Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalpolitisk omstillingsplan Monica Nordnes, Søgne kommune 31.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalpolitisk omstillingsplan Monica Nordnes, Søgne kommune 31.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalpolitisk omstillingsplan Monica Nordnes, Søgne kommune 31.10.08

2 Bakgrunn Etableringen av regionalt brannvern

3 Mål Kommunene i Knutepunkt Sørlandet er i stand til å gjennomføre omstillingsprosesser på en god måte.

4 Delmål Omstillingsplanen sikrer at de ansatte opplever forutsigbarhet og trygghet i forbindelse med omstillingsprosesser Omstillingsplanen sikrer at lov og avtaleverk følges Omstillingsplanen sikrer de ansattes medvirkning i prosessen Omstillingsplanen sikrer effektive prosesser Kommunenes kompetanse på omstilling er økt

5 Prosess Prosjektgruppe –John Ånon Jonassen, sekretariatet Knutepunkt Sørlandet –Torfinn Steinsland, Vennesla kommune –Ulf R. Nilssen, Kristiansand kommune –Trond Nilsen, Kristiansand kommune –Pål Tjøm, Fagforbundet/Oskar T. Åsen (vikar for Pål Tjøm) –Terje Byholt, Unio

6 Prosess Drøftet med lokale tillitsvalgte i kommunene Høring med frist 15.11.08 Behandling i arbeidsgivernettverket og rådmannsutvalget Vedtak i kommunene

7 Gevinster Reduserte kostnader Bedre måloppnåelse Økt kvalitet Økt service Økt kompetanse Frigjøring av ressurser Bedre omdømme Bedre rekruttering Redusert sårbarhet

8 Notat om gevinstrealisering Fokus på gevinstrealisering –PLP-metodikk for utvikling av prosjekter –Gevinstrealiseringsplan –Prinsipper for deling av kostnader og gevinster –Kriterier for prioritering av prosjekter 1. Økonomisk gevinst 2. Andre gevinster 3. Risiko 4. Balansert årsverk utvikling

9 Beslutningsprosesser Aktører og roller Organisering Fremdrift

10 Prosess-støtte Forslag om å etablere et prosess- søtte team som kan kvalitetssikre prosessene. –Tverrfaglig kompetanse –Overføring av kompetanse mellom prosjekter Arbeidsgivernettverket utreder

11 Suksessfaktorer ved omstilling Medvirkning fra de ansatte Lov og avtaleverk følges Informasjon og kommunikasjon Håndtering av motstand mot endring Lokaliseringsproblemet må løses

12 Lov og avtaleverk Aktuelle lover –Arbeidsmiljøloven –Kommuneloven/forvaltningsloven/offe ntlighetsloven –Lov om offentlige anskaffelser –Særlover Hovedavtalen

13 Alternative modeller Vertskommune Interkommunalt selskap Aksjeselskap § 27

14 Problemstillinger Vertskommune –Lov om offentlig anskaffelse

15 Personalpolitiske problemstillinger Valgrett, reservasjonsrett og angrerett Fortrinnsrett – overtallighet Prosedyrer for utvelgelse Lønn – harmonisering av lønn og arbeidsbetingelser Delte stillinger Pensjonsforhold/forsikring

16 Stillingsbank Ønske om felles stillingsbank i Knutepunkt Sørlandet –Overtallighet –Helse Kristiansand kommune har Offentlig utlysing av stillinger stopper Problemstillingen utredes videre

17 Ressursbank Alternativ til stillingsbank Visjon: Ikke overtallighet, men feil kompetanse Tverrfaglig team –HMS, personal, NAV, kompetanse Arbeidsgivernettverket utreder

18 Tiltak Ressursbank Trygghetsavtale Omstillingssamtale Kompensasjon for reise Utdanningspermisjon Individuelle avtaler Sluttpakke

19 Problemstillinger Vil planen bidra til å nå målet om gode omstillingsprosesser i Knutepunkt Sørlandet? Sikrer planen i tilstrekkelig grad de ansattes medvirkning i omstillingsprosessene? Er tiltakene i planen relevante og tilstrekkelige? Hvordan bør en ressursbank organiseres? Hvordan bør et prosesstøtteteam organiseres? Bør Knutepunkt Sørlandet arbeide for å etablere en felles stillingsbank?


Laste ned ppt "Personalpolitisk omstillingsplan Monica Nordnes, Søgne kommune 31.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google