si fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig.

78 B.2 Vold i nære relasjoner: Følte du at du ble tatt på alvor når du forsøkte å si fra om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

79 B.2 Vold i nære relasjoner: Gjorde den eller de du sa fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien, noe med dette? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

80 C.14 Seksualitet: Har du noen gang gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder (kontantkort, klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger e.l.)?

81 C.14 Seksualitet: Har du i løpet av det siste året hatt erfaringer med ulike former for klart uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering fra andre? (Andel «Ja»)

82 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

83 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

84 D.7 Dataspill: Her kommer noen spørsmål om bruk av dataspill. (Andel «Ja»)

85 D.10 Sosiale medier: Når på døgnet er du mest aktiv på sosiale medier (Facebook, Instagram o.l.)?

86 D.10 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og regler knyttet til bruk av sosiale medier

87 D.10 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om vennskap og bruk av sosiale medier

88 F.17 Kroppsøving (gym): Hvor godt liker du disse fagene i skolen? Ungdommer som svarer «Har ikke faget» er utelatt fra figuren.

89 F.17 Kroppsøving (gym): Hvor godt stemmer disse utsagnene med hvordan du opplever gymtimene på skolen?


Laste ned ppt "Ungdata-undersøkelsen i Folldal 2015 Svarfordeling (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 – 5 Klassetrinn: 8. – 10. trinn Antall: 56."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google