Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsmål Fortelje kva holdningar har å seie for bruk av tobakk og rusmiddel, og kjenne til sentrale lover som gjeld bruk av slike stoff Fortelje om kva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsmål Fortelje kva holdningar har å seie for bruk av tobakk og rusmiddel, og kjenne til sentrale lover som gjeld bruk av slike stoff Fortelje om kva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsmål Fortelje kva holdningar har å seie for bruk av tobakk og rusmiddel, og kjenne til sentrale lover som gjeld bruk av slike stoff Fortelje om kva verknadar alkohol har på kroppen om samanhengen mellom alkoholbruk og ulykker og om viktige punkt i alkoholpolitikken. Vi les om alkohol på side 71-79 Vi gjer fokusspørsmål 1-7 på side 79 Vi gjer oppgåve 3.1-3.12 Val 1: Oppgåve 3.9Val 2: Oppgåve 3.10

2  Når du er tenåring må ein ta mange viktige avgjerder.  Du blir påverka av skulekameratar, venner, ideal og reklame, men òg av haldningar heimanfrå. Du vil få mange tilbod, men det er du sjølv som vel.

3  Kunnskap om faren for helseskadar på din eigen kropp og skadeverknader for samfunnet.  Tiltak samfunnet set inn for å redusere bruk og skadeverknader av tobakk og rusmiddel.

4  Alkohol og narkotika kan oppheve hemningar og gi ei kjensle av flukt frå kvardagen.  Når hemningane våre er borte, er det lett å gjere ting vi angrar på seinare.  Ikkje prøv å flykt frå kvardagsproblema, det er viktig å prøve å løyse dei.  Korleis vil du løyst dei om du hadde litt vanskelig? http://forskning.no/alkohol-og-narkotika-barn-og-ungdom/2015/10/danske-unge- drikker-glemme http://forskning.no/alkohol-ungdom-skole/2015/08/forebygging-i-skolen- utsetter-ikke-alkoholdebut

5 LiterProsent endring 20142013 - 20142004 - 2014 I alt6,06-2,6 Brennevin1,04-4,6-16,8 Vin2,25-2,218,4 Øl2,62-2,2-11,5 Rusbrus0,157,136,4  Meir enn 2,5 % alkohol  Alkoholskadar på foster  Alkoholbruk blant ungdom  Forbruket minkar i 30-års alderen.  Lett å bli avhengig av alkohol, om du debuterer før du er 14 år. Alkoholomsetning per innbygger

6  Alkoholrus  Via magen og tarmane, blir alkoholen straks teken opp i blodet.  Levra bryter ned alkoholen over tid, 0,15 promille per time.  Har du 1,5 i promille, så tek det 10 timar å bli edru.

7  Les kva alkoholrus gjer med hjernecellene. (s.74)  Kva tankar gjer du deg om dette?  Vi les artikkelen «Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebuten»

8  0,5 promille  Mindre sjølvkritisk, meir sjølvtrygg.  Konsentrasjon minkar, og minnet blir dårlegare.  1 promille  + balansen blir dårlegare, går ustøtt og tungerørslene er ikkje som før, og ein snøvlar.

9  2 promille  + sanseorgana blir påverka, slik at syn og hørsel blir dårlegare.  Ein blir trøtt og sløv, og ein kan bli kvalm.  Over 3 promille  + veslehjernen er alkoholforgifta og muskelkontrollen er svært dårleg.  + Den forlengde mergen kan bli lamma, og du stoppar og puste… og døyr.   Unngå brennevin. Ei heilflaske på kort tid gir promille over 3 …

10  Fyll er den viktigaste dødsårsaka for menn mellom 15 og 30 år.  Over 400 personar døyr i ulykker i Noreg, på grunn av alkohol.  Drukning, brann og sjølvmord.  I tillegg vert mange invalide.

11 Meir enn 200 000 personar i Noreg har sosiale, fysiske og psykiske problem på grunn av alkoholen.  Mange av valds- episodane skjer i alkoholrus.  Seksuelle overgrep skjer ofte i alkoholrus.  Omsorgssvikt og mishandling  Det er det største sosiale problemet vi har i Noreg.

12 Alkoholikarar lever kortare enn andre, på grunn av sjølvskadinga og meir utstatt for ulykker. (Side 77)  Skadar på  personlegdommen og i familien.  nervesystemet  levra  forsvaret mot sjukdommar SKRIV PÅ FARAR I FIGUREN (s.77)


Laste ned ppt "Læringsmål Fortelje kva holdningar har å seie for bruk av tobakk og rusmiddel, og kjenne til sentrale lover som gjeld bruk av slike stoff Fortelje om kva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google