Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Rådgivernettverk - utgangspunkt, rammer og forutsetninger Gjermund Lanestedt Programkoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Rådgivernettverk - utgangspunkt, rammer og forutsetninger Gjermund Lanestedt Programkoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Rådgivernettverk - utgangspunkt, rammer og forutsetninger Gjermund Lanestedt Programkoordinator HØYKOM-programmet www.hoykom.net

3 2 Hvorfor rådgivernettverk? Behov for mer kompetanse i bredbåndsprosjektene Arenaer hvor tilbud møter behov HØYKOM trenger medspillere Nødvendig med bedre geografisk og tematisk dekning Et komplekst område: gjensidig nytte av hverandres kompetanse og erfaringer Behov for kunnskapsdannelse, tilbakemeldinger til myndigheter og høyere nivå på faglige debatter Potensielt omfattende marked for gode konsulenter Felles løft for det nye paradigmeskiftet Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

4 3 Hva er HØYKOM? Stimulere offentlig sektor til raskere å planlegge og ta i bruk bredbåndsanvendelser; profesjonell etterspørsel etter bredbånd over hele landet 1999-2004 skal > 200 millioner fordeles til en prosjekt- portefølje med samlet omfang på oppunder 1 milliard kroner 60 millioner allerede fordelt til 100 prosjekter; erfaringer er vunnet og en rekke utfordringer er utkrystallisert HØYKOMs sekretariat på 2-3 årsverk; veiledningstjenesten HØYVIS; sentralt igangsatte utredninger og spesielle tiltak Søknader over et bredt spekter av anvendelser; men mange avslag og arbeidskrevende runder - media, leverandører, konsulenter og søkere har for lite fokus på anvendelser, organisasjons- og forretningsutvikling Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

5 4 Gjermund Lanestedt HØYKOMs web og HØYVIS Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 www.hoykom.no www.hoyvis.no

6 5 Gjermund Lanestedt Veiledning og erfaringsformidling Nettsted om bredbånds- anvendelser (www.hoyvis.no) Kompetansesentra Utstillingskommuner Rådgivernettverk Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

7 6 Hvem er aktørene? Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Offentlige partnere Offentlige partnere Private partnere Høgskole- miljø Andre ordninger Konsulent- miljø Sektormyndigheter Offentlige virksomheter (søker) Løsnings- leverandører og utv.miljøer Infrastruktur- operatører og -leverandører

8 7 Strategisk tilnærming for virksomheten Gjermund Lanestedt Hva er det bredbånd kan gi oss? Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Kan vår virksomhet utnytte dette? ”Det globale lokalnett”: on-line, allways-on Virtuell nærhet, dialog i sann tid Overføring av store datamengder Sentral lagring, distribuert aksess Sammensmelting av verdikjeder/organisasjoner Nye muligheter, nye tjenester Større brukerorientering og eksponering Benytter vi store datamengder? Kan samhandlingen forbedres? Er vi modne for nye arbeidsformer? Hva gjør våre samarbeidspartnere? Kan vi effektivisere tjenesteproduksjonen? Kan vi bedre kvaliteten på våre ytelser? Hvordan blir arbeidsmiljøet? Tåler vi større eksponering? Kan vi håndtere den nye teknologien? Kan vi håndtere sårbarheten?

9 8 Utfordringer og problemområder Offentlig sektors organisasjonsutvikling og modernisering: krever nye samarbeidsformer; samordning av omstillingsprosesser; sektorenes uvilje mot normering Kompetanse: distriktenes IKT-kompetanse; prosjekt- kompleksitet; flere alternative teknologier Markedstilbudene: er ikke gode? Økonomi og finansiering: offentlige planer og budsjetter; svak kommuneøkonomi; incentiver og gevinster - hvem tjener på satsingene Prosjektdesign og -gjennomføring: plan og virkelighet Legale/juridiske hindringer: regelverk fundamentert i tidligere arbeidsmåter; IT-sikkerhet, samfunnsmessig sårbarhet, personvern; opphavsrett og betalingsmekanismer Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002

10 9 Hvilke roller har konsulentene? Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Behov IdéSkisse Søknad Tent. finansiering Prosjektdesign Forankring Prosjektgjennomføring Endring/impl. Teknologivalg GevinstrealiseringErfaringsspredning Muligheter

11 10 Krav til rådgiverne OU-kompetanse Kjennskap til sektoren Virksomhets-/”forretnings”-forståelse Kunnskap om alternative teknologier Kjennskap til marked, tilbud, aktører Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002


Laste ned ppt "1 Gjermund Lanestedt Rådgivernettverk - samling 1 - 16. april 2002 Rådgivernettverk - utgangspunkt, rammer og forutsetninger Gjermund Lanestedt Programkoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google