Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Formålet med denne avtale- og rutinestandarden er å legge til rette for at utenrettslige gjeldsordninger mellom avtalepartene kan etableres så enkelt,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Formålet med denne avtale- og rutinestandarden er å legge til rette for at utenrettslige gjeldsordninger mellom avtalepartene kan etableres så enkelt,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Formålet med denne avtale- og rutinestandarden er å legge til rette for at utenrettslige gjeldsordninger mellom avtalepartene kan etableres så enkelt, hensiktsmessig og enhetlig som mulig. Standarden skal bidra til at skyldnere det inngås avtale på vegne av, sikres en forsvarlig levestandard under gjeldsforhandlingene og i avtaleperioden, og i størst mulig grad oppfyller sine økonomiske forpliktelser. Standarden skal også bidra til en rettferdig fordeling av skyldnerens midler mellom kreditorene.

3  1. Saksbehandlingsregler  2. Regler for opptreden under forhandlinger  3. Krav til dokumentasjon fra begge sider  4. Sentrale materiellrettslige regler  5. Maler for saksdokumenter

4  § 3 Å PNING AV UTENRETTSLIG GJELDSFORHANDLING  Igangsettelse av forhandling om utenrettslig gjeldsordning skal meddeles kreditorene ved et åpningsbrev til brukerens kreditorer. Kopi skal sendes namsmannen på stedet der skyldneren bor. Kreditorene skal gis en frist på ______uker til å gi sin tilbakemelding på åpningsbrevet. Åpningsbrevet skal minst inneholde følgende:

5  Skyldnerens plikter  Avsette overskudd  Ikke stifte gjeld  Betale løpende nødvendige forpliktelser  Kreditorenes plikter  Fredsplikt  Betalingsutsettelse

6  Snarest mulig, og senest tre måneder etter at gjeldsforhandling er åpnet skal forslag til utenrettslig gjeldsordning utsendes i form av et forslagsbrev. Forslagsbrevet skal være utformet på en slik måte og være så omfattende at det ved aksept danner grunnlag for endelig avtale om utenrettslig gjeldsordning. Det skal minimum inneholde følgende;

7  Livsopphold  Husleie/boligutgifter  Bil, transportmidler og annet løsøre  Kravsbehandlingen  Avtaleperiodens lengde  Kontroll og oppfølging  Endringsregler


Laste ned ppt " Formålet med denne avtale- og rutinestandarden er å legge til rette for at utenrettslige gjeldsordninger mellom avtalepartene kan etableres så enkelt,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google